WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

tiistai 23. huhtikuuta 2013

GALAKTINEN UUDEELLEENYHDISTYMINEN JA GALAKTISEN IHMISEN EVOLUUTIO 2013 JA SEN YLIArkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
Uuden maan energiat huhtikuussa 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakas valoperhe, tänä voimakkaana muutos- ja kehitysaikana tunnette uuden galaktisen ihmisen syntymisturbulenssia uudessa kultaisessa ruusugalaksissa. Totuttelette uusiin energioihin ja uuden todellisuuden taajuuksiin. Haluaisimme sanoa teille, että selviytyminen tässä uudessa todellisuudessa on hyvin yksinkertaista, jos muistatte vain yhden asian: kaikki on energiaa ja taajuutta!

Kaikessa on kyse taajuudesta!

Oman "laakerienne" löytäminen tässä uudessa todellisuudessa ja rauhan, harmonian ja yltäkylläisyyden löytäminen on yksinkertainen taajuusasia. Kyse on harmonisoitumisesta jumalaisen rakkauden ja myötätunnon värähtelytaajuuteen, sen jumalaisen luomisälykkyyden taajuuteen mitä virtaa Jumalan sydämestä.

Teidän ei tarvitse tehdä kovasti työtä tämän saavuttamiseksi tai opiskella, kärsiä tai olla tarpeeksi hyvä. Teidän ei tarvitse parantaa itseänne tai poistaa tukoksia. Se on syntymäoikeutenne ja teidän on vain tehtävä valinta ja astuttava siihen! Se on taajuus, mikä on sisällänne, ja teidän täytyy vain löytää se sydämestänne ja harmonisoida olemuksenne tämän taajuuden kanssa.

Kaikki mielen pulina haavoittumisesta, lankeamisesta sekä, tukkoisena ja ei-riittävän hyvänä olemisesta on vain mielen yritys oikeuttaa kyvyttömyys harmonisoitua rauhan ja yltäkylläisyyden taajuuteen, ikään kuin se olisi erittäin vaikea saavuttaa. "Minussa on varmaan jotain vikaa", se sanoo ja sitten yrittää selvittää, mikä on pielessä. Rakkaat, mikään ei ole pielessä, silloin kun värähtelynne putoaa. Älkää tuomitko itseänne, löytäkää vain tienne takaisin! Pysähtykää! Hengittäkää! Maadoittukaa, yhdistykää korkeampiin aspekteihinne ja palatkaa rauhan ja yltäkylläisyyden taajuuteen. Se on "siinä" teitä varten!

Kysytte ehkä, mikä tämä rauhan ja yltäkylläisyyden taajuus on ja miten muodostamme tämän yhteyden?

Kuten olemme selittäneet teille aiemmin, se on jumalaisen rakkauden ja myötätunnon virtaa kosmoksen sydämestä, Jumalan sydämestä ja Jumalan luovasta älykkyydestä. Se lähtee Kaikkeuden keskuksesta ja välitetään teille Galaktisen keskusauringon kautta. Ennen nämä Lähteen valokoodien ja informaation lähetykset olivat niin korkeaa taajuutta, että ne ohjattiin Siriuksen ja Plejadien kautta - muiden aurinkojen muassa - ja välitettiin sitten teille taajuudenpitäjien kautta, korkeamman ulottuvuuden enkelivalo-olentojen jotka vastasivat maan evoluution ja kehittymisen avustustyöstä. Nyt vuoden 2012 transiitin jälkeen maapallo on ollut taas täysin yhdistynyt galaktisiin lähetyksiin eikä se tarvitse mitään välikäsiä. Lähetykset Galaktisesta keskuksesta otetaan suoraan vastaan Solariksen, oman aurinkonne kautta. Te saatte heränneinä olentoina nyt taajuuslähetyksiä suoraan Jumalan sydämestä omaan sydämeenne ja valokehoonne.

Tämä täydellinen yhdistyminen, rakkaat ystävät, on aiheuttanut turbulenssia, mitä kutsumme ulottuvuusepävakaudeksi tai -epätasapainoksi. Maapallo on nyt viidennessä ulottuvuudessa ja linjassa tulevien valokoodilähetysten kanssa, pääasiassa niiden moniulotteisten yksilöjen kautta, jotka pystyvät pitämään näitä energioita valokehokentässään, ja myös joidenkin pyhien paikkojen ja tilojen kautta, missä itse paikka tai tila pitää ja välittää energiaa. Tällä tavalla Jumalan rauhanvirta ja yltäkylläisyystaajuus ankkuroidaan planeetalle. Tämä taajuus on voimakasta, puhdasta ja selkeää ja silloin kun olette harmoniassa sen kanssa, kaikki elämässänne virtaa sujuvasti ja helposti.

Mutta tällä hetkellä useimmat ihmiset eivät pysty löytämään tätä taajuutta täysin ja he etsivät sitä itsensä ulkopuolelta eivätkä sydämestä, mihin se on ankkuroitu ja mistä se virtaa. Tämä ulkoinen etsintä aiheuttaa ahdistusta, stressiä ja draamaheijastuksia, mikä merkitsee, että ihmiset putoavat pois rauhan, harmonian ja ykseyden taajuudesta ja joutuvat menneisyyden, kaksinaisuuden, pelon ja tuomitsemisen harhakuviin. Tämä luo epävakaan ympäristön, mikä on räjähdysaltis ja helposti syttyvä. Tästä syystä, rakkaat, näette niin paljon epävakautta ja ahdistusta, koska kolmannen ulottuvuuden ulkoiset ankkurit ovat poissa ja ihmiset opettelevat edelleen, miten ankkuroidutaan omaan pyhään tilaansa sydämessä ja ilmennetään tämä maadoittuneella tavalla maan päälle.

Rakas valoperhe, te etsitte pelkästään energiataajuutta ja se on sisällänne. Jumalainen valo ei ole mikään ulkoinen voima, mitä teidän on etsittävä, koska olette erillään siitä. Tietäkää, että jumalainen valo elää teissä, sydämenne pyhässä temppelissä. Kun harmonisoitte olemuksenne tämän valon kanssa, voitte ankkuroitua tähän virtaan ja välittää ja heijastaa näitä valokoodeja. Teistä tulee galaktisen taajuuden, Jumalälykkyyden sydämen ja rakkauden ankkuri ja välittäjä.

Rakkaat ystävät, kyse on vain tietoisena, hereillä ja voimaantuneena olemisesta ja harmonisoitumisesta jumalaisen rakkaus- ja myötätuntotaajuuden kanssa. Tunnette, että tuo taajuus on sisällänne ja ilmennätte ja koette rauhaa, rakkautta ja yltäkylläisyyttä uudessa todellisuudessa.

Galaktiset yhteyspyörteet

Rakas valoperhe, jokaisesta teistä joka on hereillä ja tietoinen, tulee galaktinen yhteyspiste, elävä ja hengittävä valopiste uuden maan elävien sydämien verkossa. Valokehostanne tulee galaktisten koodien ja taajuuksien välittäjä. Pyhistä tiloista joita luotte sekä sisälle että ympäristöön, tulee jumalaisen valon ja viisauden ankkuripisteitä, pelon ja kaksinaisuuden yläpuolella.

Mutta tänä aikana myös monet kohdat maan päällä aktivoidaan tai uudelleenaktivoidaan galaktisiksi yhteyspisteiksi. Menneisyydessä monet tähtikulttuurit loivat galaktisia pyörrepisteitä tai tähtiportteja, missä he voivat yhdistää maapallon omaan kotitähteensä ja auttaa maan evoluutiossa, valokoodeissa ilmaistun Jumalan suunnitelman mukaisesti. Näitä pyörteitä olivat mm. Muinais-Egypti (Sirius), Iran ja Irak (Nibiru) ja Aigeianmeri (Andromeda) sekä monet muut galaktiset yhteyspisteet.

Nyt maapallo on ylösnoussut uuteen todellisuusverkkoonsa ja nämä yhteyspisteet aktivoidaan taas suoraksi kommunikaatiolinjaksi Galaktiseen keskukseen niiden avustuksella, jotka loivat ne jumalaisen valon palveluksessa. Myös monia muita uusia galaktisia yhteyspisteitä aktivoidaan, auttamaan maapalloa sen ylösnousemisessa täysin galaktiseksi olennoksi kultaisessa ruusugalaksissa ja Galaktisen neuvoston täysjäseneksi. 

Monia teistä kutsutaan auttamaan tässä galaktisessa yhdistymistyössä ja galaktisten yhteyspisteiden muodostamisessa maan päälle. Nämä ovat teidän yhteys- ja kommunikointipisteitänne Galaktisen keskuksen sekä Galaktisen ja Solaarivaloneuvoston kanssa. Jotkut kutsutaan myös valolähettilääksi Solaari- ja galaktiseen neuvostoon.

Galaktisen ihmisen evoluutio 2013 ja sen yli … Minä olen/me olemme …

Rakkaat ystävät, tässä myllertävässä muutosajassa saatatte kysyä: "Mitä on ihmisevoluutio ja mitä se merkitsee minulle heränneenä valo-olentona?"

Voimme selittää lyhyestä, että Kaikkeus on jatkuvassa kehittymistilassa, Jumalan luovan älykkyysenergian tai tietoisuuden mukaisesti. Nämä kehittyvän tietoisuuden impulssit välitetään koko luomakuntaan valokoodien avulla, jotka kantavat jumalaisen tietoisuuden leimoja. Kun Kaikkeus kehittyy uusille tiedostamis- ja olemistasoille, myös ihmiskunta kehittyy matkallaan ajan ja avaruuden läpi viidennessä ulottuvuudessa. Äskettäin ihmiskunta on kehittynyt erillisyyden ja kaksinaisuuden kolmannesta ulottuvuudesta moniulotteiseen tarkoitukseen ja olemisen ykseyteen. Planeetta on alkanut tulla tietoiseksi itsestään yhtenä, ihmiskunnan tietoisuuden ja keskinäisen yhteyden kautta.

Rakkaat ystävät, tässä siirtymässä uuteen todellisuuteen olette vaihtaneet vanhat uhri- ja voimattomuustarinat uuteen tunteeseen ja havaintoon itsestänne ihmisenkelinä, voimaantuneena valo-olentona joka kanssaluo todellisuutta Jumalan luovan älykkyyden kanssa. Tässä uudessa voimatilassa yhdistytte täysin "minä olen" -olemukseenne, sielunne työhön ja jumalaiseen yltäkylläisyysvirtaan.

Mutta rakkaat, uutta on se, ettei tässä transformaatiossa ole kyse vain teistä ja "minä olen", vaan myös maailmanlaajuisesta yhteisöstä ja "me olemme". Kyse on hienovaraisesta tasapainopisteestä yksilöllisen sieluilmaisun ja kollektiiviyhteisön - "me olemme" -olemus - tarpeiden ja luomusten välillä. Ainoastaan oman yltäkylläisyytenne ja korkeimman parhaanne etsiminen ei tuo iloa. Vasta sitten kun tämä itseilmaisumatka tehdään maailmanlaajuisen yhteisön mutkikkuudessa ja haasteissa, sielu löytää todellisen jumalaisen rakkaus- ja myötätuntoilmaisunsa.

Rakkaat ystävät, tästä syystä monet teistä etsivät eivätkä kuitenkaan löydä. Korkeampi itsenne pyrkii ilmaisemaan ja luomaan valoyhteisössä, ei ainoastaan itseänne varten. Rakkaat, jos katsotte niitä olentoja, jotka ovat iloisimpia ja menestyneimpiä uudessa todellisuudessa, huomaatte näiden olevan niitä, jotka ovat löytäneet tasapainon: "minä olen" ja "me olemme", tietoisuus itsestä ja tietoisuus itsestä yhteisössä, keskinäisen yhteyden ja ykseyden maailmanlaajuisessa yhteisössä.

Tässä uudessa todellisuudessa on todella totta, että sen mitä teet toisille, teet itsellesi, sillä teoillanne on heijastevaikutuksia ja jälkiseuraamuksia laajemmassa yhteisössä ja ne tulevat takaisin teille sama taajuutena, millä ne lähetetään. Jos toimitte rakkauden, rauhan ja harmonian taajuudella, niin on. Jos toimitte ulottuvuusepätasapainon taajuudella, koette myllerrystä, ahdistusta ja stressiä.

Rakkaat ystävät, tehtävänne on ylläpitää tuota tasapaino- ja harmoniataajuutta itsessänne ja ankkuroida se laajemman yhteisön puolesta, virrata harmonian ja yltäkylläisyyden kera ja olla sallimatta toisten vetää itseänne ulottuvuusepätasapainoon ja harhaan.

Rakkaat ystävät, menneisyys on takananne ja tulevaisuus on vielä tulematta. Nyt on se hetki, jolloin voitte ankkuroida rauhan ja yltäkylläisyyden taajuutta ja palvella galaktisena yhteyspisteenä ja valokoodien välittäjänä maailmanlaajuisen yhteisön puolesta. Näin tehdessänne olette harmoniassa Maanhoitajaneuvoston ja Vanhimpainneuvoston työn kanssa, jotka palvelevat keskittäen jumalaista rakkautta niihin paikkoihin, missä sitä eniten tarvitaan yhteisön saattamiseksi tasapainoon ja harmoniaan jumalaisen sydäntaajuuden kanssa.

Rakkaat ystävät, viestimme teille tällä kertaa on: pysykää keskittyneenä ja sitoutuneena jumalaiseen valotaajuuteen. Olkaa voimakkaita ja vahvoja, olkaa selkeitä ja uskollisia itsellenne ja visiollenne. Muistakaa, että olette kehittyneet moniulotteisiksi valo-olennoiksi, jotka ilmaisevat "minä olen" ja "me olemme" -olemusta. Te ette ole nyt sitä, mitä olitte ennen! On uusi päivä ja uusi todellisuus. Toivottamme teille iloa ja yltäkylläisyyttä, kun kehitytte uuteen todellisuuteenne galaktisina ihmisinä ja osana galaktista kommunikointiverkkoa.
GALAKTINEN UUDEELLEENYHDISTYMINEN JA GALAKTISEN IHMISEN EVOLUUTIO 2013 JA SEN YLI
-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: