WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

sunnuntai 14. huhtikuuta 2013

KULKEMINEN KÄYTÄVÄÄ YLÖS TULEVAISUUTEEN


Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Huhtikuu 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 

Rakkaat mestarit, tervehdin teitä tänä loistavana päivänä ja lähetän teille tällä lähetyksellä suuria rakastavan energian aaltoja ja kannustuksen sanoja, auttamaan teidät läpi näistä ihmeellisistä transformaatioajoista. Monet teistä ajattelevat: "Ne eivät näytä ihmeellisiltä minulle. Teenkö jotain väärin? En ole riittävän arvokas siirtymään eteenpäin, valmistumaan ja tulemaan valaistuneeksi, kuten olette luvanneet. Jäänkö taakse? Miksi minun maailmani näyttää niin kaoottiselta, olevan niin myllerryksessä? Missä on se rauha ja ilo, mitä sanoitte tulevan?"

Minäpä kevennän mieltänne ja autan teitä ymmärtämään prosessia. Te ette epäonnistu. Te olette juuri siinä, missä teidän pitäisi olla - olette täydellinen sellaisena, kuin olette. Teillä on kaikki tarvitsemanne apu ja vastaukset ongelmiinne, jos sallitte vain korkeamman ylisieluitsenne ylivalaista teidät, kun pyritte jalostamaan tunne-, mentaali- ja fyysistä kehoanne.

Pyydämme teitä testaamaan tätä. Antakaa meille lupa opastaa ja innostaa teitä ja näin saatte taivaan voimat taaksenne. Rohkeat sydämet, voitte epäonnistua vain, jos ette ponnistele tai jos annatte periksi. Kun hitaasti ja uskollisesti yritätte pysyä sydän- ja sielukeskeisenä, huomaatte, että saatte hitaasti mutta varmasti enemmän ja enemmän tahdonvoimaa ja Jumaltietoisuutta. Opitte säilyttämään Luojavalon timantinkovien hiukkasten jatkuvan virtauksen pyhän sydämenne etu- ja takaportaalista.

Nyt pyydämme teitä heijastamaan tietoisuutenne ulospäin, pois itsestänne ja pienestä todellisuuskuvastanne. Omaksukaa laajentunut tietoisuus. Kuvitelkaa, että katsotte omaa ja ympärillänne olevien elämää meidän näkökulmastamme, mistä voitte nähdä hetkestä toiseen panoraamakuvan siitä, mitä tapahtuu. Katsokaa taaksepäin vuosi tai useita vuosia ja tehkää inventaari. Ettekö ole ottaneet suuria harppauksia? Ettekö ole paljon viisaampi, myötätuntoisempi ja valaistuneempi ihminen? Ettekö voi nähdä täydellisyyden tai ainakin oikeudenmukaisuuden siinä, mitä on tapahtunut menneisyydessänne? Ettekö ole vahvempi ja viisaampi koettelemuksistanne ja testeistänne matkan varrella? Tarkkailkaa niitä, jotka ovat teitä lähinnä. Ovatko he siirtyneet eteenpäin ja laajentaneet tietoisuuttaan vai ovatko he edelleen jumissa pysähtyneisyyden oravanpyörässä, ansassa ja pelokkaassa putkinäkymässään elämästä?

Rakkaat ystävät, yrittäkää tämän prosessin aikana olla näkemättä tai tuomitsematta mitään hyväksi tai huonoksi, nähkää kaikki sellaisena, mitä se todellisuudessa on: tasapainotonta tai epätasapainoista energiaa. Keskittykää siihen, mikä on tasapainossa ja harmoniassa elämässänne, ja katsokaa, ettekö voi laajentaa tuota energiaa tasapainottomuusalueille. Monet egopersoonanne pikkuongelmat pitävät teidät kiinni tilanteissa, jotka olisi helppo ratkaista, jos olisitte valmis päästämään irti tarpeesta olla oikeassa tai omahyväinen. Onko se tuskan ja epäharmonian arvoista?

Jos teille näytetään annettavan jokin tilanne tyhjästä, tilanne missä joku pyrkii hallitsemaan tai kontrollimaan teitä, tai joku elämässänne näyttää muuttaneen radikaalisti käyttäytymistään aivan yhtäkkiä, pitäkää sitä lahjana. Monet teistä sanovat: "Mitä olen tehnyt vetääkseni puoleen tämän?" Jatkuvat negatiiviset ajatusmuodot siirtävät teidät varmasti pyhän sydämenne voimakeskuksesta pelon ja syyllisyyden astraalitasoille. Siksi sanoimme teille viime kuun viestissä: pysykää vakaana, rakkaat, sillä kurkotatte syvälle sisimpään ydinolemukseenne, päästääksenne kerta kaikkiaan irti kaikista menneisyyden rajoittavista energiamalleista, joille olette altistuneet.

Antakaa minun rentouttaa mielenne, rakkaat ystävät. Pyrkikää tulemaan tarkkailijaksi, silloin kun jonkin näistä tilanteista tuodaan tietoisuuteenne. Jos ette omaksu puolustautuvaa tai vihamielistä asennetta, pysytte tiukasti omassa rehellisyydessänne ja puhutte henkistä totuuttanne, kun havainnoitte tilannetta ilman kritiikkiä tai tarvetta hallita tai kontrolloida takaisin, keskitytte Jumalkipinään tuossa ihmisessä (vaikka kuinka himmeään) ettekä hänen negatiivisiin ominaisuuksiinsa, sallitte hänelle hänen uskomuksensa, mutta ette ota niitä omaksenne ja vain siirrytte tuon tapahtuman ohi sallimatta sen vaikuttaa teihin millään tavalla, niin olette läpäisseet testin.

Kalliit ystävät, todellisen mestarin ei tarvitse esitellä mestaruuttaan toisten edessä, hän elää sen. Hänen ei tarvitse ilmaista ääneen tietoisuustasoaan, hän säteilee sitä. Hän hoitaa rakastavasti ja hiljaa tehtäväänsä ja työtään ja jättää taakseen rakkautta, tietoa ja voimaannuttavia sanoja. Voi, hän voi olla hyvin näkymätön, jos se on hänen tehtävänsä, mutta hän on aina vaatimaton, kärsivällinen, suvaitsevainen ja halukas jakamaan rakastavia ja kannustavia sanoja siellä, minne hän menee. Hänet tunnetaan työstään. Hänen tekonsa ilmaisevat hänen voimaansa ja puhtauttaan.

Teillä jotka tulitte opettamaan, opastamaan ja pitämään tiedon virtaamassa, mikä lopulta kehittyy viisaudeksi, luo näin muutosta ja sallii uusien filosofioiden kylvämisen lasten sekä niiden hedelmälliseen mieleen, jotka heräävät ja ovat valmiita korkeammille totuuksille, on mahtava tehtävä, sillä teidän on opetettava esimerkillä sekä puhutuilla sanoilla, kun välitätte iloa, rakkautta, rauhaa, kunnioitusta, rehellisyyttä, ykseyttä ja yltäkylläisyyttä, pelon, viha, syyllisyyden, eristäytyneisyyden ja rajoittuneisuuden sijasta.

Monet teistä tulivat korkeampien ulottuvuuksien yleviltä tasoilta kantaen niin paljon rakkautta Luojaa kohtaa, että sitä on ollut erittäin vaikeaa sovittaa aineelliseen maailmaan ja fyysiseen kehoon. Te olette niitä, jotka ovat kieltäneet kaikki asiat fyysisessä ulottuvuudessa, torjuen aineellisen mukavuuden, varallisuuden ja halut sekä kehomuodon siinä uskossa, että te ette voisi nauttia fyysisen maailman aistimuksista tai hyväksyä niitä ja olla edelleen henkinen. Mutta tästä syystä te tulitte, rakkaat ystävät. Tiedämme, että pystytte olemaan puhdasta henkeä ja seuramaan Luojan tahtoa korkeammissa maailmoissa. Muistakaa, että tehtävänne oli kanssaluoda taivaallinen maa ja kokea kaikki hengen kauneus ja ihme kiinteässä fyysisessä muodossa.

Taas kerran tarjoamme teille jotain entisiä suuntaviivoja, mitkä auttavat teitä kulkemaan helposti ja sujuvasti kapeaa ja kiemurtelevaa polkua tulevaisuuteen:

Pyhä henki tai korkeampi mentaali-itsenne on erotteleva korkeampi älykkyys, mikä valvoo ja säätelee valon lisäämistä ja hengen lahjoja, joita annetaan teille henkisen tietoisuustasonne ja nykyisten tarpeidenne mukaisesti. Pyhä mentaali-itsenne joka on välittäjä teidän ja jumalaisen "minä olen" -olemuksenne tai Jumalitsenne välillä, myös valvoo ja jakaa erityisjärjestelyjä. Kuitenkin jokainen erityisjärjestely mitä teille annetaan, vaatii teitä pyrkimään uutterasti oman osanne tekemiseen. Teidän on pyrittävä käyttämään maksimaalisesti jumalaisen Luojavalon erityislahjaa korkeimmaksi hyväksi. Muistakaa, että jokainen teistä on Isä/Äiti Jumalamme kanssaluomiskumppani.

Kun teistä tulee tehokkaampi kanssaluojana maatasolla, opitte jatkuvasti valvomaan energiamallejanne ja pyritte parantamaan niitä. Teidän on pyrittävä ylläpitämään harmonia ja jalostunut jumalainen ilmaisu. Tavoitteenne on vapauttaa se pyhän tulen voima, mikä on ollut horroksessa monta tuhatta vuotta, jotta voitte ohjata ja keskittää energianne niille elämänne aluille, mitkä haluatte muuttaa. Muodostamalla elämän luojapyöränne ja parantamalla sitä jatkuvasti, kylvätte keskittyneen muutoksen siemeniä ja hankitte pyhää luomistulta, mitä tarvitaan sen ilmentämiseen, mitä olette kuvitelleet. Sitten kun voitte tehdä tämän tehokkaasti, henkilökohtaisesta maailmastanne tulee ihmemaa ja teistä tulee valomajakka kaikkien nähtäväksi.

Emme voi korostaa liikaa, miten tärkeää hengittäminen on jumalaisen luontonne takaisinsaamisessa. Ei se pinnallinen hengitys, minkä valtaosa ihmisistä on hyväksynyt kunnon tavaksi hengittää. Tällainen tehoton hengitys on johtanut moniin heikentäviin oireisiin ja sairauksiin sekä rajoittanut sen jumalaisen ydinolemuksen sisäänotto, mikä on kriittistä hyvinvoinnille ja valoastian takaisinsaamiseen.

Olemme selittäneet ja korostaneet äärettömyyshengitystä, haitarihengitystä ja sitä, miten tärkeitä tarkoitukselliset hengitysharjoitukset ovat. Äärettömyyshengitystä voitaisiin kutsua ylösnousemushengitykseksi, sillä se harmonisoi galaktiset chakranne fyysisen kehon kanssa ja avaa paluuväylät korkeampiin ulottuvuuksiin "binäärisekvenssitekniikan" kautta. Se nopeuttaa merkivaksi kutsutun ylösnousemusvalokulkuneuvonne rakentamisprosessia. Se myös edesauttaa portaalin avautumista pyhään mieleen ja etu- ja takaportaalin avautumista pyhään sydämeen. Haitarihengitys edesauttaa kahta asiaa: se vetää niitä timantinkovia hiukkasia, jotka on tallennettuna juurichakraan, ja myös niitä timantinkovia hiukkasia jotka on tallennettua viidennen ulottuvuuden eetterikopioonne, henkilökohtaiseen valopyramidiinne.

Sielulaulunne koostuu neljännen ulottuvuuden keskivaiheen ja viidennen ulottuvuuden ehdottoman rakkauden, viisauden ja harmonian värähtelymalleista. Itsemestarina energiapuumerkkinne ja sielulaulunne sulautuvat valon, äänen ja värin taivaalliseksi mandalaksi, mistä teidät tunnistetaan korkeammissa maailmoissa. Teidät tunnistetaan sisäisen valonne kirkkaudesta. Mitä enemmän valo-olemusta yhdistätte fyysiseen astiaanne, sitä kirkkaammin auranne hehkuu.

Jokaiselle on seurattavana polku. Riippumatta siitä mistä tilanteesta tai mistä olosuhteista löydätte itsenne, kultainen tilaisuus odottaa mahdollistaakseen teille voimanne ottamisen, yhdistymisen luovuuteenne ja niiden monien horroksessa olevien kykyjen esiintuomisen, joita olette tallentaneet syvälle muistipankkeihinne. Ja nyt enemmän kuin koskaan, me olemme lähellä ja tarkkailemme, odotamme auttaaksemme, kannustaaksemme, luodaksemme ihmeitä, tasoittaaksemme tietä ja auttaaksemme teitä siirtymään eteenpäin ja ylöspäin.

Jos voitte nähdä kaiken sen ohimenevänä, mitä elämässänne on tällä hetkellä, paitsi rakkauden ja valon sekä henkisen tulen pyhässä sydämessänne ja sielussanne, niin tiedätte, mitä yritämme ilmaista teille. Päästäkää irti menneisyyden ja tulevaisuuden pelostanne, poistakaa ne tunne- ja mentaalikontrollit, joita toisilla on teihin, ja tulkaa siksi vapaaksi hengeksi, joka teidän on tarkoitus olla.

Sitten kun menneisyytenne äärettömyyssilmukka ja aikajana on tasapainossa ja merkittävä osa epäharmonisista energioistanne on muunnettu, astutte tulevaisuutenne äärettömyyssilmukkaan. Olette kulkemassa tulevaisuutenne valoon, samalla kun jätätte menneisyyden varjot taaksenne. Älkää stressin ja jokapäiväisten haasteiden aikana koskaan unohtako, urheat ystäväni, että olette keskellä kosmista jälleentapaamista, ja kehitytte asianmukaiseen aikaan, tavalla tai toisella.

Teidän on tiedostettava, että tämä transformaatioprosessi on pitkä ja monimutkainen sykli. Se voi kuitenkin olla mahtava matka, jos käytätte hyödyksenne ne viisausopetukset ja työkalut, joita tarjoamme teille. Ympyränlaki toteaa, että jokaisen uuden luovan hankkeen on alettava sisältä tahtovoiman hiljaisesta pisteestä, Luojan/kanssaluojan ydinolemuksesta. Muistakaa, että yksi ihminen joka on keskittynyt pyhään sydämeensä ja pyhään mieleensä, voi välittää kosmisia totuuksia ja inspiroituja ajatuksia miljoonille ihmisille ja samalla hänen aurakenttänsä rakastavat värähtelyt siunaavat kaikkia, joiden kanssa hän on kontaktissa.

Maailmanpyramidi on puolivälin asema monelle sieluitsellenne. Hyvät tekonne tallennetaan maailmanpyramidin valovarastokammioon. Joka vuosi korjataan hyvät teot, ja rakastavat ajatuksenne ja tekonne moninkertaistetaan ja tallennetaan sinne. Suurempi osuus sulautuu yhteen Luojavalon kanssa käytettäväksi suurimman hyvän luomiseen koko ihmiskunnalle. Saatte erityislahjojanne ja jumalaisia erivapauksianne sen mukaisesti, mitä olette antaneet valovarastoon.

Teidän jokaisen on aika astua esiin, ottaa kantaa ja tulla kuulluksi. Aloittakaa siitä, missä olette korkeimmalla ymmärrystasollanne, nähkää rakkaussuodatinten läpi, tuntekaa myötätunnon täyteisellä sydämellä ja toimikaa mielellä, mitä ei varjosta syyllisyys, pelko tai tuomitseminen. Tällä tavalla vahvistatte totuutenne ja saatte viisautenne, rakkaat ystävät. Tällä tavalla maailmanne ja todellisuutenne vuotaa yli iloa, rakkautta ja yltäkylläisyyttä. Tämä on mestarin tie, elävän totuuden tie ja tie takaisin kotiin.

Älkää koskaan unohtako, että olette aina oma tuomarinne ja päätätte suojelijaneuvostonne avulla, mitä seuraavan elämänkokemuksenne pääyksityiskohdat ovat. Korkeampien ulottuvuuksien ympäristössä sielu on aina innokas korjaamaan entisiä virheitä, jotta aurakenttä voidaan puhdistaa kaikista epäharmonisista värähtelymalleista ja matka valaistumista kohti voi jatkua. Sillä ei ole merkitystä, jos ihmiset kieltävät totuuden, mitä välitämme teille. Se on silti elävä totuus ja universaali laki ja jumalaisen suunnitelman periaatteet vaikuttavat jokaiseen sieluun ja ohjaavat tätä - uskoo hän siihen tai ei. Tässä pätee taas sisäinen verho ja teidän on murtauduttava läpi negatiivisen kolmannen/neljännen ulottuvuusympäristön rajoista, saadaksenne pääsyn laajentuneeseen ja ihmeelliseen Luojayhteyteen. Olette olleet ja tulette aina olemaan yhteydessä Kaikkeen olevaiseen. Yhteydettömyyden tunne on kokonaan teidän mielessänne ja tie elämänvirran oven avaamiseen on pyhässä sydämessä.

Kun jalostatte värähtelyänne, teistä tulee vähitellen moniulotteinen, mikä merkitsee, että yhdistytte kerralla useiden ulottuvuuksien taajuusmalleihin. Tehdäksenne tilaa neljännen, viidennen ja korkeampien ulottuvuuksien monien tasojen jalostuneille taajuuksille, on tapahduttava puhdistamis- ja selvittämisprosessi. Niiden oppituntien ja ohjeiden avulla, joita olemme antaneet teille vuosien saatossa, pyrimme antamaan teille tietoa, mitä tarvitaan ylösnousemuspolun kulkemiseen sujuvasti ja vaivattomasti. Teidän on kuitenkin otettava vastuu paluustanne henkilökohtaiseen itsemestaruuteen.

Olemme rinnallanne auttamassa teitä, kun otatte takaisin oikean asemanne henkisenä olentona Isä/Äiti Jumalamme jumalaisessa tehtävässä. Osoitamme kunniaa rohkeudestanne. Teitä rakastetaan kovasti.

Olen ArkkiEnkeli Mikael.
KULKEMINEN KÄYTÄVÄÄ YLÖS TULEVAISUUTEEN
-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: