WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 8. maaliskuuta 2013

PALUU


Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
5.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ylösnousevat ystävät,
 
Kun jatkatte paluuta moniulotteiseen ITSEENNE, päästätte irti osistanne, joita ei enää tarvita. Esimerkiksi lapsena tarvitsitte jonkun ulkopuolisen kertomaan, mitä tehdä. Kuitenkin nyt kun olette tuo aikuinen, pystytte kuuntelemaan omaa sisäistä ääntänne.
 
Kun palaatte moniulotteiseen ITSEENNE, egonne valinnat ja toimet eivät ole enää tarpeellisia tai nautinnollisia. Siksi kiinnitätte enemmän ja enemmän huomiostanne ja aikomuksestanne ITSEEN, mihin palaatte. Tämä fokuksen siirtäminen laajentaa tietoisuuttanne niin, että alatte muistaa luontaisen moniulotteisen ajattelunne ja laajemman havaintotavan.
 
Kun jatkatte tätä metamorfoosia, jumalaisen lapsen pieni ääni huutaa: "Ota minut mukaasi!" Muistutamme teitä toivottamaan tervetulleeksi jumalaisen lapsenne ja oivaltamaan, että se on aina ollut korkeassa sydämessänne. Jumalaisesta lapsesta tuli se, minkä tunnistitte itseksenne, ennen kuin aloititte ylösnousemusprosessin. Nyt tuo "lapsi" voi johtaa teidät ITSEENNE.
 
Jumalainen lapsi edustaa kahdeksaa ensimmäistä soluanne, jotka on tallennettuna korkean sydämenne kolminkertaisen liekin ATMA:aan. Näissä kahdeksassa solussa on kaikki, mitä olette oppineet monista inkarnaatioistanne fyysisellä maapallolla. Nämä kahdeksan solua sisältävät myös mallin niistä elämistä, joissa ylösnousitte (palasitte ITSEEN) muissa inkarnaatioissanne.
 
Silloin kun kuolitte, palasitte elämän- ja kuolemanpyörään maaplaneetan neljännen ulottuvuuden aurassa. Toisaalta silloin kun ylösnousitte, palasitte viidennen ulottuvuuden valokehoonne. Valokeho kantaa teidät yli suuresta tyhjiöstä neljännen ulottuvuuden ja viidennen ulottuvuuden korkeampien maailmojen välillä.
 
Tämän planeettatransformaation aikana monet ylösnousevat ihmiset tunnistavat jumalaisen lapsensa, joka muistaa heidän kaikki aiemmat ylösnousemuksensa. Useammat ja useammat ylösnousevat ihmiset päättävät yhdistyä viidennen ulottuvuuden kynnysmaailmaan, vaikka he voisivatkin siirtyä korkeampien ulottuvuuksien todellisuuksiin. He tekevät tämän valinnan osallistuakseen suureen kunniaan luoda uusi maa.
 
Muistakaa, että jokaisessa viidennen ulottuvuuden ja sitä ylemmässä versiossa ei ole aikaa. Siksi palaatte todellisuuteen, mikä on aina ollut olemassa ja on samaan aikaan luomisprosessissa. Itse asiassa aina kun matkustatte ulottuvuuksien välillä, astutte uuteen todellisuuteen kalibroimalla oman tietoisuutenne tuon maailman tietoisuuteen. Kun sitten yhdistätte suuren moniulotteisen ydinolemuksenne tuon maailman kanssa, se "nollaa" koko todellisuuden. Tämä nollaus luo uusia vaihtoehtoja ja tilaisuuksia, joita ei ollut ennen sisääntuloanne.
 
Näin saapumisenne todellisuuteen mikä on ollut olemassa ajan ulkopuolella, luo sen uudestaan. Näettekö, rakkaat ylösnousevat ihmiset, miten paljon voimaa teillä on sisällänne? Olemuksenne panos pystyy muuttamaan koko elämäntavan. Itse asiassa myös aikasidonnaisessa maa-astiassanne vaikutatte maan kollektiivi- ja planeettatietoisuuteen jokaisella uloshengityksellänne. Jokainen uloshengityksenne vaikuttaa maapallon kollektiivi- ja planeettatietoisuuteen.
 
Hengityksellänne on suuri voima. Ensimmäinen hengenvetonne syntymässä on merkki, että olette elossa (kirjautunut 3D-peliin), ja viimeinen hengenvetonne kuolemassa on merkki, että olette kuollut (kirjautunut ulos 3D-pelistä). Toisin sanoen, hengityksenne henkiolemus astuu muotoonne syntymässä ja lähtee siitä kuolemassa. Koska te kuitenkin olette henkiolemus, te ette synny ettekä kuole.
 
Muotonne syntyy ja kuolee. Muistakaa, että voidaksenne astua muotopohjaiseen todellisuuteen, teidän on ensin luotava keho, mikä perustuu tuon todellisuuden molekyyliresonanssiin ja -kokoonpanoon. Sitten kun kehonne on täysin muodostunut, henkenne astuu siihen. 
 
Uusi maailma resonoi viidennen ulottuvuuden kynnykseen sen suuren tyhjiön jälkeen, mikä on alempien ja korkeampien maailmojen välillä - alemmissa maailmoissa muodon ottaminen merkitsee hengissä olemista ja korkeammissa maailmoissa muoto on vaihtoehto. Valmisteluna matkaanne tämän tyhjiön yli, fyysinen muotonne muuntuu valokehoksi, mikä kantaa teidät sen yli.
 
Koska myös maaplaneetta ylösnousee, teidän muotonne muuntuessa korkeammaksi ilmaisutaajuudeksi, niin tapahtuu koko todellisuudellenne. Näin ollen sekä ihmiset että planeetta kalibroivat samanaikaisesti muotonsa korkeampiin ja korkeampiin taajuuksiin. Koska muotonne/kehonne koostuu kokemanne todellisuuden elementeistä, todellisuutenne muuntuessa korkeampiin taajuuksiin, teidän on sovittava yhteen tuon taajuusmuutoksen kanssa pysyäksenne tuossa todellisuudessa.
 
Siksi tietoisuutenne kalibroituu jatkuvasti korkeampiin ja korkeampiin valotaajuuksiin ja kehonne on myös kalibroiduttava. Jos tietoisuustilanne värähtelee liian paljon korkeammalla kuin kehonne, niin te "kuolette", kun tietoisuutenne on värähtelyä, mikä ei voi sisältyä alemman taajuuden astiaan.
 
Fyysinen maa-astianne koostuu kolmannen ulottuvuuden elementeistä - maasta, ilmasta, tulesta, vedestä ja eetteristä. Nämä elementit muuntuvat neljännen ulottuvuuden elementaali-ilmaisukseen.
 
* Maaelementaalit ovat maahisia, menninkäisiä ja tonttuja.
* Ilmaelementaalit ovat sylfejä.
* Tulielementaalit ovat salamantereita.
* Vesielementaalit ovat undiineja.
* Eetterielementaalit edustavat hengen sekoittumista aineeseen.
 
Neljännen ulottuvuuden elementaalit kuljettavat mukanaan Gaian hengitystä ja ne jakavat sen olemuksen kanssanne sisäänhengityksenne kautta. Jokaisella sisäänhengityksellä elementaalit tuovat sisään Gaian neljännen ulottuvuuden korkeampaa taajuutta:
 
* Maaelementaalit kehoonne.
* Ilmaelementaalit hengitykseenne.
* Tulielementaalit hermosynapseihinne.
* Vesielementaalit vereenne ja aivoselkäydinnesteeseenne.
* Eetterielementaalit auraanne.
 
Maa-astianne on sitten sopeuduttava näihin korkeampiin energiataajuuksiin. Usein tämä sopeutuminen alkaa päästämällä irti siitä, mikä oli osa sitä itseä, joka teeskentelitte olevanne. Kun olette päästäneet irti aspekteistanne, joista on tullut liian matalaa värähtelyä muuntuvalle muodollenne, pystytte hengittämään ulos korkeampaa taajuutta Gaian maailmaan. Näin jaatte muuntumisenne Gaian kanssa, aivan kuten se jakaa oman muuntumisensa teidän kanssanne.
 
Tällä tavalla:
 
* Muuntuva kehonne (maa) harmonisoituu Gaian muuntuvan kehon kanssa.
 
* Muuntuva hengityksenne (ilma) harmonisoituu Gaian muuntuvan ilmakehän kanssa.
 
* Muuntuva hermojärjestelmänne (tuli) harmonisoituu Gaian kaiken elämän muuntuvan hermojärjestelmän kanssa.
 
* Muuntuvat kehonesteenne (vesi) harmonisoituvat Gaian vesien korkeampien taajuuksien kanssa.
 
* Kun auranne muuntuu eetteristä (neljäs ulottuvuus) henkiseen (viides ulottuvuus), henkilökohtainen tietoisuutenne harmonisoituu planeettatietoisuuden kanssa, mikä muuntuu kolmannesta/neljännestä ulottuvuudesta viidenteen ulottuvuuteen.
 
Gaian fyysinen edustaja on kolmannen/neljännen ulottuvuuden maa ja Gaian viidennen ulottuvuuden edustaja on uusi maa. Kun te, ylösnousevat ihmiset, yhdistätte henkilökohtaisen tietoisuutenne Gaian ja sen kaikkien asukkaiden planeettatietoisuuteen, tuette kovasti planeettaylösnousemusta.
 
Samanaikaisesti Gaian ylösnousevan kehon suuri massa tukee henkilökohtaista ylösnousemustanne. Silloin saatte myös lisäetuna rauhallisen siirtymän uudelle maapallolle, kun koko ylösnouseva planeetta ympäröi ja suojelee teitä.
 
Haasteena tässä ylösnousemusasetelmassa (kun on monia ylösnousemusversioita) on, että voitte helposti epäillä ylösnousemistanne, koska ette lähde mistään. Jos ylösnousisitte planeetan ulkopuolella, teidät vedettäisiin pois tuosta todellisuudesta ja tuntisitte ikään kuin jättävänne planeetan. Silloin teillä olisi fyysinen todiste ylösnousemuksestanne.
 
Riippuvaisuus fyysisistä todisteista ei kuitenkaan ole johdonmukaista ylösnousemuksen kanssa. Sen sijaan on parasta päästää irti egonne todisteiden tarpeesta ja luottaa siihen sisäiseen tietoonne, että koska te ja Gaia olette yhtä, te ylösnousette yhdessä.
 
Tällä tavalla paluuseen sisältyy sekä ihmiset että planeetta.
PALUU
-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: