WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

maanantai 11. maaliskuuta 2013

PYSYKÄÄ VAKAANA, RAKKAAT


 
ArkkiEnkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Maaliskuu 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 

Rakkaat mestarit, ns. pyhä hengitys koostuu normaalista happea sisältävästä kolmannen/neljännen ulottuvuuden ilmasta sekä praanasta, mikä on kolmannen/neljännen ulottuvuuden ilmaa/eetteriä ja mikä sisältää myös Luojavaon timantinkovia hiukkasia. Näiden jumalhiukkasten suuruus ja voima lisääntyvät jokaisen korkeamman tietoisuustason myötä, minkä saavutatte. Voimaannuttava äärettömyyshengitys avaa väyliä, jotka johtavat Luojatietoisuuden moniulotteisille tasoille. Sisäinen perspektiivinne laajenee automaattisesti, kun muutatte vähitellen tapaanne ajatella ja hahmottaa.
 
Äärettömyyshengityksen sisäänhengityssilmukka kulkee ydinjatkoksen kautta ja ulos pään takaa, kun se kulkee ylöspäin sielutähteenne. Luojavalon timantinkovat hiukkaset joita olette hengittäneet sisään pyhän sydämenne takaportaalin kautta, on ohjelmoitu integroimaan tietty määrän elämänkoodisiemenatomeja ylisielustanne tai korkeammasta itsestänne, kun pyhä hengitys kulkee sielutähtenne läpi. Uloshengitys kulkee juurichakran kautta ja menee siellä olevaan kundaliini-siemenatomiin. Ylisielunne tai korkeamman itsenne valvomana lisätään harkittu määrä juurichakraan tallennettuja timantinkovia hiukkasia pyhään hengitykseen. Juurichakraan tallennetut timantinkovat valohiukkaset ovat ainutlaatuisia, sillä teihin on jo ohjelmoitu tiettyjä erityistaitoja, -ominaisuuksia ja -laatuja menneistä elämänkokemuksista.
 
Pyhä hengitys kulkee sitten takaisin ylös fyysisen astian edestä ja menee automaattisesti kehossa sinne, missä kristallinen hiljaisen pisteen siemenatominne sijaitsee. Tämä siemenatomi suunniteltiin vetämään puoleen, integroimaan ja pitämään näitä korkeamman taajuuden valohiukkasia. Sitä voitaisiin kutsua "pitämiskeskukseksi", sillä se on suoraan yhteydessä pyhään sydämeenne. Timantinkovat valohiukkaset vedetään sitten pyhään sydämeen aktivoitavaksi siemenajatustenne ja -aikomustenne avulla. Nämä ohjelmoidut timantinkovat hiukkaset ovat sitten valmiina hengitettäväksi ulos 12 säteen luojapyöräänne sekä maailmaan laajemmin. Tietty osa virtaa myös maailmanpyramidiin ja muihin valitsemiinne valopyramideihin.
 
Käpylisäkettä voitaisiin kutsua aivojen valosuodattimeksi. Chakrajärjestelmä on suunniteltu vetämään puoleen ja suodattamaan kehoon sopivia värähtelytaajuuksia, joita säteilevät ne arkkienkelit, jotka kantavat kunkin erityissäteen ominaisuuksia, laatuja ja hyveitä. On monimutkainen kaava, mikä koostuu laajasta valikoimasta taajuuskuvioita, jotka tunkeutuvat jatkuvasti ihmisauraan, ja ne välitetään sitten fyysisen kehon rauhasiin. Ymmärrys- ja tiedostamistasonne lisääntyy jokaisen korkeamman energiataajuuslatauksen myötä.
 
Kun olette saaneet pääsyn pyhään sydämeenne ja olette aktivoineet solaarivoimakeskuksenne, nollapiste tai hiljaisen pisteen siemenatomi solaarivoimakeskuksessanne alkaa tallentaa kosmista energiavarastoanne. Kun teistä tulee itsenne mestari ja tietoinen kanssaluoja, teillä on pääsy äärettömään määrään timantinkovia hiukkasia, joita voitte käyttää luomishankkeissanne ja jakaa toisten kanssa.
 
Pyhän valkoisen kosmisen tulen, timantinkovien hiukkasten, joita vedätte puoleenne heränneenä itsenne mestarina, on kierrettävä jatkuvasti. Ainoastaan tietty määrä mikä on sopiva kunkin sielun integroitavaksi nykyisellä valaistumistasollaan, voidaan tallentaa fyysiseen astiaan. Loput on säteiltävä muodon maailmaan. Kypsä henkisyys ei ole tiedostamaton kokemus. Teidän on pyrittävä kehittämään itseään ravitseva jumaluus, jolloin hengitätte jatkuvasti Luojaolemuksen rikasta elämänpraanaa ja timantinkovia hiukkasia. Tämän tekemällä alatte saada henkiravintoa elämänvirrasta kahdeksannen chakran, sielutähtenne ja pyhän sydämenne takaportaalin kautta.
 
Jokainen itsetietoinen ihminen toimii elävänä tähtenä, mikä kykenee vastaanottamaan ja välittämään harmonisia värähtelytaajuuksia oman tietoisuustasonsa mukaisesti. Kuten nyt tiedätte, näitä taajuuksia kutsutaan sielulauluksenne. Olette valopiste, Jumalan elämää sykkivä kipinä. Tämä aliuniversumi koostuu yhdestä jättimäisestä, taivaallisesta sielulaulusta.
 
Kun kehitätte kyvyn hengittää sisään pyhää hengitystä syvään ja vaivattomasti, tietoisuutenne laskee vähitellen pyhään sydänkeskukseenne ja sitten vielä syvemmälle vesica piscis -mandalaan, mikä sisältää valkoista tulta, pyhän siemenatomin - Isä/Äiti Jumalamme henkilökohtaisen jumalaisen osanne. Tällöin voitte vetää kaiken pyhän rakkauden, minkä pystytte sisältämään. Tällöin oivallatte, että olette sekä uneksija että unelma. Tässä pyhässä tilassa aloitatte matkanne takaisin eheyteen (pyhyyteen), kun pyritte luomaan itsenne uudelleen Isä/Äiti Jumalamme aurinkolapseksi. Tämä on ennalta määrätty, se on jumalainen perintönne.
 
Muistakaa, että vain pikkuruinen osa koko olemuksestanne on inkarnoituneena kolmannen/neljännen ulottuvuuden tiheyteen. Neljäs ulottuvuus on astraalitaso, silta viidenteen ulottuvuuteen. Kolmella alemmalla alitasolla on suuri määrä tunne-energiajätettä ja laaja kirjo epäharmonisia taajuuksia, mielen ajatusmuotoja. Neljäs ulottuvuus on ihmiskunnan massatietoisuususkomusten varasto kaikilta aikakausilta maan päällä. Neljäs ulottuvuus sisältää myös maapallon mentaalikehon aurakentän.
 
Teitä kutsutaan tähtisiemeniksi syystä, sillä kun palaatte itsemestaruuteen, käynnistätte integroitumisen korkealle kehittyneisiin, kristallisin, elämänkoodisiemenatomeihin - uuteen kehittyneeseen evoluutioprosessiin käytettäväksi seuraavaksi tulevassa kultaisessa ajassa. Ihmiskunta on valmis tekemään tietoisuuden jättihypyn. Jokaisen ihmisen sielumatkassa ajan ja avaruuden halki tulee jossain kohtaa kaipaus palata korkeampiin ulottuvuuksiin - tulee jumalaista tyytymättömyyttä, mitä ei voi kieltää. Teidän on ensin tultava tietoiseksi omatuntonne äänestä. Sielunne kuiskaukset muuttuvat kovemmiksi ja selvemmiksi, kun alatte kiinnittää huomiota hengen kutsuun. Tunneluontonne herkkyys kasvaa, kun viritytte ihmisten, paikkojen, ajatusten ja tekojen korkeampiin värähtelymalleihin. Lopulta opitte erottamaan sieluperheenne, erilaisten mestareiden ja enkeliolentojen sielulauluvärähtelyt.
 
Kyllä, ihmiskunta on dramaattisten muutosten, merkittävän evoluutioprosessin keskellä. Muistakaa kuitenkin, että se on vain osa loputonta spiraalia. Te kaikki jotka olette heräämässä Jumaltietoisuuteenne, olette kokeneet suuren valikoiman merkittäviä siirtymäprosesseja ympäri tätä universumia.
 
Ottakaa tästä vaari: teidän ei sallita enää pysähtyä tai jäädä kovin pitkäksi aikaa tietylle tasolle - aika ja transformaatioprosessi kulkevat liian nopeasti. Kielenne muuttuu, ajatusmuotonne ovat erilaisia. Aivojenne vanhoja alueita jotka sisältävät menneisyyden, jalostetaan tai ne hävitetään vähitellen, joten on alku sille, että kaikki mitä tapahtui aiemmin - jopa viime vuonna - on vain hämärää unta. Uusia alueita aktivoidaan aivoissanne ja teidän on opittava ajattelemaan täysin uudella tavalla. Informaation valopaketteja, hyvin merkittäviä hologrammikuvia ja pyhän geometrian kuvioita alkaa tulla tietoisuuteenne ja teidän on opittava tulkitsemaan näitä. Näyttää ehkä siltä, että ne joiden "yli" siirrytte, eivät enää ymmärrä teitä tai ette pysty löytämään sanoja vanhojen arkisten keskustelukuvioiden käymiseen. Huomaatte myös, ettei teidän tarvitse verbalisoida kaikkia ajatuksia, kun alatte napata telepaattisesti ympärillänne olevien energioita ja ajatuksia. Intuitiiviset kykynne lisääntyvät eikä eitä petetä helposti. Puhutte omaa totuuttanne henkisellä tinkimättömyydellä ettekä halua osallistua menneisyyden negatiivisiin peleihin.
 
Anomme hartaasti: älkää jääkö kiinni mihinkään olemistapaan, mihinkään yhteen tekemistapaan, mihinkään filosofiaan, mikä on liian kapea-alainen tai jäsennelty, tai älkää nielkö mitään sopimusta, mikä antaa voiman jollekin ulkopuolellanne. Erottelukyky, erottelukyky, erottelukyky - emme voi korostaa tätä liikaa, sillä heti kun ilmeinen totuus tulee esiin ja otatte sen uskomusjärjestelmäänne, jokin korkeampi totuus tai uusi käsitys voi korvata sen. Sillä ettekö voi taaksepäin katsoessanne nähdä, että paljon siitä tiedosta minkä nyt hyväksytte ehdottomaksi totuudeksi, ylitti hurjimmat kuvitelmanne 10 vuotta tai jopa puoli vuotta sitten? Olkaa tietoisia siitä, että monet asiat joista olette hyvin varma tänään, muuttuvat epäilemättä huomenna tai lähitulevaisuudessa.
 
Uudet ideat ja käsitykset pommittavat tietoisuuttanne. Ne ovat epämääräisiä ensin, mutta vakiintuvat vähitellen, kun käytätte parantunutta päättelykykyänne tulevaisuuden kaavojen ja keksintöjen kehittämiseen ja tulkitsemiseen. Kun yhdistytte viidennen ulottuvuuden ylemmille tasoille, alatte muistaa tämän universumin luomissuunnitelman osia: miten ylläpitää puhdasta ajatusta, kunnes se toteutuu, ja miten autoitte ihmeellisten asioiden suuren valikoiman luomisessa. Monet teistä alkavat nähdä geometrisia muotoja, sädehtiviä kristalleja ja kirkkaita uusia värejä, kun siirrytte ajan ja paikan tuolle puolen, valoulottuvuuksiin.
 
Olemme sanoneet, että monia erityisvapauksia annetaan niille, jotka astuvat urheasti esiin ja vaativat perintönsä. Kun massat heräävät ja huutavat apua, ratkaisuja, informaatiota ja rohkaisua, teitä tarvitaan enemmän kuin koskaan, urheat ystäväni. Odotamme, että voimme voimaannuttaa teitä, antaa teille viisautta, kykyjä ja tietoa, mikä ylittää hurjimmat mielikuvanne.
 
Nimittäin aivonne ovat aina toimineet 100%:n kapasiteetilla, mikä tulee ehkä yllätyksenä teille, sillä olette kuulleet keskivertoihmisen käyttävän noin 10% aivotehostaan. Ennen 1900-luvun puoliväliä massoilla oli pääsy vain rajalliseen osaan aivoista, mikä resonoi kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden taajuuksiin. Mieli on/oli rajoittunut, ei aivot. Kun tasapainotutte ja integroitte korkeampia taajuuksia, saatte pääsyn suurempaan ja suurempaan osaan aivotehostanne, mikä resonoi ylempään neljänteen ja viidenteen ulottuvuuteen. Jotkut edistyneet sielut yhdistyvät myös kuudennen ulottuvuuden alemmille tasoille.
 
Ei ole mahdollista päästä noihin aivojen kehittyneisiin osiin, ennen kuin viritytte noihin jalostuneisiin taajuuksiin. Tämän ajan tärkein tavoite on nostaa värähtelytaajuutenne tasolle, mikä vaaditaan niiden valokalvojen puhdistamiseen, mitkä vartioivat portaaleja pyhään mieleenne ja pyhään sydämeenne ja aivorakenteen viidennen ulottuvuuden tasoille. Tällöin alatte todella edistyä henkisessä etsinnässänne.
 
Tiedostakaa, että ylösnousemusprosessissa on aaltoilua. Maapalloa pommittavat suuret uuden korkeamman kosmisen säteen värähtelymallisykkeet ja sitten on välillä hiljaisia aikoja, jottei luoda ylikuoritusta. Ylösnousemus ei ole vakaa, eteenpäin kulkeva prosessi. Se on energian ja uuden informaation sisäänsyöksyä ja sitten on sopeutumis-, integroimis- ja ilmentämisaikaa. Monet aistimukset tuntuvat teistä voimakkaammilta tällä hetkellä. Teistä ehkä tuntuu toisinaan, että olette tehneet suuren hypyn tuntemattomaan tai astuneet taaksepäin epävarmuuteen. Toisilla kerroilla tunnette ehkä lisääntynyttä haavoittuvuutta. Tähän mennessä teidän olisi pitänyt jo jokseenkin tottua lisääntyneiden ja kiihtyneiden taajuuksien aaltoiluun. Kuitenkin silloin kun teidät työnnetään seuraavalle tietoisuustasolle, se laukaisee usein vaihtelevassa määrin jonkin hälyytystilan fyysisessä, mentaali- tai tunnekehossa.
 
On päätösaikaa, sillä tämä on sielujen keräämisaikaa. Jokaisen on päätettävä, haluaako hän siirtyä eteenpäin maapallon kanssa, kun se kulkee spiraalina korkeampiin taajuusulottuvuuksiin vai päättääkö hän lähteä ja palata myöhemmin tai siirtyä toiselle kolmannen ulottuvuuden planeetalle viimeistelemään oppituntinsa fyysisessä ilmaisumuodossa. Monet sielut päättävät lähteä maatasolta osana sopimustaan ja jumalaista tehtäväänsä ja monet muut kauniit sielut sijoitetaan tai valmistellaan ottamaan auktoriteetti- ja valta-asema. He jäävät huomiota herättämättömäksi ja mahdollisesti taustalle, kunnes on aika astua esiin ja tehdä itsensä tunnetuksi. He ovat dynaamisia, päättäväisiä ja heillä on uusi visio ihmiskunnalle - sellainen mikä palvelee kaikkia ihmisiä ja luo perustan uuden ajan tulemiselle.
 
Ja niin sanomme teille: "Pysykää vakaana, rakkaat." Tämä on aikaa etsiä totuutenne, ottaa taas kerran kontrolli ja hallinta maailmastanne ja muistaa, että olette Luojan edustaja tärkeässä tehtävässä nimeltään "ihmiskunnan ja maaplaneetan evoluutio". Hyväksykää voimanne kanssaluomisen mestarina. Hyväksykää ja aktivoikaa lahjat, joilla teidät on varustettu ja jotka lepäävät horroksessa sisällä.
 
Tämä on massaheräämisen aikaa, kun useammat ja useammat rakkaat sielut alkavat tuntea hengen tönivän ja kuunnella sielunsa kuiskauksia. Siksi sisällytämme tulevaisuuden kirjeisiimme muutamia käsitteitä, joita olemme antaneet viimeisten 20 vuoden aikana. Tämä on hyvää kertausta niille, jotka ovat olleet omistautuneita oppilaita monta vuotta. Se myös kannustaa ja innostaa niitä, jotka vasta alkavat etsiä totuuden valoa, sillä viestit sisältävät osioita, jotka voi ymmärtää selvästi. Älkää joutuko epätoivoon, rakkaat, jos teidät on johdatettu nykyopetuksiimme ja ne osoittautuvat liian vaikeiksi ymmärtää. Monet valon viestintuojistamme ovat uurastaneet väsymättä tuodakseen esiin viisausopetuksiamme, jotka puhuvat henkisyyden perusperiaatteista, edeten monien välitasojen kautta nyt edistyneisiin kosmisiin opetuksiin. Jos etsitte näitä aiempia viestejä, löydätte oman ymmärrystasonne ja voitte mukavasti edetä tuolta tasolta eteenpäin.
 
Ihmiskunnan evoluutioprosessi on täydessä vauhdissa ja se liikkuu eteenpäin ällistyttävää vauhtia. Avatkaa mielenne ja sydämenne, rakkaat, ja ottakaa avosylin vastaan se jumalainen rakkaus- ja valovalelu, mikä odottaa teitä. Paistatelkaa jälleentapaamisemme loistossa, kun siirrymme yhdessä eteenpäin tällä uskomattomalla matkalla uuteen todellisuuteen. Olemme kanssanne aina. Teitä rakastetaan hyvin syvästi.
 
Olen ArkkiEnkeli Mikael.
 
-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: