WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

torstai 7. maaliskuuta 2013

TRANSFORMAATIO-OIREETArcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
26.2.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat ylösnousevat ystävämme, me Arcturuslaiset haluaisimme puhua transformaatio-oireista, joita moni maailmaisumuotomme kokee. Kutsumme teitä "maailmaisumuodoksemme", aivan kuten te voitte kutsua meitä "ITSENNE arcturuslaiseksi ilmaisuksi", sillä jos me olemme TEIDÄN korkeampi ilmaisumuotonne, niin te olette MEIDÄN matalamman ulottuvuuden imaisumuotomme.

Tämä tilanne ei merkitse, että me olemme parempia kuin te, koska me olemme te. Toteamuksessamme ei ole mitään hierarkiaa. Sen sijaan toteamme pelkästään, että teidän tietoisuutenne ensisijainen fokus on kolmannen/neljännen ulottuvuuden fyysisessä todellisuudessa, kun taas meidän tietoisuutemme ensisijainen fokus on 8-10. ulottuvuuden muodottomissa ulottuvuuksissa. Kummassakaan tapauksessa kyse ei ole ansaitsemista tai arvojärjestyksestä. Kyse on valinnasta.

Te, maailmaisumuotomme, päätätte lisääntyvässä määrin vaihtaa huomionne fyysisestä ilmaisustanne enemmän korkeamman ulottuvuuden ilmaisuihinne. Ja me, korkeammat ilmaisunne, olemme vaihtaneet lisääntyvässä määrin huomiomme neljänteen ja viidenteen ulottuvuuteen auttaaksemme ylösnousevia ilmaisumuotojamme. Jotkut teistä vain poistuvat muodostaan ja palaavat muodottomaan itseensä. Toiset ovat kuitenkin omistautuneet auttamaan toisia ihmisiä sekä Gaian planeettakehoa.

Ne jotka ovat sitoutuneet tähän, ovat muuntamassa kolmannen/neljännen ulottuvuuden muotoaan viidennen ulottuvuuden ilmaisukseen. Tämän prosessin vuoksi luultavasti koette transformaatio-oireita. Koette näitä oireita, koska uuden moniulotteisen käyttöjärjestelmänne lataaminen ja integrointi sekä sitä seuraava kolmannen silmän avautuminen käynnistää uusia DNA-koodeja biologisissa tietokoneaivoissanne.

Ensinnäkin aivonne saavat takaisin aiemman kapasiteettinsa ja teidät ohjelmoidaan uudelleen, niin että voitte käyttää suurempaa prosenttiosuutta aivoistanne. Lisäksi aivokurkiaisenne toiminta kääntyy. Ennen aivokurkiainen erotti aivojen maskuliini- ja feminiinialueet, niin että päättely ja intuitio jäivät eri osiin.

Nyt aivokurkiainen ohjelmoidaan uudelleen niin, että se toimii siltana, mikä yhdistää aivojenne oikeapuoliset feminiinialueet ja vasemmanpuoliset maskuliinialueet siinä määrin, että luotte tosiasiassa uudet aivot. Siinä missä vanhat aivot toimivat joko/tai-erillisyysperiaatteella, uudet aivot toimivat kumpikin/aina-ykseysperiaatteella.

Itse asiassa maskuliininen ja feminiininen aivopuolisko eivät ainoastaan yhdisty, vaan ne integroidaan toisiinsa hermosynapseilla, mitkä kulkevat edestakaisin aivokurkiaista pitkin valonnopeudella.

Maskuliininen ja feminiininen, ajatukset ja tunteet, polariteetin loogiset/peräkkäiset ja kokonaisvaltaiset toiminnot yhdistetään keskipisteessä. Näin:

* Maskuliinisesta ja feminiinisestä tulee androgyyni.

* Ajatuksista ja tunteista tulee tietoisuutta.

* Peräkkäisestä ja kokonaisvaltaisesta tulee havaintoja. Ilman tarvetta verrata ja asettaa vastakkain polariteetteja, tiedollinen "välitila" yhdistää kaksi polariteettia äärettömäksi ykseydeksi.

Keskivirran löytäminen aivoissanne auttaa teitä löytämään Galaktisen keskuksen keskivirran, mihin olette nyt siirtymässä. Tässä keskivirrassa on suojatunneli, paljon Arcturuslaisen käytävän kaltainen. Tämä suojeleva keskivirta säteilee ehdottoman rakkauden tunnetta korkeaan sydämeenne ja se hahmotetaan kolmannella silmällä moniulotteiseksi valoksi.

Kun kolmas silmänne ja korkea sydämenne yhdistävät rakkaus- ja valoviestinsä, jumalainen luomisvoimanne aktivoituu. Aikomuksenne ja huomionne huolellisesti valitsemat ajatukset, yhdistettynä korkeammasta sydämestä saatuun ehdottomaan rakkauteen, käynnistää "henki aineeseen" -valokehonne jumalaisen luomisen.

Siinä missä fyysinen kehonne on enemmän ainetta ja vähemmän henkeä, valokehonne on enemmän henkeä ja vähemmän ainetta. Itse asiassa valokeho aloittaa muuntumisenne aineesta takaisin luontaiseen henkimuotoonne. Kun maadoitatte niitä korkeampia valotaajuuksianne, joita virtaa Galaktisesta keskuksesta Gaian planeettakehoon, kytkeydytte henkilökohtaiseen ja planetaariseen muuntumisprosessiin.

Ihmiset jotka ovat maa(perän) hoitajia, ovat tulleet vapaaehtoisesti maadoittamaan tämän laajentuvan muuntumisvoiman maahan, kun taas delfiinit ja valaat ovat tulleet vapaaehtoisesti maadoittamaan tämän voiman veteen. Maadoitettuna nämä korkeammat valotaajuudet kopioituvat luomaan kehon, missä on enemmän valoa ja vähemmän ainetta. 

Tätä valolaajentumista edesauttaa suuresti, että Gaian planeettakeho paistattelee siinä moniulotteisessa valossa ja ehdottomassa rakkaudessa, mitä virtaa galaksin ytimestä. Näin virtaus korkeammista ulottuvuuksista maadoitetaan fyysiselle tasolle sisäänhengityksellänne ja jaatte sen kaiken elämän kanssa uloshengityksellänne.

Kun korkeamman ulottuvuuden henki/energia integroidaan matalamman taajuuden aineeseen/muotoon, muodon taajuus alkaa muuttua. Tietoisuudessanne ja kehossanne on komponentteja, joista täytyy päästää irti, sillä ne ovat liian tiheitä muunnettavaksi. Samalla tavalla Gaian kehossa on myös alueita, jotka ovat liian tiheitä muunnettavaksi, ja niistä on päästettävä irti.

Tämä tiheydestä irtipäästäminen on ydinprosessi aineen muuntamisessa takaisin korkeampaan henki-ilmaisutaajuuteen.

Lisäksi tähän muuntaminen sisältää henkilökohtaisen ja planetaarisen elämän kaikki alueet - on se sitten hyönteinen, kasvi, eläin, ihminen, planeetta, aurinkokunta tai galaksi.

Ne nupunlehdet jotka pitävät sisällään kukan, kuolevat, jotta kukka voi puhjeta. Kukka joka pitää sisällään siemeniä, kuolee, jotta siemenistä voi tulla hedelmä. Hedelmä putoaa maahan ja kuolee, jotta sen sisällä olevat siemenet voidaan vapauttaa maahan synnyttämään uusi puu. Kuolema on vain toinen sana muuntumiselle.

Käyttämänne maa-astia korvataan valoastialla. Puu (elämänpuu) edustaa tietoisuuttanne, mikä toistuu ikuisesti eri planeetoissa, ajoissa, pakoissa, rinnakkaistodellisuuksissa, aurinkokunnissa, galakseissa ja ulottuvuuksissa. Puu ei kuole koskaan, kun se on luonut itsestään niin monia versioita, että yksi versio on muodossa jossain paikassa, jossain ajassa ja jossain ilmentymismuodossa.

Puu voi kuitenkin päättää, että se haluaa palata yleiskuvaan (korkeampiin ulottuvuuksiin), niin että se voi tarkkailla kaikkia ilmentymiään ykseyden perspektiivistä. Tässä tapauksessa tietoisuus palaa Lähteeseensä tarkastelemaan kaikkia luomuksiaan ja keräämään ne yhdeksi tietoisuudekseen.

Sitä odotellessa, ihmisaivot ovat vain yksi monista luomuksista, mikä valmistautuu jättämään kaksinaisuuden ja olemaan ykseysulottuvuudessa. Tämän suorittamiseksi maskuliinisen ja feminiinisen mystinen avioliitto on sinetöitävä valossa, niin että niiden rakkauslapsi - valokeho - voi alkaa laajentua fyysisen maa-astiakotelon ulkopuolelle.

Kun aivojen sukupuoliversiot alkavat sulautua yhdeksi biologiseksi tietokoneeksi, DNA-koodit käynnistävät ykkösten ja nollien järjestelmän luomaan "ylösnousemussiemenen", mikä kopioituu korkeammaksi tietoisuusvärähtelyksi, sopiakseen yhteen valokehonne korkeamman taajuuden kanssa.

Kun korkeampi valo Galaksin keskuksesta tulee kruunuunne, maa-astianne ottaa vastaan, maadoittaa ja integroi korkeamman moniulotteisen energian fyysiseen maa-astiaanne. Tässä kohtaa transformaatio-oireet kiihtyvät, kun korkeampi valo huuhtelee matalamman taajuuden ajatuksia, tunteita, muistoja ja fyysisiä myrkkyjä.

Tällä tavalla maa-astiassanne on riittävästi valoa, jotta se voi aloittaa muuntumisensa tiheästä fyysisestä kehostanne, valokehon korkeampaan taajuusmuotoon. Muuntumisoireet voivat kuitenkin olla hyvin epämukavia. Näin vastaamme nyt joihinkin tavallisiin kysymyksiin:

Video (englanniksi) www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xqpTDEhFy2I

----------- 
TRANSFORMAATIO-OIREET
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: