WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

maanantai 15. huhtikuuta 2013

ÄÄRETTÖMYYDEN ULOTTUVUUDETAE Urielia kanavoinut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
Uutiskirjeestä 15.4.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 

Äärettömyyden ulottuvuudet ovat kolmannen ulottuvuuden kolminaisuuden, mikä on keho, mieli ja tunteet, ja neljännen ulottuvuuden integroinnin yläpuolella, mikä sisältää hengen sellaisena, kuin voitte tietää sen. Kaikki ulottuvuudet neljännen yläpuolella ovat osa äärettömyyttä, valtavaa ja rajatonta universaalia potentiaalia. Tämä äärettömyys on osa olemustanne niiden jumalaisten piirteiden kautta, jotka ovat koodattuna ihmisyyteenne. Nyt olette äärettömyyden kynnyksellä ja voitte päästä sen lahjoihin - armoon, totuuteen, tietämiseen sekä rajattomaan ja rajoittamattomaan olemiseen. Äärettömyyteen ei päästä tuhoamalla kolmas ulottuvuus ja pelastamalla ihminen sen draamalta ja pelolta. Siihen päästään vapauttamalla kolmas ulottuvuus, jotta se voi laajentua pelkorajoitustensa ja tiheiden uskomustensa yli.

Silta äärettömiin ulottuvuuksiin ylitetään halukkuudellanne hyväksyä itsenne jumalaiseksi, rajattomaksi ja universaaliksi. Oli välttämätöntä rajoittaa pääsyänne näihin ulottuvuuksiin, jotta pystyitte suorittamaan tehtävänne ja ylösnousemaan kolmannen ulottuvuuden yli, mikä oli osana ihmiskunnan alkuperäistä ylösnousemustehtävää. Silloin kun kyseenalaistatte eri ulottuvuuksien lahjat, potentiaalin tai siunaukset ja arvostelette niitä miettien, oletteko viidennessä, seitsemännessä tai yhdeksännessä ulottuvuudessa vai sen yli, sivuutatte sen universaalin potentiaalin, mikä on, ettei äärettömyydessä ole rajoja. Jokaisessa ulottuvuudessa on omat lahjansa ja siunauksensa ja ne kaikki ovat ulottuvillanne. Kysymyksenne on: pystyttekö tuomaan nämä ulottuvuudet todellisuuteenne ja tulemaan moniulotteisiksi aspekteiksenne ja integroimaan monia ulottuvuuksia omaan ilmaisuunne ja fyysiseen todellisuuteenne?

Tunnette kolmannen ulottuvuuden fyysisenä todellisuutenanne, mutta te ette ole rajattuja elämässänne ja maailmassanne yksittäiseen 3D-ilmaisuun. Kaikki muutkin ulottuvuudet ovat mahdollisia siinä. Olette fyysisessä todellisuudessanne ankkuri, jotta muut ulottuvuudet voivat tulla osaksi maan energiailmaisua. Jokainen teistä on fyysinen ankkuri universaalisuuden tulemiselle kolmanteen ulottuvuuteen, kun olette portaali, mikä sallii korkeampien taajuuksien ja värähtelyjen tulla fyysiseen tilaan ja ilmentyä. Tämä on vapautumista 3D-elämästä, mutta ei niin, että voitte tutkia vain toisen yksittäisen ulottuvuuden elämää. Tämä tapahtuu, jotta teistä voi tulla moniulotteisia, äärettömän universaalin olemisen ilmaisumuotoja.

Vaikka toivotte ehkä jonkun tai jonkin vapauttavan elämänne pelosta ja rajoituksista, teidän on pyydettävä vapautumista pelko- ja rajoitustiheydestä, jotta voitte laajentua äärettömiin olemisulottuvuuksiin. Se mitä näette nyt kolmannen ulottuvuuden ja sen toimintamallien romahtamisena, on mahdollista, koska äärettömät ulottuvuudet avautuvat ja paljastavat totuuden pelkopohjaisesta elämisestä sekä ne vaihtoehdot, joita tulee tarkoituksellisen elämisen ja pelosta vapautumisen myötä. Voitte olla vihainen tai ottaa avosylin vastaan 3D:n mahdollisuuden transformoitua äärettömyyteen. Tämä on ylösnousemus- ja evoluutioprosessi. Kolmas ulottuvuus on osa evoluutiospiraalia, kuten myös kaikki muut ulottuvuudet.

Olette alkuna moniulotteisessa elämisessä, missä kaikki ulottuvuudet voivat olla rinnakkain teidän todellisuudessanne sekä ihmiskunnan ja maapallon todellisuudessa. Tämä tuo maapallon takaisin tasapainoon universumissa, missä kaikki ulottuvuudet ovat rinnakkain ja niiden ulottuvilla, jotka valitsevat ne. Ottakaa tämä transformaatio avosylin vastaan, koska sen avulla luotte portaaleja, mitkä sallivat uuden maan yhdistyä taas jumalaiseen lähteeseensä.

On aika lakata pelkäämästä transformaatiota ja "tunteilemasta" tietänne tämän transformaation läpi, siirtyä olemaan se, kuka todella olette, ja päästä energeettisesti harmoniaan korkeimpien aspektienne kanssa, jotta rajoittuneesta 3D-kolminaisuudesta tulee rajaton, moniulotteinen Jumalan sana, mikä ilmaisee jumaluuttaan kaikin tavoin kaikissa asioissa. Käyttäkää tätä affirmaatiota muistuttamaan itsellenne, että olette Jumalan kipinä, ette vähäisempi kuin Lähde, koska te olette Lähde ettekä voi koskaan olla irti siitä: "Olen jumalaisesti opastettu, yhdistynyt, turvattu ja suojattu kaikin tavoin ja kaikissa asioissa."
 
-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: