WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 8. maaliskuuta 2013

PYHÄSSÄ TILASSA ELÄMINEN - UUSI TODELLISUUS JA TÄHTISIEMENET JA TÄHTITANSSIJATArkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
Uuden maan energiat maaliskuussa 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakas valoperhe, tiedämme, että monet teistä tiedostavat uuden todellisuuden ja uuden tilan ja että teette työtä sopeutuaksenne näihin uusiin energioihin. Yritätte edelleen ns. päästä jaloillenne toisella puolella, 2012-portaalista kulkemisen vanavedessä. Joillekin tämä on ollut erittäin "räjähdysherkkä" jakso, missä pienetkin asiat ovat suurentuneet, kun pyritte löytämään fyysisen ja tunnetasapainon tässä uudessa todellisuudessa.

Kyllä, rakkaat ystävät, tässä uudessa viidennen ulottuvuuden todellisuudessa vanhan todellisuuden suodattimet tai verhot ovat ikään kuin poissa ja kaikki on intensiivisempää ja välittömämpää ja se vaatii teitä tekemään valintoja ja päätöksiä hetkessä. Ette voi enää lykätä ratkaisemattomia tunnekysymyksiä - kaikki pyytää, että harmonisoidutte täysin hetkeen. Ette voi elää menneisyydessä ettekä voi elää tulevaisuudessa, teidän on elettävä läsnä olevassa hetkessä ja kiinnitettävä huomioita siihen, mitä nousee, mikä on käsiteltävä ja mitä valintoja teidän täytyy tehdä ajan ja paikan virrassa.

Rakkaat ystävät, kun totutte enemmän tähän voimakkaan jumalaisen valon uuteen virtaan, opitte pitämään tasapainonne ja kukoistamaan uudessa todellisuudessa. Tärkeintä tässä viidennen ulottuvuuden todellisuudessa on muistaa, että se on keskinäisen yhteyden ja ykseyden maailma, missä kaikki asiat ovat yhdistyneet elämänvirrassa. Elätte sen kaksinaisuuden ja vanhan viitekehyksen ulkopuolella, missä kaikki voitiin tuomita ja kategorioida. Tässä uudessa todellisuudessa alatte havaita, että kaikki on pyhää, koska kaikki on Jumalan valon ilmaisua jollain tavalla!

Maapallo on pyhä. Te olette pyhiä ja elämänne on pyhää. Elätte pyhässä tilassa ja hengitätte pyhää energiaa!

Rakas valoperhe, siltä ei ehkä näytä, kun katsotte ympärillenne ja näette hyvin paljon ilmiselviä todisteita päinvastaisesta. Mutta voitteko sallia hetken itsenne hahmottaa, että kaikki on jumalaisen luovan älykkyyden ilmaisua, kaikki on jumalaisessa järjestyksessä ja kaikella on oleellinen merkitys.

No niin, vanhassa todellisuudessa oli yksinkertaista jakaa asiat valoon ja pimeyteen, hyvään ja huonoon, mutta voitteko nähdä, että tehdessänne tuon jakamisen, loitte tarpeen niiden olemassaololle? Sillä hetkellä kun loitte "pimeyden", loitte tarpeen tuolle energialle, ja niin se tuli esiin. Sillä hetkellä kun päästätte irti kaksinaisuusmalleista, päästätte irti tarpeesta valon ja pimeyden peleihin ja olette valmis havaitsemaan, että kaikki on pyhässä tilassa.

Pyhään tilaan astuminen

Rakas valoperhe, pyhä tila on, silloin kun siirrytte kaksinaisuuden yli ja yhdistytte täysin korkeampaan itseenne ja sieluunne ja astutte korkeampaan tietoisuuteen tässä prosessissa, mitä olette kutsuneet ylösnousemukseksi.

Pyhä tila ei myöskään ole mitään, mitä etsitte itsenne ulkopuolelta, sillä tässä uudessa todellisuudessa se on ennen kaikkea sisällänne. Teidän on ensin löydettävä tämä pyhä tila sydämestä ja sitten pystytte luomaan sen maailmaan. Kyllä, tosiaankin luotte tai "leimaatte" sen maailmaan etsimisen sijasta, koska teistä tulee pyhän tilan valokoodien välittäjiä. Ja ymmärrätte, että pyhä tila on yksinkertaisesti paikka, missä jumalainen valo asuu äärettömänä rakkautena ja myötätuntona.

Rakkaat ystävät, menkää omaan pyhään sydämeenne ja löytäkää jumalaisen rakkauden liekki, se jumalaisen tulen kipinä mikä asuu teissä jokaisessa. Sieltä löydätte todellisen itsenne ja pyhän tilanne. Jos haluatte, voitte luoda kristallitemppelin sydäntilaan edustamaan omaa pyhää tilaanne, sisäistä valon ja harmonian pyhättöänne.

Jos lepäätte tässä tilassa, tunnette yhteyden jumalaisen rakkauden sisäiseen liekkiin ja voitte vetää tuon liekin valokehoonne ja sitten voitte laajentaa tuota valoa ulospäin.

Ja sitten voitte luoda pyhän tilan. "Leimaatte" jumalaisen rakkauden ja valon energiaa ympäristöönne. Teistä tulee pyhän tilan elävää ja hengittävää energiaa ja aktivoitte pyhän tilan sinne, mihin menette. Kotinne, työpaikkanne, yhteisönne, kaupunkinne ja maapallo on pyhä tila, koska TE olette pyhä tila ja tuo energia sisällänne resonoi koko luomakuntaan ja puhuu sille.

Rakkaat ystävät, silloin kun tunnette tämän energian ja tämän jälkivaikutuksen, tunnette myös syvää iloa, mikä on osa pyhän tilan energian välittäjänä olemista. Pyhä tila on valon ja pimeyden yläpuolella. Ja kunnioitatte pyhää tilaa itsessänne ja toisissa!

Rakkaat ystävät, silloin kun tämä energia alkaa tuntua teidän kauttanne, jotka olette tiennäyttäjiä ja pioneereja, maapallo puhkeaa todella transformaatioon. Mutta kun monet ovat edelleen kaksinaisuuden ansassa ja yrittävät taistella pimeyttä vastaan henkisenä päätoimintanaan, niin ei ole tilaa nousta korkeampaan tietoisuuteen, laajentua pyhään tilaan ja luoda tuota pyhää tilaa, ennen kuin maapallosta tulee se, mikä sen oli tarkoitus aina olla - pyhä tila.

Rakkaat ystävät, maapalloa ei luotu vankilaksi tai kouluksi, mihin olitte karkotettuna ja missä teidän oli opittava, kunnes voitte paeta ja päästä kotiin. Maapallo on kallisarvoinen jalokivi, mikä on luotu kollektiiviprojektiksi ja taideteokseksi luojille ja taitelijoille, jotka toimivat Hengen kanssa. Etuoikeus olla maan päällä ja osallistua evoluutiotanssiin tässä pyhässä tilassa on suuri siunaus. Vasta sitten kun herätätte pyhän tilan ja jumalaisen rakkausliekin sisällä, pystytte todella näkemään sen pyhän tilan, mikä maapallo on.

Tähtisiemenet ja tähtitanssijat … Evoluutio ja muutos …

Rakas valoperhe, kun siirrytte tähän uuteen todellisuuteen ja tulette täydeksi ilmaisuksi siitä ihmisenkelistä, joka olette korkeammassa tietoisuudessa, alatte myös tuntea ja kokea elämän energian eri tavalla.

Kun heräsitte viime vuosien aikana, aloitte muistaa, että olitte tähtisiemeniä tai tähtilapsia, kuten mieluummin sanomme. Tulitte tähdistä ja olitte täällä maan päällä erityistarkoituksesta, mitä kutsuitte tehtäväksi. Teille oli aina hauskaa yrittää muistaa, mikä tähtijärjestelmä oli teidän ja missä kotinne oli tähdissä.

Nyt sanomme teille, että ennen kuin teillä kotia oli jossain tähtijärjestelmässä, olitte pelkästään tähtitanssija.

Mitä se merkitsee? Se merkitsee, että olitte puhdasta energiaa ja valoa, puhdasta tietoisuutta ja tanssitte kosmoksessa luomismusiikin tahdissa. Olitte osa suurta luomistanssia ja pelkästään virtasitte luomismusiikin mukana. Olitte jumalaisen valon kanava ja ilmaisitte jumalaista valoa.

Siis rakkaat ystävät, ennen "tehtävää" tarkoituksenne oli pelkästään ilmaista jumalaista valoa ja tanssia luomismusiikin mukana.

Voimme selittää sitä toisella tavalla. Silloin kun astutte tähtitanssijaenergiaan, ilmaisette Jumalan feminiiniaspektia. Tähtitanssija soljuu valossa ja pelkästään vastaanottaa valo- ja musiikki-impulsseja ja tanssii tai sallii valon tanssia kauttaan. Toisaalta tähtisiemen joka keskittyy tiettyyn tehtävään ja sen vastuisiin, keskittyy Jumalan maskuliiniaspektiin ja sen tarpeeseen luoda ja saavuttaa aktiivisesti aineellisessa maailmassa.

Nämä eivät tietenkään ole erillisiä, vaan ne liittyvät yhteen kauniissa kosmisessa kaksoisliekkitanssissa, missä tähtitanssija virtaa kosmisen valoenergian mukana ja ilmaisee tätä elämäntyössään ja tehtävässään tähtisiemenenä. Nämä kaksi energiaa tulevat yhteen ja ilmaisevat jumalaisen valon jiniä ja jangia.

Rakkaat ystävät, tässä todellisuudessa alatte tuntea kosmisen identiteettinne tulevan esiin, missä tähtitanssija- ja tähtisiemenenergia sekoittuvat yhteen ilmaisemaan itseään TEIDÄN ja fyysisen astianne kautta tässä pyhässä tilassa, mitä kutsutaan maapalloksi. Opitte, miten virrataan valon ja rakkauden mukana ja miten ollaan aktiivinen ja vastuullinen osa uuden todellisuuden luomista ja ilmentämistä pyhän tilan kautta.

Toivotamme teille paljon iloa elämäntanssissa!

PYHÄSSÄ TILASSA ELÄMINEN - UUSI TODELLISUUS JA TÄHTISIEMENET JA TÄHTITANSSIJAT
  ---------- Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: