WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 17. elokuuta 2012

VIESTI KOLMANNELTA SÄTEELTÄ


Serapis Bey -henkiolentoa kanavoinut Natalie Sian Glasson 2.9.2007
www.wisdomofthelight.com
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat oppilaat ja maan valo-olennot, tervehdin teitä kunnioittaen ja rakastaen. Olen mestari Serapis Bey, kolmannen säteen chohan. Ymmärrän että tämän viikon lähetys on omistettu kolmannelle säteelle, ja minulle tuottaa suurta mielihyvää olla kanssanne tänään jakamassa viisauttani ja tietenkin kolmannen säteen energiaa.

Kuten kaikki valonsäteet, kolmas säde sisältää Luojan rakkauden tietyn ilmaisumuodon. Koko säteeni, sen valotyöntekijät, opettajat ja ylösnousseet mestarit keskittyvät rakkauden ilmaisemiseen auttaen sädettä suorittamaan tehtävänsä. Kolmannen valonsäteen ominaisuudet ovat jo maan päällä ja monet vetävät sen energioita tietämättään. Sen ominaisuudet ovat toiminta ja älykkyys.


Kolmas säde on pääsäteistä viimeinen. Olette tutkineet ensimmäistä, toista ja nyt kolmatta sädettä, mutta muut neljä sädettä ovat kolmannen säteen laajentumia ja niitä kaikkia valvoo mahachohan, mestari St. Germain. Tämä ei merkitse sitä, etteikö neljällä seuraavalla säteellä olisi omia ominaisuuksiaan, energiavärähtelyään, chohaniaan ja väriään, sillä jokainen on ainutlaatuinen. Mutta kolme ensimmäistä valonsädettä ovat pääsäteitä ja jokaisella niistä on oma valvoja varmistamassa, että säteen chohan suorittaa tehtävänsä oikein kaikkien maan oppilaiden eduksi.


Kolmas valonsäde on loistavan keltainen väriltään, mikä edistää selkää ajattelua, mielen selkeyttä ja lisää älykkyyttä. Monet menetelmälliset sielut yhdistyvät tähän säteeseen, ne jotka käyttävät älykkyyttään työnteossa tai myös henkisessä kasvussaan. Se liittyy viisauden tajuamiseen ja sen saamiseen mieleen ja auraan. Kun kutsutte kolmatta sädettä, huomaatte että kaikki hämärät pisteet siinä viisaudessa ja informaatiossa, jota olette saaneet menneisyydessä, selkenevät, mikä parantaa ymmärrystänne.


Kolmas säde on ikään kuin mielenne ja ajatustenne läpi puhaltava tuuli, joka hajaannuttaa kaiken hämmennyksen, selittämättömyyden ja myös epäjärjestyksen mielestänne. Keltainen valo auttaa keskittämään mielenne, jottei ympäristönne tai mielessänne kulkeva ajatusten kaaos harhauta teitä. Ikään kuin korostaen tarvitsemaanne informaatiota se tuo esiin aina suurempaa ymmärrystä elämästänne, oppitunneistanne tai viisaudesta, jonka hyväksymisen kanssa te kamppailette.


Kolmannella säteellä on monia filosofeja, loogikkoja ja totuuden etsijöitä, joista jokainen käyttää säteen energiaa auttamaan Maan oppilaita lisäämään älykkyyttään. Silloin kun voidaan aktiivisesti lajitella sitä informaatiota, jota tarvitaan auttamaan sielua elämän oppituntinsa kanssa, älykkyyttä käytetään rakastavasti. Muut voivat väärinkäyttää sivilisaatioiden älykkyyttä, kun väärää informaatiota levitetään ihmisten kontrolloimiseksi pelon voimalla. Sillä että ihminen voi saavuttaa korkeinta älykkyyttä, tarkoitan mieltä yhdessä sielun kanssa. Silloin hän voi etsiä omaa totuuttaan.


Tässä haluan kolmannen säteen auttavan sieluja maan päällä: tulemaan oman olemuksensa mestareiksi vetämällä säteen energiaa ja saavuttamalla selkeyttä ja ymmärrystä yhdessä sielun rakkauden ja intuition kanssa. Silloin kun oppilas keskittyy vain kolmanteen säteeseen, hänestä saattaa tulla tasapainoton. Tämä johtaa siitä, että mieli kontrolloi liikaa sielua, mikä ei ole ihanteellinen tilanne. Muitakin säteitä on kutsuttava kun käytetään kolmatta valonsädettä jatkuvasti, jotta sielu voi aina pitää paikkansa fyysisessä kehossa.


Toinen säteen ominaisuus on toiminta. Tätä energiaa tarvitaan kannustamaan Maan asukkeja saavuttamaan tavoitteensa ja toteuttamaan projektinsa. Motivaatio on yksi kolmannen valonsäteen edistämistä ominaisuuksista, innostaminen jatkamaan valaistumiseen pyrkimistä. Monet eivät olisi niin kehittyneitä henkisesti tai menestyneitä liiketoimissaan, jos ei olisi kolmannen valonsäteen aktiivisuutta. Tämän säteen ominaisuudet voidaan yhdistää tuottamaan aktiivista älykkyyttä, sen älykkyyden ja innostuksen nälkää, jotka auttavat polullanne valaistumiseen. Säde voi synnyttää tai tyydyttää tiedonnälkää riippuen tarpeistanne ja olosuhteistanne maan päällä.


Jokainen teistä voi vierailla valonsäteelläni ja työskennellä säteen oppilaiden ja opettajien kanssa auttaakseen henkistä kasvuaan. Ymmärrän, että henkisesti suuntautuneesta henkilöstä tämä säde ei ehkä tunnu oleelliselta, mutta kehittyäksenne teidän on valaistava mieltänne tiedolla maailmankaikkeudesta. Teillä on myös oltava älykkyyttä tajuta ja täysin ymmärtää sitä informaatiota, jota viisaat valo-olennot antavat teille. Rakkaus ja valaistuminen kulkevat käsi kädessä. Yhdessä ne johtavat hallitsemaan fyysisen kehonne, maailman ja sen oppitunnit, mikä nostaa tietoisuuden uusille tasoille.


Säteen ominaisuuksia ei tarvitse käyttää henkisiin asioihin, mutta se voi auttaa teitä fyysisen elämänne läpi, ei ollaksenne parempia kuin muut tai pettääksenne muita, vaan auttamaan teitä tajuamaan ja keräämään informaatiota jokaisesta kokemuksestanne ja oppimastanne oppitunnista. Muistakaa, että samoin kuin muitakin valonsäteitä, voitte kutsua tämän valon elämäänne aina kun tunnette siihen tarvetta.


Voitte myös vierailla kolmannen säteen sisäisillä tasoilla meditoidessanne tai fyysisen kehonne nukkuessa. Vain pyytäkää sitä. Tämä säde voi auttaa teitä myös silloin kun haluatte ilmentää halujanne ja unelmianne todellisuuteen sekä maadoittaessanne olemuksenne maahan. Tämä käytännöllinen piirre ja yhteys maahan sallii ihmisten vetää sen energiaa auttamaan ilmentämisessä.


Tällä erää vedän pois energiani ja jätän teidät laajentamaan mieltänne kolmannen säteen loistavan keltaisen värin voimalla. Odotan innolla vierailujanne ja yhteyttä, jonka saamme.


Kolmannen valonsäteen chohan

Mestari Serapis Bey
VIESTI KOLMANNELTA SÄTEELTÄ

Ei kommentteja: