WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 17. elokuuta 2012

Ylösnousemusliekki


Kotkansulka

Mystinen toukokuu


Patricia Diane Cota-Robles


Maaliskuussa meitä siunattiin valtavalla Ylösnousemusliekin virtauksella Kaiken Olevaisen sydämestä. Tämä Pyhä Tuli, joka sykkii hienon hienoa Helmiäissäteilyä, on meidän Jumalvanhenpiemme Jumalallinen Armolahja ihmiskunnalle miljoonia vuosia sitten tapahtuneen traagisen lankeemuksen jälkeen.


Ylösnousemusliekkiä hengitettiin maan ilmakehään ensimmäisen kerran silloin kun vääristyneet ajatukset ja tunteet alkoivat muotoutua ihmiskunnan tietoisuudessa. Silloin Isä-Äiti Jumalamme havaitsi selkeästi, että ihmiskunnan vääristynyt luominen kantoi hedelmänään sairautta, puutetta, rajoituksia, rappiota ja kaikenlaisia tuskan sekä kärsimyksen muotoja.


Kaikille korkeammille voimille oli ilmeistä, että Jumalan pojille ja tyttärille tulee antaa joitain eheyttämisen keinoja, mikäli haluamme koskaan palata luonnolliseen Jumaltilaan.


Ylösnousemuksen liekki on valon ruumiillistunut tietoisuus, muassaan kaiken elämän palvelemisen Jumalainen tarkoitus. Keväällä se leimuaa elementaalien valtakunnan lävitse herättäen eläimet talviunesta ja saattaen Luonnon valtakunnan takaisin eloon pitkän talvileponsa jälkeen.


Kun ihmiskunta kutsuu avukseen tätä Pyhää Tulta, se vastaa astumalla sisään meidän Sydänliekkeihimme. Se loistaa epäuskon seinien, hyväksymättömyyden kuorien ja horroksen pyydysten lävitse. Jumaluuden ylösnousemus tapahtuu kun Pyhä Tuli tunkeutuu Kuolemattomaan voitokkaaseen kolmiliekkiin meidän sydämiemme sydämessä.


Alussa Jumalan pojat ja tyttäret oli varustettu täydellisillä Isä-Äiti Jumalamme mahdollisuuksilla. Meidän oli tarkoitus saada kaikkea mitä Jumalaiset vanhempamme olivat. Sitten tuli lankeaminen.


Ylösnousemuksen liekin arvokas lahja on voimistettu kyvyllä herättää henkiin kaikki mitä meille alussa annettiin. Meidän Jumalalliset vanhempamme eivät koskaan peruuta meidän kanssamme tekemiään sopimuksia. Kun jotain joskus on annettu Jumalan lapsille, sitä ei koskaan oteta pois. Jumalallinen rakkaus, Jumalan rajaton vauraus, voimaa uhkuva terveys, ääretön ilo ja onnellisuus ja kaikki muu, mitä meidän Isä-Äiti Jumalamme antoi meille alussa, on yhä meidän. Jumalan lapset ovat sen sijaan ovat tilapäisesti työntäneet lahjansa sivuun.


Ajan tarpeen mukaisesti Ylösnousemuksen liekin Jumalallinen äly koputtelee ihmiskunnan tietoisuuden ovea pyytäen meitä hartaasti käyttämään hyväkseen tätä elämää muuttavaa lahjaa.


Maaliskuun kevätpäiväntasauksen ja molemmin puolin kevätpäiväntasausta tapahtuneiden kuun- sekä auringonpimennyksen aikaan Ylösnousemuksen liekin vaikutusta maahan voimistettiin suuresti. Huhtikuussa ihmisten kaikkialla planeetalla keskittyessä erilaisiin hengellisiin juhliin kuten passah-juhlaan ja pääsiäiseen, tämä Pyhä Tuli kohotti Ylösnousemuksen värähtelytaajuuden korkeammalle kuin ihmiskunta koskaan aikaisemmin on voinut kokea.


Jokaisen miehen, naisen ja lapsen MINÄ OLEN -olevainen hengittää nyt tätä pyhää substanssia sydänliekkiinsä. Kun Ylösnousemuksen liekki tulee yhdeksi Minä Olen -olevaisen sydänliekin kanssa, sitä tullaan hengittämään jokaisen ihmisen fyysiseen, eteeriseen, mentaaliseen ja tunnekehoon. Näin tulee tapahtumaan kosmisen lain sallimalla maksimaalisella voimalla täydellisessä sopusoinnussa jokaisen ihmisen Jumalallisen suunnitelman kanssa. OSALLISTUESSAMME TIETOISESTI TÄHÄN TAPAHTUMAKETJUUN JA KUTSUESSAMME PÄÄTTÄVÄISESTI YLÖSNOUSEMUKSEN LIEKKIÄ TÄYTTÄMÄÄN TEHTÄVÄNSÄ MEIDÄN MINÄ OLEN -OLEVAISEMME SAA LUVAN AUTTAA MEITÄ MITÄ SUURENMOISIMMILLA TAVOILLA.


Tämän valon aktiivisuuden jumalallisena tarkoituksena on valmistella ihmiskuntaa solutasolla kestämään täydellisyyden mallit, jotka tullaan aktivoimaan Jumalan kausaalikehosta elokuussa. Nämä täydellisyyden mallit tulevat täyttämään tyhjiön, joka jää jäljelle Violetin liekin puhdistuksen jälkeen tänä vuonna.


Vuonna 2006 Saint Germain ja valon legioonat yhdessä Violetin liekin kanssa tarjoutuvat toimimaan ovien avaajana ennätysmäiselle Violetin liekin 5-ulotteiselle aktiivisuudelle. Tämän tapahtuman tarkoituksena on auttaa ihmiskuntaa merkittävästi ylösnousemusprosessissa.


Kaikkien maapallon Valotyöntekijöiden yhdistyneiden pyrkimysten ansiosta uudet Violetin liekin värähtelytaajuudet kohoavat maassa hetki hetkeltä.


Tämä valon aktiivisuus puhdistaa maata ainutlaatuisella tavalla ja se pohjustaa tietä seuraavalle Jumalallisen suunnitelman jaksolle. Tämä tapahtuu pyhällä Kauain saarella Havaijilla Valaistumisen 20. maailmankongressin yhteydessä, 12.-17 elokuuta 2006.


Kauai tunnetaan paratiisisaarena ja se pitää sisällään Puhtaan suunnitelman tai Edenin paratiisin Jumalallisen suunnitelman eteerisen tiedoston.


Nämä eteeriset tiedostot sisältävät koskemattoman, puhtaan kauneuden arkkityypit, jotka alussa oli sijoitettu Äiti Maahan, ja Jumalalliset mahdollisuudet, jotka hän tulee ottamaan uudelleen haltuunsa noustessaan takaisin oikealle paikalleen viidennen ulottuvuuden kehityksen spiraalissa. Äiti Maan Jumalalliset mahdollisuudet eivät pidä sisällään vain oman täydellistymänsä arkkityyppejä vaan jokaisen hänen päällään kehittyvän ihmisolennon ja jokaisen elementaalin ja enkelin täydellistymän arkkityyppejä.


Kun vanhat vääristyneet värähtelytaajuudet muutetaan Violetin liekin avulla valoksi, aikaisempien eripuraisuuksien, ristiriitojen tilalle jää tyhjiö. Jotta yhä suurempi ristiriitaisuus ei täyttäisi tätä tyhjiötä, tila on täytettävä ja sinetöitävä valolla. Valo-olennot ovat ilmaisseet, että valotyöntekijöiden ensisijainen tehtävä tällä hetkellä on täyttää näitä valtavia tyhjiöitä, jotka syntyvät Violetin liekin saatua puhdistustyönsä päätökseen. He sanovat, että kaikkein tehokkain ja eniten elämää muuttava tapa sinetöidä nämä tyhjiöt on täyttää ne alkuperäisillä Maa Äidille ja hänen ylläpitämälleen elämälle suunnitelluilla täydellisyyden malleilla. Nämä ovat Jumalan kausaaliruumiista peräisin olevia täydellisyyden malleja, jotka sisältyvät Edenin paratiisiin eteerisiin tiedostoihin.


Ylösnousemuksen liekin meille tänä aikana tarjoama loistava apu on tarkoitettu elvyttämään ja uudelleen kalibroimaan meidän maalliset kehomme niihin värähtelytaajuuksiin, jotka tulevat yhdistymään solaaristen valokehojemme kristalliseen täydellisyyteen. Nämä värähtelytaajuudet tulevat kestämään Edenin paratiisin arkkityyppien aktivoimisen, joka tullaan Jumalan voitoksi saattamaan päätökseen elokuussa ja täydentäen siten tämän Jumalallisuuden olemuspuolen.


Tämä vahvistunut Ylösnousemuksen liekki kohottaa Ihmiskunnan maallisten kehojen värähtelytaajuutta päivittäin ja tunti tunnilta meidän kristallisten solaaristen valokehojemme syleilyyn.


Tämän prosessin edetessä päivä päivältä muutamia lisävalmisteluja on määrä tehdä tämän mystisen toukokuun aikana. Toukokuu on aina hyvin hengellistä ja voimakasta aikaa. Tänä vuonna meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus käyttää hyväksemme toukokuun lahjoja vahvistaaksemme kykyämme lisätä valoa maailmaan.


Toukokuuta pidetään hyvin mystisenä kuukautena, koska monia Valon aktivoitumisia tapahtuu tänä aikana. 1. toukokuuta tunnetaan Saint Germainin ylösnousemuksen päivänä. Joka vuosi tänä päivänä Saint Germain ja Violetin liekin legioonat siunaavat maata Vapauden rakkauden Violetin liekin vuodatuksella. Koska Saint Germain on antanut suostumuksensa että ihmiskuntaa siunataan koko loppuvuoden Violetin liekin ennätysmäisellä viidennen ulottuvuuden värähtelyillä, tämän toukokuun aikana tulemme vastaanottamaan yhä suurempia siunauksia.


Joka vuosi toukokuussa Äiti Marian puhtaan sydämen temppeli avautuu sisäisessä valtakunnassa. Tulevan toukokuun aikana, yöllä nukkuessamme meidän MINÄ OLEN -olevaisemme kuljettaa meidät hienoaineisissa kehoissamme Äiti Marian valokeskukseen. Siellä ollessamme saamme vastaanottaa Äiti Marian erityisiä siunauksia voimistaaksemme kykyämme palvella Valoa.


Tänä kriittisenä aikana Maan päällä Äiti Maria työskentelee lujasti auttaakseen jokaista meitä laajenemaan ja tasapainottamaan Kuolemattoman Voitokkaan Kolmiliekin sydämissämme. Äiti Jumalan paluun jälkeen, joka on Jumaluuden feminiininen aspekti jokaisessa meissä, tämä tasapainottamisprosessi on asteittain paljastanut jokaisen meidän Jumalallisen suunnitelman. Nyt prosessissa on aika ottaa kvanttihyppy eteenpäin jokaisessa Sydänliekissä.


Isä-Äiti Jumalamme SEKÄ maskuliininen ETTÄ feminiininen polariteetti on välttämätön niin meidän kuin minkä tahansa muun elämänilmentymän olemassaololle. Tämä on totta puhuimmepa sitten hiekanjyvästä, kukasta, ihmisolennosta tai aurinkojärjestelmästä. Molempien polariteettien on oltava olemassa jotta elämää voisi olla olemassa, mutta jotta elämä kukoistaisi ja saavuttaisi korkeimmat Jumalalliset mahdollisuutensa, molempien polariteettien oltava paitsi olemassa, myös TASAPAINOSSA.


Alunperin Jumalan maskuliininen ja feminiininen polariteetti olivat tasapainossa jokaisessa kehittyvässä ihmisolennossa. Isä Jumalamme maskuliininen polariteetti leimusi aivojemme vasemmassa puoliskossa aktivoiden järkevää, loogista mieltämme. Sitten se levisi kehomme jokaiseen soluun ja elimeen kurkkuchakramme voimakeskuksen välityksellä. Isä Jumalamme valo on safiirinsinistä ja se muodostaa sinisen Voimaliekin sydämissämme sykkivässä kuolemattomassa voitokkaassa kolmiliekissä.


Alunperin Äiti Jumalamme feminiininen polariteetti roihusi oikeassa aivopuoliskossa aktivoiden luovaa, intuitiivista mieltämme. Sitten se laajeni kehojemme jokaiseen soluun ja elimeen sydänchakramme voimakeskuksen kautta. Äiti Jumalamme valo on kristallisen vaaleanpunaista ja se muodostaa Rakkauden liekin sydämissämme sykkivässä kuolemattomassa voitokkaassa kolmiliekissä.


Oikean ja vasemman aivopuoliskomme ollessa tasapainossa, Isä Jumalamme maskuliinisen voiman kurkkuchakrassa ja Äiti Jumalamme feminiinisen rakkauden sydänchakrassa, vaaleanpunainen ja sininen liekki yhdistyvät ja ne muodostavat yhdessä suurenmoisen Violetin liekin. Tämä violetti liekki aktivoi meidän henkiset aivokeskuksemme, aivolisäkkeemme, käpylisäkkeemme ja hypothalamus (kolmannen aivokammion alapuolella sijaitseva aivojen osa) rauhasemme ja hermokeskuksemme aivojemme alueella.


Aivokeskustemme aktivoiduttua meidän Valaistumisen kruunuchakramme avautuvat täydellisesti ja koemme Kristus-tietoisuuden syntymän.


Todellisen planetaarisen Jumal-lapsen, Kristus-itsemme, kellankultainen valo loistaa siten kruunuchakramme välityksellä jokaiseen kehomme soluun ja elimeen ja muodostaa Viisauden kultaisen liekin sydämissämme sykkivässä Kuolemattomassa voitokkaassa kolmiliekissä.


Sininen, vaaleanpunainen ja kultainen Kuolematon voitokas kolmiliekki jokaisen sydämessä on Pyhän kolminaisuuden täydellinen ilmentymä. Se on meidän Isä Jumalamme voiman ja Äiti Jumalamme rakkauden Jumalallinen tasapaino, mitä myös pidetään Pyhänä Henkenä ja Jumalan viisauden poikana tai tyttärenä, jota usein verrataan Kristukseen. Tämä on kaikkien kehittyvien sielujen Puhtaan Sydämen tosi essenssi.


Astuessamme toukokuussa Puhtaan sydämen temppeliin rakastettu Äiti Maria sulkee jokaisen meistä rakastavien käsivarsiensa syleilyyn. Hänen syleilynsä tulee herättämään meissä kaikissa muiston hänen temppelissään aikaisempien elämiemme aikana viettämästämme ajasta. Me tulemme muistamaan että olemme saapuneet maan päälle tänä kosmisena hetkenä vain yksi toive mielessämme; Jumalan tahdon toteuttaminen. Me tulemme ymmärtämään, että ilmoittauduimme vapaaehtoisesti toimimaan Jumalan voimakkaina työkaluina tänä kriittisenä aikana ja että me olemme harjoitelleet ikuisuuden tätä tehtävää varten. Me tulemme myös muistamaan, että lupasimme olla Jumalallisen Rakkauden täydellisiä ilmentymiä palvellessamme Valoa tässä ruumiillistumassa.


Äiti Marian avulla tulemme muistamaan, että valitsimme tuovamme sydänliekkeihimme koodattuna osan Jumalallista suunnitelmaa fyysisen syntymän harson läpi. Ja hän tulee muistuttamaan meitä vannomastaan valasta, että hän tulee ja auttaa meitä tehtävämme loppuunsaattamisen ajan koittaessa. Äiti Maria tulee myös auttamaan meitä muistamaan elämänvirtaamme sisältyvät voimavarat, jotta voimme täyttää Jumalallisen tarkoituksemme arvokkaasti, kunniallisesti ja voitokkaasti.


Pyhän toukokuun aikana Äiti Maria auttaa meidän MINÄ OLEN -olevaistamme laajentamaan Pyhän sydämemme maljaa, jossa Kuolematon voittoisa kolmiliekki lepää. Puhtaan sydämemme maljan laajeneminen mahdollistaa sydänliekkiemme lopullisen tasapainottumisen.


Tämän tapahtuessa meidän Sydänliekkimme tulevat loimuamaan suurina Jumaluuden muutosvoimina sisimmässämme. Tulemme tietoisiksi Jumalan läsnäolosta jokaisessa olemuksemme solussa ja atomissa. Tämä pohjustaa tietä meidän täydellistyneiden kristallisten solaaristen valokehojemme yhdistymiselle fyysisiin, eteerisiin, mentaalisiin ja tunnekehoihimme.


Solaaristen valokehojemme värähtelyissä toimiessamme meidän on mahdollista tietoisesti kasvattaa suuremmaksi sisäistä Jumaluuttamme ja kaikkea elämää kunnes ylöspäin kurkottava tietoisuutemme ohjaa Jumalaisen rakkauden, paranemisen, vaurauden, rauhan, ilon ja onnellisuuden substanssia muodon maailmaan. Kaikki tämä valmistaa ihmiskuntaa ja rakastettua Äiti maata Valon vuodatukselle, joka tulee täyttämään tyhjiöt täydellisyyden malleilla ja auttaa tämän siunatun planeetan muuttamisessa Edenin paratiisiksi, jollainen hänen on tarkoitus olla.


MINÄ OLEN -olevaisenne on vetänyt tämän tiedon tietoisuutensa piiriin erityisestä syystä. Te olette valmistautuneet kauan aikaa ollaksenne Jumalan välikappale tässä Jumalallisen suunnitelman vaiheessa. Tietäkää, että mitä useampia Valotyöntekijöitä on fyysisesti läsnä tässä ihmeellisessä Valon aktivaatiossa Kauailla, sitä voimakkaampi valon malja tulee olemaan ja sitä enemmän valoa me voimme välittää maan aineelliselle tasolle auttaaksemme tämän ennenkuulumattoman Jumalallisen suunnitelman osan täyttämisessä. Kuunnelkaa sydäntänne ja pyytäkää MINÄ OLEN -olevaistanne paljastamaan teille kuinka teidän Jumalallinen olemuksenne voi kaikkein tehokkaimmin avustaa tässä ihmeellisessä mahdollisuudessa palvella epäitsekkäästi Valoa.


Me kaikki tulemme olemaan oikealla ja täydellisellä paikallamme tämän kosmisen hetken aikana.


Vaikka tuntisitte, että teitä ei ole kutsuttu fyysisesti olemaan paikalla Kauailla, olkaa hyvät ja tuntekaa miten teidän suurenmoinen valonne kutoutuu tähän Jumalaiseen Suunnitelmaan MINÄ OLEN -olevaisenne välityksellä. Missäpäin maailmaa olettekaan tämän pyhän tapahtuman aikana, te voitte liittyä meihin tietoisuutenne välityksellä ja auttaa prosessin avautumisessa kauempaa käsin.


Suomennos Sara
  11.5.06
www.eraofpeace.org 

Ylösnousemuksen Liekki on Kultaisen Kristusliekin, Kristalliliekin ja Ensimmäisen Sinisen Liekin yhdistelmä.

♥ Ylösnousemuksen liekin meille tänä aikana tarjoama loistava apu on tarkoitettu elvyttämään ja uudelleen kalibroimaan meidän maalliset kehomme niihin värähtelytaajuuksiin, jotka tulevat yhdistymään solaaristen valokehojemme kristalliseen täydellisyyteen. Nämä värähtelytaajuudet tulevat kestämään Edenin paratiisin arkkityyppien aktivoimisen, joka tullaan Jumalan voitoksi saattamaan päätökseen elokuussa ja täydentäen siten tämän Jumalallisuuden olemuspuolen. ♥♥♥ 

Ei kommentteja: