WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

tiistai 23. huhtikuuta 2013

GALAKTISTEN JA MAAN LIITTOUMA - LASKEUTUMISRYHMÄ MUISTAA, OSA 1Kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
20.4.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 

Mytrian blogi
 
Hei kaikki.
Minä, Mytria, palasin meditaatiosta, missä yritin määritellä sen uneni merkityksen, missä minut kutsuttiin armeijaan. Haluan jakaa sen, mitä sain. Olin taas tähtialuksella ja sain ohjeita tehtävästäni maapallolla.
 
Mytre oli siellä kanssani, mutta hänen piti jäädä alukselle. En muista, miksi niin oli, mutta se tuntui hyvältä minusta. Näytti siltä, että hänen jäämisensä alukselle oli jonkinlaista minun suojelemistani. Yritin katsoa itseäni unessa, mutten pystynyt näkemään. Pysyin näkemään vain ympärilläni olevat.
 
Arcturuslainen puhui meille taas ja kertoi tehtävästämme. Pystyin muistamaan vain sen osan, missä Arcturuslainen sanoi, että meidän oli oltava hyvin tarkkana, ettemme eksyisi kolmanteen ulottuvuuteen. Voin sanoa siitä nyt vain "Liian myöhäistä!"
 
Kenties minun on tarkoitus saada tämä oppitunti näistä unista. Kenties olen eksynyt jonkinlaiseen harhakuvaan. En kuitenkaan tiedä, mitä tuo harha on. Itse asiassa en tiedä, mihin monista harhakuvista olen eksynyt. Onneksi tiedän, että löydän pois, koska muistan paremmin, mitä aluksella tapahtuu.
 
En muista sitä kaikkea, mutta kun herään, muistan tavallisesti muutaman lauseen. Olen huomannut, että jos menen suoraan tietokoneelle, voin vain rentoutua ja sallia sormieni kirjoittaa viestin, mitä mieleni ei muista. Viesti joka tuli sormieni kautta tänä aamuna, oli Arcturuslaiselta. Se puhui loittoryhmästä.
 
Mietin, voisinko olla tuon ryhmän yksi jäsen. Jos näin on, niin en muista sitä. Kuitenkin antaessani sormien vain kirjoittaa, oivalsin, että Arcturuslaisen viesti oli hyvin informatiivinen, kuten näette. Arcturuslainen aloittaa puhumalla Arcturuslaisesta käytävästä.
 
Arcturuslainen puhuu:
 
Rakkaat loittoryhmämme jäsenet, kun näette Käytävämme avautuvan edessänne, astukaa sisään, sillä silloin näette koko todellisuuden sisältä käsin. Käytävässämme olette ITSESSÄNNE ja ITSESSÄ olette totuudessa. Ollessanne kolmannessa ulottuvuudessa kohtaatte monia harhakuvia. Nämä harhakuvat voidaan kuitenkin paljastaa vasta, kun havaitsette tuon todellisuuden ITSENNE ytimestä.
 
Tiedämme, että käyttäessänne kolmannen ulottuvuuden maa-astiaa, teidän voi olla hyvin haastavaa muistaa, mikä valtavan luova olento olette. Koska kolmannen ulottuvuuden aivonne tavallisesti unohtavat moniulotteisen ITSENNE, monet harhat - erillisyys, rajoittuneisuus, polariteetti ja aika - valtaavat vähitellen tietoisuutenne. Sitten alatte havaita maailman toisten perspektiivin kautta, ITSENNE ytimen sijasta.
 
Olemme tuoneet teidät alukselle kolmannen ulottuvuuden muotonne neljännen ulottuvuuden astraalikehon avulla. Onneksi neljännen ulottuvuuden astraalikehonne yhdistyessä viidennen ulottuvuuden alukseemme, moniulotteinen muistinne aktivoituu. Koska täällä ei ole harhakuvia, voitte muistaa, että olette samanaikaisesti kolme moniulotteisen ITSENNE myriadeista ilmaisuista.
 
Toisin sanoen, olette viidennen ulottuvuuden galaktinen olento, joka palvelee tällä aluksella. Olette neljännen ulottuvuuden astraalikehonne ja olette kolmannen ulottuvuuden fyysinen kehonne, joka nukkuu ja näkee tätä "unta". Fyysisen maailman harhakuvat ovat kuitenkin erittäin voimakkaita. Näin ollen monilla teistä on vaikeuksia muistaa moniulotteisuutenne, kun käytätte maa-astiaa.
 
Siksi tuomme teidät tänne uniaikananne, muistuttaaksemme teille, kuka olette ja miksi olette kaksoispaikantuneet maapallolle. Maa-astianne ihmisaivojen on helpompi muistaa unenne kuin viidennen ulottuvuuden todellisuutenne. Olemme tuoneet teidät tänne fyysisen muotonne nukkuessa siinä toivossa, että muistatte tämän "unen" herätessänne.
 
Luultavasti ajattelette, että näitte hyvin epätavallista unta. Mutta toivottavasti muistatte sen informaation, minkä annoimme teille unessanne. Kolmannen ulottuvuuden aikaharhan vuoksi fyysinen itsenne muistaa luultavasti sen, mitä koette nykyisyytenä ollessanne täällä, unena mikä tapahtui menneisyydessä, kun nukuitte.
 
Aikakäsite on yksi pääasiallinen syy, että unohdatte moniulotteisen ITSENNE käyttäessänne maa-astiaa. Kolmannen ulottuvuuden maailmassa ehkä muistatte menneisyytenne tai ette ja tulevaisuutenne on tuntematon ja näennäisesti kontrollinne ulkopuolella. Haluamme muistuttaa teille, että tulevaisuus on vain nyt-hetken ilmaisumuoto, minkä luotte ajatuksillanne ja tunteillanne.
 
Aluksella ja/tai korkeammissa ulottuvuuksissa tämä informaatio on yleistietoa. Puhumme kuitenkin ensi-sijaisesti astraalikehollenne, mikä toivottavasti välittää tämän tiedon maa-astiallenne, kun heräätte.
 
Olemme toiveikkaita siinä, että viestimme muistuttaa teitä luontaisista ilmentämisvoimistanne. Muistatteko, että myös maa-astiallanne on kyky ilmentää ajatuksenne? Valitettavasti aikakautenne koulutus on iskostanut monet teistä unohtamaan tämän.
 
Näin ollen aloitamme kommunikointimme muistuttamalla teille, että maa-astianne fyysiset aivot ovat sähköiset ja neuronit liikuttavat tuota sähköä astianne läpi. Neuronit ovat yksittäisiä soluja, jotka ovat yhdistyneet tosiinsa dendriiteillä ja aksoneilla.
 
Joka kerta kun ajattelette, liikutte, tunnette tai muistatte, neuronit tekevät työtä. Tuota työtä kuljetetaan pienillä biokemiallisilla sähköimpulsseilla, jotka sujahtavat neuronista toiseen. Nämä impulssit saa aikaan ionien aiheuttamat jännite-erot neuronien solukalvolla.
 
Lisäksi nämä impulssit resonoivat auraanne ja auranne resonoi ne maailmanne ilmakehään. Ette ehkä usko, että toiset voivat kuulla ajatuksenne. Maa on kuitenkin siirtymässä neljännen ulottuvuuden keskivaiheille, mikä kovasti voimistaa neljännen ulottuvuuden elementaalien kykyä jakaa ajatuksianne ja tunteitanne ilmakehänne ja toisten ihmisten elementaalien kanssa.
 
Elementaalit ovat neljännen ulottuvuuden aspekteja kolmannen ulottuvuuden elementeistä - maa, ilma, tuli ja vesi - joista maa-astianne muodostuu. Näin elementaalit korreloivat fyysisten elementtienne kanssa: maa/keho, ilma/hengitys, tuli/hermosynapsit ja vesi/kehonesteet.
 
Maa-astianne kolmannen ulottuvuuden elementit resonoivat kaikkiin ajatuksiinne ja tunteisiinne, myös tiedostamattomiin, ja välittävät tämän resonanssin neljännen ulottuvuuden elementaaleillenne. Sitten neljännen ulottuvuuden elementaalinne kulkevat sisään ja ulos kehostanne, auraanne ja sen yli. Näin ollen elementaalinne kuljettavat jokaisen ajatuksenne ja tunteenne värähtelyn neljännen ulottuvuuden auraanne.
 
Aivan kuten tietoiset ajatuksenne ja tunteenne näyttävät hallitsevan 3D-maailmaanne, tiedostamattomat ajatuksenne hallitsevat 4D-maailmaanne. Elementaalit jotka ovat muodonrakentajia, ilmentävät sitten nämä tiedostetut ja tiedostamattomat ajatukset ja tunteet muodoksi. Kun ajatuksenne ovat vuorovaikutuksessa todellisuutenne eetterin kanssa, neljännen ulottuvuuden elementaalit luovat ajatusmuotoja, jotka parhaiten edustavat ajatuksianne sekä tunteita, jotka maustavat noita ajatuksia.
 
Itse asiassa elementaaleihin vaikuttavat erityisesti ajatukset, joihin liittyy suuri tunne. Tietysti ehdottoman rakkauden tunne mikä on korkeinta valotaajuutta, on luovin kaikista ilmaisuista. Harvat ihmiset ovat kuitenkaan koskaan heijastaneet tai kokeneet ehdotonta rakkautta. Itse asiassa suurin osa rakkaudesta, mitä maan ihmiset kokevat ja/tai ilmaisevat vierailemallanne aikakaudella, on ehdollista.
 
Silti myös ehdollisella rakkaudella on luomisvoimaa. Ajatuksenne luovat käsitematriisin ja tunteenne täydentävät sen muodolla, ajatusmuodon luomiseksi. Nämä ajatusmuodot mitkä ovat näkyviä vain laajentuneelle havaintotavallenne, kulkevat ympäri neljännen ulottuvuuden todellisuuttanne.
 
Ajatusmuodot joissa on enemmän tunteita, ilmentyvät nopeammin. Siksi adjektiiveista tulee tärkeitä, koska niissä on tavallisesti ajatuksen tai toteamuksen tunne. Esimerkiksi jos ajattelette itsellänne olevan huono päivä, luotte tunnekuvan surusta, vihasta tai pelosta.
 
Ihmiset ovat tietämättömiä näistä tunnekuvista, mutta elementaalit käyttävät niitä kielenä. Elementaaleilla ei ole puhuttua kieltä, mutta ne kokevat ihmisten ajatukset kuvakielenä. Siksi elementaalit hahmottavat kaikki ajatukset täytettäväksi toiveeksi. Ne eivät kuitenkaan ole ihmisiä, joten niillä ei ole polariteettikäsitystä kuten kolmannen ulottuvuuden ihmisillä.
 
Tämän seurauksena ne eivät hahmota huonoja negatiiviseksi ja hyviä positiiviseksi. Ne hahmottavat huonon päivän tunnekuvana, jossa on kaoottinen muoto. Koska ne eivät ymmärrä luomisen ja tuhoamisen polariteettia, "huono" kantaa kuvaa epävakaasta muodosta.
 
Toisaalta ajatusmuoto "hyvä" kantaa kuvaa vakaasta muodosta. Siksi huono päivä on päivä, jolloin monet asiat hajoavat, kun taas hyvänä päivänä kaikki pysyy vakaana ja yhtenäisenä.
 
Korkeamman ulottuvuuden ilmaisumuotonne aluksella on tottunut luomaan todellisuutta joka ajatuksella ja tunteella. Aluksella ei kuitenkaan ole pelkoa ja huolta tahraamassa ajattelua. Näin ollen aina kun teillä on jonkin ajatus, erityisesti halu tai toimintapohjainen ajatus, voitte helposti aloittaa tuon kokemuksen perustan.
 
Aluksellamme mikä on pääasiassa viidettä ulottuvuutta, ilmentäminen on erittäin nopeaa tai välitöntä. Kuitenkin maa-astiassa ollessa ilmentämisenne näyttää tapahtuvan 3D-havaintonne mukaan tulevaisuudessa. Siksi silloin kun teillä on kolmannen ulottuvuuden ajatus, kuten "minä haluan" tai "minä aion", ajatus tallennetaan alitajuiseen mieleenne, jotta voitte toteuttaa sen myöhemmin.
 
Kaikki 3D-ilmentäminen näyttää tapahtuvan myöhemmin, koska maa-astiallanne ei ole käsitystä välittömästä ilmentämisestä. Onneksi sisäiset neljännen ulottuvuuden elementaalinne (muodonrakentajat) ovat jatkuvassa yhteydessä tietoisten ja tiedostamattomien ajatustenne kanssa ja ne tallentavat tuon ajatusmatriisin luomaan muodon siitä, sitten kun uskotte sen voivan ilmentyä.
 
Silloin kun teillä on sellainen ajatus kuin "löydän tavan saada nyt, mitä haluan", elementaalinne ottavat toimeksiannon ja ohjaavat huomionne sen haluajatuksenne ilmentämiseen, minkä uskotte voivanne toteuttaa. Lisäksi elementaalinne vievät tämän voimakkaan ajatusmuodon maailmaanne, missä se voi sekoittua samanlaisten voimaantuneiden ajatusmuotojen kanssa.
 
Näin ihmiset jotka luovat näitä ajatusmuotoja, usein tapaavat ja yhdistävät resurssinsa tai auttavat toisiaan. Uskonne ja huomionne neljännen ulottuvuuden ajatusmuotonne ilmentymiseen aktivoi myös moniulotteisen ITSENNE ajattelua. Sitten kun tuotte moniulotteisen ajattelun luomisprosessiinne, olette vapaa kolmannen ulottuvuuden harhakuvista.
 
Pystytte ehkä myös muistamaan, miten korkeammat ilmaisunne pystyvät ilmentämään välittömästi kaikki ajatuksenne ja tunteenne. Tässä kohtaa te ette ole enää erillään moniulotteisen ITSENNE suuremmasta tietämyksestä. Näin ollen pystytte kutsumaan elementaaleja, muodonrakentajia, keräämään sopivaa ainetta lisättäväksi ajatusmuotomatriisiinne.
 
Toisaalta, jos teillä on sellainen ajatus kuin "tiedän, etten voi saada sitä", elementaalinne ottavat toimeksiannon ja ohjaavat huomionne poispäin siitä, mitä ette usko voivanne saada. Muistakaa, että elätte siinä todellisuudessa, minkä havaitsette.
 
Siksi tässä tilanteessa huomionne vedetään pois haluamastanne lopputuloksesta. Koska olette langenneet pelkopohjaiseen ajatteluun, luomiskykynne ovat kovasti vähentyneet ja luultavasti tyydytte 3D-toimintamalliin, missä luominen tulee kovalla työllä ajan kuluessa.
 
Silloin kun kehonne ensisijainen taajuus on kolmas ulottuvuus, voitte helposti pudota harhaan, että kaikkea ilmentämistä sitoo kolmannen ulottuvuuden aika ja paikka. Näin uskotte, että teidän on mentävä jonnekin ja halunne ilmentäminen vaatii aikaa. Sitten mieli antaa sisäisille elementaaleillenne viestin, että halunne ilmentäminen on liian kaukana ja sen toteutuminen vie liikaa aikaa.
 
Kolmannen ulottuvuuden erillisyys- ja rajoittuneisuusharha on myös ongelmallinen. Jos eksytte tähän harhaan, uskotte, että olette erillään siitä, mitä haluatte, ja rajoittunut kyvyssänne ilmentää sen. Lisäksi kolmannen ulottuvuuden maa ei ole turvallinen maailma ja se on täynnä monia mahdollisia katastrofeja. Siksi ajatuksistanne voi tulla säilytystila kaikille peloillenne, mitä olette kokeneet elämänne aikana, sekä kaikille varoituksille siitä, miten teidän pitäisi olla tarkkana.
 
Kuten voitte nähdä, pelokkaiden ja negatiivisten tunteidenne hallita on edellytys halujenne ilmentämiselle. Jos alitajuntanne sisältää jonkin pelon kyvyttömyydestänne ilmentää tietty toive, tuo pelko välitetään neljännen ulottuvuuden elementaaleillenne. Silloin elementaalit voivat ilmentämään ainoastaan heikomman version toiveestanne, koska alitajuntanne pystyy lähettämään niille vain tunnekuvan rajoitetusta lopputuloksesta.
 
Tästä syystä on tärkeää, että loittoryhmämme valvoo tarkkaan kaikkia pelkopohjaisia ajatuksia ja tunteita. Onneksi lisää moniulotteista valoa tulee Gaialle. Tämä valo kulkee kuitenkin jatkuvasti laajentuvina ympyröinä. Näin ollen silloin kun korkeampaa valoa on imetty maa-astiaan, tietoisuutenne siirtyy euforian huipulle, mikä kiertyy nopeasti tiedostamattomien pelkojen syvyyksiin.
 
Tämä prosessi ei ole mukava, mutta on tärkeää, että korkeampaa valoa tulee maa-astianne tiedostamattomaan mieleen ja puhdistaa sen vanhoista peloista, joita on kerääntynyt myriadeista kolmannen ulottuvuuden inkarnaatioista. Jos pystytte muistamaan todellisen ITSENNE, voitte rentoutua tähän puhdistumisprosessiin ja olla harhautumatta tärkeästä tehtävästänne.
 
Jos eksytte ihmisen maa-astian harhoihin, kadotatte yhteyden korkeamman ulottuvuuden ilmaisuunne aluksella. Tämä ilmaisunne on vapaa peloista ja voi helposti kohdata yllä mainitut haasteet.
 
Kolmannen ulottuvuuden harhat perustuvat pelkoon. Siksi sitten kun pystytte päästämään irti kaikista kiinnikkeistänne pelkoon, muistatte rakastaa ehdottomasti kaikkia pelkojanne. Ehdoton rakkaus paljastaa kaikki harhakuvat. Kun harhakuva paljastuu, pystytte katsomaan sen läpi ja tunnistamaan totuuden joka tilanteesta.
 
Mikä tärkeintä, silloin kun muistatte, että TE olette energiamestari, pystytte säilyttämään ajatustenne ja tunteidenne hallinnan. Tämä mestaruus mikä on elävä ITSESSÄNNE, muistuttaa teitä keskittymään jatkuvasti ehdottomaan rakkauteen. Ehdoton rakkaustaajuus pitää teidät jatkuvassa yhteydessä moniulotteisen ITSENNE kanssa ja tämä ITSE pitää teidät linjassa tehtävänne kanssa.
 
Rakkaat lukijat, Arcturuslainen sanoi enemmänkin, mutta säästän sen seuraavaan blogikirjoitukseeni. Luulen, että tarvitsemme kaikki 3D-aikaa sulatella sitä ajatusta, että olemme todellisuutemme luojia.

Mytria

GALAKTISTEN JA MAAN LIITTOUMA - LASKEUTUMISRYHMÄ MUISTAA, OSA 1
 

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: