WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

keskiviikko 27. maaliskuuta 2013

PALAPELIPERSPEKTIIVEJÄ - Uusi näkemys elämän palapeliinRyhmää (the group) kanavoinut Steve Rother (www.lightworker.com)
Uutiskirjeestä 15.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Steveltä:

Upeaa kuukautta ja pysykää rytmissä!
Isoja haleja ja lempeitä tönäisyjä,

Steve

Huom.: Seuraava viesti on kanavoitu uudelleen ja editoitu Ryhmän opastuksella, jotta se olisi selkeä tässä muodossa.


TERVEISIÄ KOTOA
 
Olen Elrah Rytmipalvelusta. Olen täällä tänään kanssanne monista eri syistä. Luultavasti tärkein niistä on kertoa teille, miten erityisiä olette. Ihmisiä nimittäin täytyy muistuttaa siitä melko säännöllisesti, jotta tähän energiaan sopeudutaan. Olette työskennelleet jonkin täysin erilaisen kanssa. Useimmat teistä eivät vielä täysin ymmärrä, missä olette. Teidät on nyt heitetty tähän voimaantumisen maailmaan ja se näyttää hyvin erilaiselta kuin se, missä olitte vain muutama lyhyt viikko sitten. Vaikka se on hyvin samanlainen kuin sama energia, niin ette ole vielä oppineet tunnistamaan kaikkia paloja. Minäpä jaan kanssanne analogian havainnollistamaan, missä olette ihmiskollektiivina tässä evoluutiohetkessänne.
 
Perspektiivien sekoittaminen: uusi näkemys palapeliin
 
Teidän täytyy tietää, rakkaat ystävät, että liikutte valoa nopeammin. Einsteinkin on hyvin ylpeä teistä, koska hän ei pitänyt sitä mahdollisena. Rakkaus vaikuttaa liikkuvan vähän valoa nopeammin ja olette nyt kaikki saamassa sen selville. Alatte käyttää sitä eri tavalla kuin ennen, koska ette ole koskaan pitäneet rakkautta tiedemaailmassa olevana energiana. Nyt kvanttimekaniikan ja kvanttitieteen löytäminen alkaa vahvistaa paljon siitä, mitä olette jo tienneet henkisellä puolella. Alatte saavuttaa jotain kahdesta eri kulmasta ja tunnistaa, että kumpikin vahvistaa toista. Se on kaunista ja luultavasti tärkein osa siitä, mitä tapahtuu tällä planeetalla.
 
Alatte kaikki nähdä asiat laajemmasta perspektiivistä. Vaikka ihmisellä joka katsoo täältä, voi olla hyvin erilainen näkemys kuin ihmisellä tuolla, niin kun kumpikin seisoo tässä katsoen samaa asiaa, se on hyvin erilainen kuin ennen. Sen sijaan että kuvaatte täsmällisiä vastakohtia kuten ennen, alatte nyt kokea kolminaisuutta. Alatte nähdä kolmannesta pisteestä uudessa järjestelmässä. Vanha järjestelmä oli yksinkertainen: kulki linja tästä tuonne ja tuolla oli pimeyttä ja täällä valoa. Teillä oli kaikki tämä kontrasti, missä voitte palata ihmisenä olemisen teeskentelyä. Nyt teillä on kolmas piste, jotta voitte nähdä kaiken korkeammasta itsestä käsin. Koska se on täysin eri perspektiivi, te ette tarvitse pimeyttä ettekä valoa. Huomaatte, että kaikki on jossain sillä välillä.
 
Miten näette sen? No, rakkaat ystävät, se on vaikea osa. Voimme kertoa teille tarkkaan, minne menette, ja selittää, miten värähtelymallinne sopii mukaan täydellisesti, mutta te ette silti näe sitä. Näkökykynne on rajoittunut, koska kaikkea ei ole mahdollista nähdä biologiakuplanne sisältä. Niinpä se osa minkä jaamme, on vain pieni analogia.
 
Oletteko koskaan koonneet todella suurta palapeliä? Oletteko raivanneet koko keittiön pöydän ja sanoneet: "Seuraavien kuuden viikon aikana aion koota tämän jättipalapelin"? Laskette palat ja tässä on 5000. Sanotte: "Hyvänen aika, tämä vie minulta ikuisuuden!" No, miten alatte koota sitä? Alatte kääntää paloja niin, että ne ovat kaikki samoin päin, ja sitten alatte etsiä kuvioita - eikö niin? Alatte kerätä kuvioita yhteen, vaikkeivät ne oikein sovi. Laitatte ne samaan paikkaan, jotta voitte nähdä, mitä palapelistä tulee. No, olette kaikki tehneet sitä melko hyvin. Olette tehneet parhaanne tässä ottaen huomioon, ettei kukaan teistä ole voinut nähdä suurempaa kuvaa. Kun kokoatte palapeliänne keittiön pöydällä, saavutatte aina pisteen, missä alatte nähdä kuvan alkavan muodostua. Sitten voitte alkaa etsiä paloja, jotka sopivat suureen kuvaan sen sijaan, että sovitatte kaikkia pikkupaloja ja laitatte niitä yhteen.
 
Itsetietoisuuden palapeli
 
Tässä kohtaa ihmiskunta on tällä hetkellä. Alatte nähdä suuremman kuvan ja tässä on mielenkiintoinen osa, missä ihmiskunta on. Ihmisillä on este, etteivät he kykene todella näkemään itseään - sitä kutsutaan verhoksi. Se on itse asiassa eräänlainen piste suoraan edessänne, mikä estää teitä näkemästä kolmannella silmällä. Ymmärtäkää, ettei mikään ole väärin, sillä laitoitte sen siihen tarkoituksella, jotta voisitte pelata tätä peliä, mitä olette pelanneet. Mutta nyt ette tarvitse tuota verhoa samalla tavalla kuin ennen. Vaikka tarvitsitte sitä ennen voidaksenne pelata peliä, nyt se alkaa hävitä täysin.
 
No, monille tämä on tavallaan hämmentävää. On yksinkertaisesti vaikea ankkuroida tuota kuvaa, koska olette eläneet täysin erilaisen kuvan kanssa koko elämänne. Itsensä näkeminen yhtäkkiä jonain muuna on vähän haastavaa useimmille teistä. Minäpä kerron teille, rakkaat ystävät, että se vaati vain hienoista rytmimuutosta ja te muutitte maailmaanne tavalla, mistä te ette ole tienneet.
 
Kuulitte minun juuri tekevän sen äänelläni, mutta tein sen koko energiallani. Muutin energiaani harmonisoituakseni tämän huoneen rytmeihin ja teidän kaikkien kanssa, jotka olette kameran ulkopuolella. Teitä on monia. Joka tapauksessa perusidea on, että harmonisoin jokaisen osanne muuttamalla vähän rytmiä. Tunnette energian huoneessa ja olette nyt kaikki odotuskannalla - odottaen seuraavia sanoja. No, voitte kommunikoida toistenne kanssa ja opitte, miten sitä käytetään.
 
Nyt kun alatte nähdä suurempia paloja, jotka muodostavat suuren kuvan, toivottavasti voitte nähdä paikkanne tässä sydänenergiassa - missä olette ja mitä pelin osaa esitätte. Jokaisen teistä on otettava palapelin pala täyttääkseen roolinsa. Se vaatii vähän rohkeutta ja se on pelottava osa, rakkaat ystävät. Silloin kun lopulta selvitätte, minne teidän on mentävä, näette tarkkaan, missä tuon palapelin palan on tarkoitus olla. Näette, miten se sopii yhteen, ja tiedätte sen olevan täydellisen kokoinen täydellisellä hetkellä.
 
Mutta sitten teidän täytyy muuttaa elämäänne ja esitettävä tuota uutta osaa. Teidän on muutettava perspektiiviänne siitä, kuka luulitte olevanne kaikki nämä vuodet, siihen palapelin palaan, mikä todella olette. Sitten kun teette tämän liikkeen, rakastatte sitä, koska voitte laajentua olemaan, kuka todella olette, ja käyttää kaikkia lahjojanne tavoilla, joita te koskaan tienneet olevankaan.
 
Mutta siirtyminen pisteestä A pisteeseen B on pelottavaa kaikille ihmisille. Se on erittäin haastavaa, sillä astutte pois mukavuusalueeltanne ja olette jotain, mihin teillä ei ole roolimallia. Aiomme antaa teille paljon roolimalleja. Se on nyt helppoa, kun voitte nähdä suuremman kuvan koko ihmiskunnasta yhdistyvän ja voitte alkaa nähdä, mihin olette menossa. Sen sijaan, että teidän täytyy sovittaa pikkupaloja ja ryhmitellä niitä osioittain, voitte nähdä suuren kuvan ja pelata peliä, missä haluatte, koska teille kaikille on annettu lahjoja. Muistakaa, että olette täällä maan päällä, koska teillä on jotain kaikille ihmisille arvokasta.
 
Lahjanne esitteleminen rytmissä
 
Nyt teidän tehtävänne on löytää lahjanne. Kun löydätte sen, teidän on löydettävä myös tapa olla palveluksessa ja saada viestinne, rytminne tai tietoisuutenne toisille ihmisille - ja sen voi tehdä monilla eri tavoilla. Täysin uusi sydämestä kommunikointitapa opitaan rytmin avulla. En kuitenkaan halua hämmentää teitä tällä, koska suurin osa teistä samaistaa rytmin musiikkiin. Rytmi on tietysti osa musiikkia, mutta se on paljon enemmän. Se on itse asiassa tapa, millä elätte elämäänne. Teidän kannattaa löytää oma ainutlaatuinen rytminne, sillä jokaisella teistä on sisäisiä rytmejä, jotka ovat osa olemustanne. Elätte niiden kanssa.
 
Kun kävelette tästä paikasta tuohon, kävelette rytmissä. Osa siitä liittyy kehoonne, se liittyy jalkojen pituuteen ja keuhkojen suuruuteen. Harmoniset rytmit perustuvat fyysisiin piirteisiinne. Oman rytminne löytämiseksi lukekaa pitkään jatkuvaa lausetta, missä ei ole pilkkuja tai pisteitä. Luette sana sanalta ja pian löydätte ääneen rytmin, mikä virtaa luonnostaan ja tuntuu mukavalta teille. Kun opitte tunnistamaan oman rytminne, alatte tulla tietoiseksi toisten ihmisten rytmistä. Rytmi vaikuttaa siihen, miten hyvin ihmiset kommunikoivat toistensa kanssa.
 
Kun alatte nähdä, miten kommunikointi rytmin avulla toimii, alatte oppia värähtelemään vähän eri tavalla tehdäksenne asianne selväksi. Muutatte rytminne nopeutta korostaaksenne asiaa - aivan kuten minä juuri hidastin. Itse asiassa olen työskennellyt Isännän kanssa melko monta vuotta siinä, miten vaihdellaan rytmiä. Hän ei koskaan ajatellut opettavansa tätä kaikille muille, koska nyt näytän hänen temppunsa.
 
Tämä johtaa kommunikointimuotoon, mikä vaatii hyvin harvoja sanoja. Käytätte paljon sanoja alussa, koska olette tottuneet kommunikoimaan niin. Mutta hyvin lyhyessä ajassa kommunikoitte sydämestä sydämeen ilman kaikkia vaikeuksia ja väärää kommunikointia, mitä on sydämen magneettikentän ympärillä. On selkeyttä, koska voitte puhua pelkällä rytmillä. Se on erittäin selkeä kommunikointimuoto hengeltä hengelle. Näin kommunikoimme Kotona. Emme tarvitse täällä sanoja, kun puhumme teistä, ja puhumme teistä koko ajan. Mitä jos olen täällä Kotona?
 
Kutsun sitä Kodiksi isolla K:lla, mikä on vähän erilainen kuin teidän kotinne, koska täällä Kotonani minulla on kaikki maailman vapaudet. Voin tehdä mitä tahansa ja kaikkea kerralla. Te ette ole aivan tottuneet tekemään sitä. Ajanpitäjällä on tämä pieni ajaksi kutsuttu sovellus maan päällä, joten te ette ajattele pystyvänne tekemään kaikkea kerralla.
 
Ensinnäkin haluamme tehdä teidät tietoiseksi rytmeistä, joilla kommunikoitte. Huomaatte, että se voi joskus olla haaste, koska pää usein suodattaa pois hyvin paljon, ennen kuin se saavuttaa sydämen. Ensin teidän on selvitettävä, mitä lause tarkoittaa, ja sitten teidän on selvitettävä, sopiiko se uskomusjärjestelmiinne, ennen kuin päästätte sen sydämeen. No, tämä muuttuu, kun kommunikoidaan rytmillä. Pystytte vaihtamaan asioita toisten ihmisen sydämen kanssa hyvin nopeasti ja se on kaunista, koska pystytte havaitsemaan, mihin totuutenne sopii ja mihin ei. Totuutenne ei kuulu kaikille. Vain pieni osa resonoi värähtelynne kanssa, joten löydätte sen ja jaatte osia maailmastanne, koska olette tulleet kera lahjojen, jotka on uskottu teille.
 
Toiseksi, emme anna teidän mennä hautaan käyttämättä lahjojanne maaplaneetalla. Sen vuoksi tulitte - esittelemään sen, minkä kanssa tulitte. Nyt on se aika, sillä palapeli alkaa yhdistyä. Nyt jokainen palapelinpala jonka valitsette, löytää paikkansa hyvin nopeasti, ja koko kuva alkaa muodostua. Nyt voitte nähdä, mihin kuulutte, ja löytää paikan, mihin sovitte täydellisesti. Sitten huomaatte tukea kaikilla alueilla ympärillänne. Huomaatte sopivanne mukaan. Voitte tehdä selväksi korkeimman asianne ja korkeimman vaikutuksenne maaplaneetalla tuona aikana.
 
Muistakaa siis palapeli, rakkaat ystävät. Muistakaa, miltä tuntuu, kun jokainen valitsemanne pala sopii sulavasti paikalleen, ja miltä tuntuu löytää tuo viimeinen pala, mikä tekee palapelistä valmiin. Se on teidän palanne - se pala minkä pidätte ja laitatte viimeisenä paikoilleen. Se on pala, mitä me kaikki juhlimme, koska se merkitsee, että annatte lahjanne maaplaneetalla kauneimpaan ja kriittisimpään aikaan.
 
Espavo, rakkaat ystävät. Olette pärjänneet jo hyvin, mutta tuskin maltamme odottaa, jotta näemme, mitä teette seuraavaksi. Teitä on erittäin mielenkiintoista katsoa verhon tältä puolelta, mutta mikä tärkeintä, olemme ylpeitä teistä tavoilla, joita ette voisi koskaan tietää. Kantakaa sitä hyvin. Espavo.
 
-----------
 
Tervehdys, olen Ajanpitäjä. Olen täällä tänään teitä varten. Olette nimittäin kutsuneet minua. Olen ollut tällä koko ajan ja katsellut ns. ryhmäkollektiivianne, ja se on hyvin kaunista katseltavaa tuolla värähtelyalueella. Teidän on ymmärrettävä, miltä näytätte meille, sillä teillä on säteilevät kasvot, joissa kaikissa on henki Kotoa. Joka kerta kun hymyilette, tuotte tuon sydänenergian esiin silmienne ja ilmeidenne kautta ja leimaatte muita ihmisiä. Muutatte heidän elämänsä iäksi.
 
Tiedättekö, että sillä hetkellä kun kätenne koskettaa toisen kättä, teistä tulee pieni osa tuota ihmistä ja tuosta ihmisestä tulee pieni osa teitä. Ette vaihda ainoastaan atomeja, vaan vaihdatte myös värähtelymalleja, kun teette niin. Se on ollut tähän saakka jokseenkin rajoitettua todella läheisiin, fyysisiin kontakteihin. Enää ei vaadita fyysistä kontaktia saman yhteyden muodostamiseen. Itse asiassa sitä Elrah on tehnyt rytmikuvioillaan. Osa aktivointeja joiden kanssa olemme työskennelleet, on avata näitä syvän ymmärrystason alueita maan päällä, sillä olette hyvin lähellä itsenne näkemistä tavalla, mitä ette ole koskaan uneksineet mahdolliseksi.
 
Tällä hetkellä maan päällä on monia johtajia - ovat he sitten hallitukseksi kutsun kollektiivin johtajia tai kirkon johtajia tai jonkin muun kollektiivin. Ja puhumme tänään johtajista tällä hetkellä, koska he ovat menettäneet kontrollin siihen, mitä he ovat johtaneet. He kaikki ovat menettäneet kontrollin siihen, mitä he ovat johtaneet. Yksi heistä siirtyi juuri sivuun, ensimmäisenä 600 vuoteen. Hyvin mielenkiintoista katsoa. Hän oli tietoinen siitä, ettei hän ollut enää sen ohjaksissa, mitä hänen oli tarkoitus tehdä.
 
Mitä tässä on siis tapahtunut? Miksi tämä on tapahtunut ja mitä on teidän kaikkien edessä? No, on joitain johtajia, jotka pystyvät käynnistämään uudestaan ja vahvistamaan johtajuutensa, mutta se merkitsee, että heidän on ankkuroiduttava uudestaan - ja tätä tapahtuu maan päällä tällä hetkellä. Jokaisen joka on luullut johtavansa jotain tietyllä alueella, on nyt arvioitava uudelleen oman perustansa joka osa, henkilökohtainen vaikutuksensa omaan turvallisuuteen - mitä kyvyt ovat, mitä fyysiset tarpeet ovat ja mitä ovat uuden hengen tarpeet fyysisessä kehossa - sillä alatte nyt kantaa enemmän valoa kuin koskaan ennen fyysisessä kehossa.
 
Tämän tosiasian vuoksi fyysinen kehonne muuttuu, mutta tunnekehonne käy läpi monia venymisiä ja monia haasteita, enimmäkseen epäilyyn liittyen. Voi, se lähettää kiireesti epäilypelkoa fyysisen kehon läpi, koska menetätte sen perustan, minkä olette aina tunteneet varmaksi. Rakkaat ystävät, käytte läpi massiivista aaltoa maaplaneetalla - melkein kuin joku vetäisi maton jalkojenne alta. Jokainen epäilee itseään ja ihmettelee, onko hän oikeassa paikassa ja kuka hän on huomenna. Olette oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Minäpä puhun siitä ensimmäiseksi, koska olen Ajanpitäjä.
 
Ajan ja paikan täydellisiä risteyksiä
 
Osa suurinta matkaanne maaplaneetalla on laittaa itsenne ajan ja paikan täydelliseen risteykseen, missä teitä voidaan tukea, missä energianne voidaan tuntea ja viestinne kuulla. Se aika on nyt, ei ole enää odottamista. Jos pidätte pyhän energianne, mikä teille on annettu maan päällä, ettekä tuo sitä esiin, alatte menettää sen eri värähtelyyn. Alatte sopeutua värähtelyihin ympärillänne sen sijaan, että tuotte oman energianne pöytään. Se ei ole väärin, rakkaat ystävät, sillä monet teistä tekevät niin. Mutta kerromme teille, että tämä on todella aika tuntea, kuka olette, ymmärtää elämän suurempi kuva maan päällä ja mikä tärkeintä, oivaltaa oma osanne.
 
Olette aina tienneet totuutenne syvällä sisällä - ette pysty aina saamaan tolkkua siitä, mitä näette maailmassa ympärillänne. Meidän tarvitsee vain palauttaa teidät tuohon syvään tunteeseen, tuohon sisäiseen tietämykseen, mikä kaikilla teillä on - ja olemme Kotona. Yhdistymme syvästi noina pyhän tilan hetkinä, joten olkaa niissä usein. Tietäkää, että työskentelemme verhon tältä puolelta ja Elrahin tehtävänä on vain kommunikoida rakkausrytmin avulla.
 
Monet teistä kävelevät katua pitkin tai olette matkalla töihin tai jonnekin, mutta aivonne ovat jo määränpäässä. Aivonne ovat projisoineet teidät tulevaisuuteen, missä istutte jo työpöydän ääressä - yritätte selvittää, mitä teette seuraavaksi, vaikka kävelette edelleen päästäksenne sinne. Kerromme teille, että teiltä hukkuu hetki, silloin kun teette näin. On uskomattoman tärkeää oppia nyt hengittämään jokaisessa ajan hetkessä. Se teillä todellisuudessa vain on.
 
Olette nyt ympyrämäisessä ajassa, mikä on uskomattoman tärkeää teidän kaikkien ymmärtää. Te ette elä uudelleen menneisyyttänne, mutta elätte uudelleen menneisyytenne kudoksen. Teillä on erityistavaroita, joita rakastatte. Kannatte kenties taskussanne tai laukussanne jotain, sillä se merkitsee teille jotain erityistä. Sen on saattanut antaa teille joku hyvin rakas tai äiti tai isä ja kannatte sitä mukananne koko ajan, koska siinä on tietty energia.
 
Jos joku nyt ottaisi sen ja sanoisi: "No, olen tiedemies ja aion mitata tuon energian - enkä löydä tuota energiaa siitä." Hän palaa luoksenne sanoen: "Tässä esineessä ei ole energiaa." Te kiistätte yksinkertaisesti tuon tiedemiehen toteamuksen, koska tiedätte sydämessänne, että tässä esineessä on energiaa, vaikka sitä ei voi tieteellisesti todistaa maailmassanne. Työskentelette tässä siis tämän hetken aikajälkien kanssa.
 
Jos haluatte mennä tulevaisuuteenne, voitte tehdä sen vain tämän hetken kautta. Jos haluatte käydä menneisyydessänne, voitte tehdä sen vain tämän hetken kautta. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat todella yhtenä nyt-hetkessä. Tämä on erittäin vaikeaa ihmisille, koska olette eläneet niin suuren osan elämästänne tulevaisuudessa, valmistellen, projisoiden ja yrittäen toistaa menestystänne tulevaisuudessa. Kätkette positiivisen energianne tulevaisuuteen, piilotatte negatiiviset kokemuksenne menneisyyteen. Ongelmana tässä on, että tämä aikakudos on hyvin samanlainen kuin nuo onnenkalut, joita kannatte mukananne, sillä se kantaa kokemustenne energiaa.
 
Mitä siis tapahtuu, jos teillä on energeettisesti erittäin vaikea kokemus ettekä voi korjata sitä tuossa hetkessä? Se tekee jäljen aikakudokseen ja siirtyy menneisyyteenne. No, voitte käsitellä sen myös menneisyydessä. Teidän on yhtä tärkeä selvittää menneisyytenne juuri tästä syystä ja ratkaista ne asiat, jotka ovat luiskahtaneet nykyhetkestä menneisyyteen. Useimmat teistä eivät ole tehneet sitä maan päällä. Tämä ei ole tavallinen kyky.
 
Kun siirrätte sen menneisyyteen, sanotte: "Voi, jatka vain kulkua eteenpäin. Se menee pois." Kuitenkaan se ei koskaan mene pois. Sillä paljon samaan tapaan kuin kannatte mukananne näitä erityistavaroita tai onnenkaluja, jotka kantavat tätä energiaa, olette leimanneet aikakudoksen tuolla energialla, koska aika on luonteeltaan ympyrä. Silloin kun ette käsittele jotain, se palaa maisemiin ja koette uudestaan täsmälleen saman tilanteen, tavallisesti eri ihmisen kanssa tai eri olosuhteissa, mutta energia on sama, koska olette leimanneet sen nyt-hetkeen.
 
Miten siis voitte saada eniten irti näistä nyt-hetkistä? Miten elätte täysin nyt-hetkessä? Merkitseekö se, että torjutte täysin tulevaisuuden? Ettekö koskaan murehdi tulevaisuudesta? Ei. Elätte ulottuvuusmaailmassa, mikä edelleen työskentelee kaikkien näiden osien kanssa, joten teidän on vielä tasapainotettava sydän ja pää.
 
Vaikka maan päällä ei ole vielä mahdollista elää täysin sydämessä, se tulee lähemmäs. Ihmiset ovat siirtymässä enemmän ja enemmän tuohon tasapainoon. Tämä on niin kaunista, että se ylittää ymmärryksenne, sillä tämä todella kuvaa, että olette nyt kehittäneet koko ihmiskunnan hyvin ohi neljännen ulottuvuuden. Olette siirtymässä täysin uusiin olosuhteisiin ja te kaikki yhdessä ankkuroitte yksilöenergianne. Muistakaa, että te ette olisi täällä maan päällä, jos teillä ei olisi jotain annettavaa. Palapeliä ei voida saada kasaan, ennen kuin kaikki palat ovat suostuneet esittämään tuota osaa. Tervetuloa Kotiin, rakkaat ystävät.
 
Suuresti kunnioittaen pyydämme teitä kohtelemaan toisianne arvostaen. Huolehtikaa toisistanne aina tilaisuuden tullen ja avatkaa mahdollisimman monia ovia ympärillänne oleville. Pelaatte täysin uutta peliä. Pelatkaa hyvin yhteen.
 
Espavo.
 
Ryhmä
PALAPELIPERSPEKTIIVEJÄ
- Uusi näkemys elämän palapeliin
-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: