WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 10. elokuuta 2012

LEIJONAN TÄYSIKUU

Aslak Larjo
LEIJONAN TÄYSIKUU
Tarkka aika on 02.08.2012 klo 06:29.

Leijonan sielunmantra on: ”Minä ole se. Se minä olen.”

Leijonan täysikuu on aikaa, jolloin Shamballa, planeettamme korkein henkinen keskus, huomio Hierarkian ja ihmiskunnan. Silloin Siriuksen mahtavat energiat ovat ihmisten käytettävissä ainutlaatuisella tavalla. Siriuksen Logos on oman Aurinkomme vihkijä. Hän vaikuttaa myös oman planeettamme kehitykseen. Henkisen Hierarkian alaisuudessa ja Shamballan ohjauksessa ihmiskunta vaeltaa vihkimyspolullaan kohti päämäärää.

Tähän aikaan vuodesta Aurinkoenkelin (kansanomaisesti suojelusenkelin) voimat ovat vahvimmillaan. Meillä on mahdollisuus, mikäli sitä todella tahdomme, ymmärtää, mitä merkitsee olla sielu ja tämän ihmeellisen enkeliolennon henkisen vaikutuksen alainen. Leijonan täydenkuun aikaan virtaavat hienot energiat ja auttavat meitä ymmärtämään, mitä minuus tarkoittaa. Alamme ymmärtämään, mitä on olla solaarinen olento lunaarisessa, Kuun vaikutuksen alaisessa, persoonallisuudessa.

Aurinko on Leijonan eksoteerinen hallitsija.

Leijona on merkki, jota Aurinko hallitsee. Se hallitsee sitä kolmella tasolla (eksoteerisella, esoteerisella ja hierarkisella eli persoonallisella, sielullisella ja henkisellä tasolla), mikä on hyvin ainutlaatuista.

Aurinko kuvaa Leijonassa ilmenevää anteliaisuutta ja kaikille kuuluvaa hyvää. Se virtaa ykseydestä, joka on jumal-kipinämme eli Monadimme/ henkemme.

Aurinko kuvaa yksilöitymistä. Kehittymättömässä muodossa se ilmentää syvää itsekkyyttä, omakeskeisyyttä ja kaikkea oman itsen ympärillä pyörivää voimaa. Se on kuitenkin tärkeä vaihe kehityksessä. Ensin persoonamme on tultava selkeästi omaksi keskuksekseen ja sen jälkeen se voi muuttua vähitellen kaikkea muuta ylläpitäväksi Rakkauden ja Viisauden voimaksi. Ilman konkreettista keskusta ei ihminen kykene kehittymään korkeampiin ja gravitaatio-voimiltaan vahvempiin tasoihin. Meillä on oltava voimakas keskus, jotta vihkimysenergiat eivät meitä tuhoa ja polta.

Aurinko kuvaa tulta ja voimaa. Niinpä tämä hallitsija tuo voimaa kaikkeen. Leijonassa tarkoitus ilmenee vastakkaisuutena.

Ymmärtääksemme Auringon vaikutusta sen perimmäisessä tarkoituksessa, meidän on mietiskeltävä tarkoin, mitä oikeastaan tarkoittaa alkuperällemme ylin, korkein, takana oleva syy. Leijona on yksilön ja Itseyden merkki. Aurinko on universumin keskus. Korkein Itse on heijastus Yhdestä Ainoasta.

Aurinko liittää meidät tietoisuuden evoluutioon. Korkein Itsemme ilmaisee tietoisuutta Itsestään. Tietoisuus kehittyy kolmen vaiheen kautta: Fyysisen, sielullisen (Neptunus) ja henkisen (Uranus).

Toisaalta voimme katsoa, että Leijona Ravun tavoin koskettaa tavallaan suurempaa kokonaisuutta. Leijona kuvastaa aina jollain lailla sielun kasvua.

Leijonassa kasvatetaan herkkyyttä tunnistaa sielu. Ensin emme tiedosta sieluamme. Kuitenkin kuolematon sielu, joka läpi kosmoksen on tietoinen, on herkkä vastaanottamaan jumalaista suunnitelmaa.

Leijonassa saa alkunsa itsekeskeinen ihminen. Hän kehittyy vähitellen kohti sielun ilmentymää ja alkaa keskittyä henkisiin saavutuksiin, itsekkäiden päämäärien sijaan. Silloin lähestytään aikaa, jossa aloitetaan valmistautuminen ensimmäiseen vihkimykseen. Ennen kuin ihminen voi saavuttaa vihkimyksen, on hänen oltava täysin itse-tietoinen persoonallisuudestaan. Silloin Neptunuksen ilmestyminen Auringon takaa alkaa ja vaikuttaa voimakkaasti. Sanotaan, että etsijästä tulee ”Leijona, joka etsii saalistaan”. Tällä saaliilla tarkoitetaan omaa persoonallisuutta, joka on sielun saaliina.

Aurinko esoteerisena hallitsijana peittäen Neptunuksen.

Nyt alkaa tietoisuuden kasvun ihmeellinen vaihe.
Oppilas on siirtynyt Kiinteälle ristille. Auringon sydän aktivoituu ja energiat virtaavat Neptunuksen kautta kehittyvään oppilaaseen. Oppilas lähestyy ensimmäistä vihkimystä, jolloin sydän-, kurkku- ja ajankeskus aktivoituvat.
Neptunus on vesiolennon merkki. Tuota olentoa voimme kutsua Kristukseksi. Leijona kertoo, että vesien olento nousee lännessä olevasta valtamerestä. Neptunusta hallitsee kuudes säde, joka puolestaan hallitsee halujamme. Kun Neptunus muuttuu aktiiviseksi, on kyse edistyneemmästä oppilaasta ja Leijonasta. Tällöin tunneluontoa muunnetaan ja kohdennetaan rakkaudeksi kohti sielua. Koko herkkä tunneluonto tulee vastaanottavaiseksi energioille, jotka virtaavat Auringon sydämestä. Tässä vaiheessa oppilas on valmis toiseen vihkimykseen.

Ensimmäisessä vihkimyksessä ihmisen sydämeen syntyy Kristus-lapsi, joka liittää ihmisen Neitsyt-merkkiin. Mytologiassa kuvataan Sphinxiä olentona, jolla on naisen pää ja leijonan keho. Tästä vertauksesta puhumme kuukauden kuluttua Neitsyt-merkin yhteydessä. Toinen vertauskuva kuvaa yksisarvista kaurista ja leijonaa. Tämä kuvaa kolmatta vihkimystä ja Leijonan ja Kauriin yhteyttä. Yksisarvinen tappaa sarvellaan (kolmas silmä, tietoisuus) Leijonan, joka kuvaa alempaa persoonallisuutta.

Leijona aloittaa aina jotain uutta. Se ilmentää aina jotakin elämän perustaan liittyvää uutta sykliä. Voimme nähdä, että Leijona aloittaa ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa vihkimyksessä ihmeellisen kehityksen uudet jaksot. Ensimmäisessä hän astuu sielujen valtakuntaan, kolmannessa hän aloittaa solaarisen vaiheen ja viidennessä hänestä tulee Mestari.

Leijona on kehityksen merkki. Oikein hallittuna Leijonan energia vie vääjäämättä seuraavaan vaiheeseen. Kun oppilas alkaa ilmentää itsessään olevaa okkulttista, tietoon perustuvaa, alempaa mieltään hallitsevana olemuspuolena, on hän siirtynyt Uranuksen vaikutuksen alaiseksi.

Aurinko kätkien Uranuksen ja ollen samalla hierarkinen hallitsija.

Uranuksen energioihin vastaaminen ja näiden Auringon takana olevien energioiden tunnistaminen, vaatii kehittynyttä olentoa. Nyt oppilas on astumassa Kiinteältä Ristiltä Kardinaali- eli Johtavalle Ristille. Hän on ottamassa kolmatta vihkimystä. Nyt henkinen Keskusaurinko astuu kuvaan mukaan ja Uranuksesta tulee energioiden jakaja ja välittäjä. Pääkeskus aktivoituu ja tulee pääasialliseksi energiakeskukseksi vihityn energiakehossa. Tämän johdosta tapahtuu suunnan muutos elämässä.

Leijonaa symboloi Valo, jota sanotaan sielun Valoksi. Tämä Valo on solaarista eli Aurinkotulta ja säteilee vihityn kautta alempiin luomakuntiin. Tässä vaiheessa ihminen on inkarnoitunut toimiva sielu – oman universuminsa kuningas, todellinen Sielu palvelutyössä. Hän on yksilöllinen Itse, mikä tarkoittaa ihmisolentoa, joka ei pöyhkeile, vaan jakaa jaloa sielunsa sivistystä ympäristöön.

Kun Uranus kontrolloi, Leijona-vihitystä tulee todellinen tarkkailija, joka on riippumaton ulkoisesta materiasta. Hän toimii tahtonsa mukaisesti, vetäen puoleensa tarvittavaa. Leijona-vihityn tahto on rautainen.

Leijona on oikeudenmukaisuuden merkki, koska Leijona-vihityn psyyke on aina kiinnittynyt Itseensä. Hän on polarisoitunut ylä-tsakroihin ja alemmat materiaaliset ilmentymät eivät enää kiinnosta häntä. Hän on nyt kurinalainen ja on aina tietoinen motiiveistaan. Sisältä päin tuleva kyky kontrolloida on Leijonan vahvuus. Leijona-vihitty toteaa: ”Isä, tapahtukoon Sinun tahtosi, ei minun.”

Leijona ja Sirius.

Leijonasta puhuttaessa, emme voi unohtaa Siriusta. Siriusta kutsutaan Vihkimyksen-, Karman-, Vapauden-, Koiran- ja Herkkyyden Tähdeksi. Tärkein, mikä meidän on huomioitava, on vihkimys-energiat, jotka virtaavat koko Aurinkokuntaamme Sirius-auringosta. Elokuuta kutsutaankin Koiran-tähden kuukaudeksi eli Siriuksen kuukaudeksi. Sirius hallitsee kosmisessa mielessä Leijonaa.
Ehkä tämä jää meille mysteeriksi ja mysteeri se onkin. Koko Leijonan tarina on hyvin mystinen, koska se niin olennaisella tavalla kertoo ihmiskunnan ja koko meidän Aurinkokuntamme ihmeellisestä mystisestä yhteydestä Siriukseen – kaiken elämän lahjoittajaan.
Sirius on maapallomme korkeampi mieli. Seulaset edustavat alempaa mieltä ja näitä täydentää Universaalinen mieli, muodostaen ylemmän kolmion, josta energia virtaa meihin.
Lähteenä olen käyttänyt mm. Pohjolan Valo ry:stä saamaani materiaalia.

Ei kommentteja: