WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

maanantai 15. huhtikuuta 2013

MIKSI PELKÄÄTTE VAATIA OMAN VOIMANNE?Kanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
9.4.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat ystävät,
 
Puhutaanpa niiden valotyöntekijöiden, tiennäyttäjien - tai mitä tahansa termiä käytättekin - peloista, jotka eivät ole vielä vaatineet syntymäoikeuttaan olla koko loistossaan.
 
Monet kanavat ovat kuvanneet pelkojanne haluttomuudeksi vaatia koko olemuksenne. Haluamme auttaa teitä ymmärtämään, miksi epäröitte sen tekemistä.
 
Menneisyydessä monet teistä ovat kätkeneet todellisen olemuksensa passiivisuuden, uskonnollisten määräysten tai ulkoa ohjatun voiman alle. Hyväksytte helposti, että kätkitte todellisen voimanne uskonnollisiin määräyksiin, mutta ette sitä, että teitte samaa tutkimalla ulkoa ohjattua voimaa. Sitä samaa voimaa mistä monet teistä nyt puhuvat halveksien - poliittinen valta, yritysvalta, rotuhallinta, sukupuolinen tai seksuaalinen suuntautuminen tai mikä tahansa voima, mikä sai olonne tuntumaan voimakkaammalta kuin toiset. Käyttäen tuota voimaa niiden kontrolloimiseen, jotka olivat valmiita kontrolloitavaksi.
 
Olette tutkineet ulkoa ohjattua voimaa kaikissa sen muodoissa. Monet teistä puhuvat vihaisesti niistä politiikoista, yritysmoguleista tai uskonnollisista olennoista, joihin ei voi luottaa. Kuitenkin nykyinen mantranne "olemme yhtä" on täsmällisempi, kuin oivallatte.
 
Tässä elämässä kurkotatte tähtiin. Mutta näin tilanne ei ole aina ollut. Te ette olisi koskaan saavuttaneet tätä kohtaa tutkimatta kaikkia ulkoa ohjatun voiman puolia - myös toisten vahingoittamista tunteellisesti, fyysisesti ja henkisesti.
 
Monet eivät halua kuulla tätä totuutta. Syyttäisitte mieluummin "pimeitä sieluja" teidän pitämisestänne vankina sen sijaan, että hyväksyisitte itsekin olleenne yksi noista "pimeistä olennoista" useammin kuin kerran.
 
Olette saattaneet kirkkaasti loppuun ulkoa ohjatut oppituntunne. Logiikka kertoo teille, ettei näin olisi, jos olisitte olleet uhri tai huolehtija elämä toisensa jälkeen maan päällä. Näiden oppituntien loppuunsaattamiseksi teidän täytyi tutkia kaikkia sen puolia - ja niin olette tutkineet.
 
On turhaa - myös typerää - puhua niille, jotka haluavat pysyä ulkoa ohjatussa maailmassa. Uskotte, että teidän viisautenne auttaa muita siirtymään omaan paikkaansa - paikkaan mikä on yhteneväinen nykyuskomustenne kanssa - että he ovat jotenkin kääntyneet väärään suuntaan tai eivät ole vielä vaatineet todellista paikkaansa tässä siirtymässä ja että te johdatte heidät tuohon paikkaan.
 
Tällaiset ajatukset ovat ulkoa ohjattuja, sillä niissä on kyse kontrolloinnista ja näin toisten ohjaamisesta oikean viestin pariin. Jos muutatte muutaman sanan, oivallatte, että tällaiset ajatukset eroavat vain vähän niistä kirkon johtajista, jotka ovat varmoja, että kaikkien pitäisi olla sellaisia, minkä tuo johtaja on hyväksynyt. Tai politiikoista, jotka uskovat, että teidän on kannatettava heidän puoluettaan ollaksenne oikeassa.
 
Jokainen olento maan päällä löytää oman paikkansa, silloin ja sillä tavalla mikä on oikein hänelle. Ette voi pakottaa ketään ajattelemaan ja toimimaan kuin te ja odottaa sen olevan uuden ajan toimintaa. Tässä siirtymässä on kyse siitä, että jokainen löytää oman paikkansa, silloin kun se on oikein hänen olemukselleen.
 
On tosiaan ydinvaaroja, uskonnollisia ajattelijoita ja poliittisia johtajia, jotka eivät tunne samalla tavalla kuin te. Miten maapallo koskaan selviää, kun nuo kamalat ihmiset vetävät toisia pimeään verkkoonsa? Ja te tiedätte, miten pimeä tuo verkko voi olla, sillä olette esittäneet kaikkia niitä rooleja, joita pidätte nyt epämiellyttävinä ja pelottavina. Ymmärrätte heidän tarpeensa ulkoa ohjattuun voimaan, sillä olette ilmaisseet sitä täysin useammin kuin kerran.
 
Tässä siirtymässä ei ole kyse maaolentojen jakamisesta hyviin ja pahoihin, vaan teidän auttamisestanne hyväksymään sisäisen voiman ilo ja rauha.
 
Tiedätte, miten epämiellyttävältä teistä nyt tuntuu, kun paasaatte omassa olemuksessanne tai mitä tahansa muotoa käytättekin toisten vetämiseksi ulkoa ohjattuihin uskomusjärjestelmiinne. Muutama vuosi sitten tuollainen viha ja raivo olisi tuntunut puhdistavalta, nyt se tuntuu väärältä.
 
Tämä ei tarkoita, että te ette enää suutu, jos olette todellinen valotyöntekijä - pelkästään, että teidän ei tarvitse enää tuntea sitä yhtä syvästi kuin ennen.
 
Teidän on aika olla huolestunut itsestänne. Toisten uskomukset ja huolet eivät ole enää osa olemistanne.
 
Kenties tämä ajatus tuntuu kylmältä ja laskelmoivalta. Se ei ole. Teillä on sisäinen kompassi, mikä säteilee iloa ja rauhaa, silloin kun löydätte toimia, aktiviteetteja ja ryhmiä, jotka ovat osa polkuanne.
 
Maan päällä on kuitenkin olentoja, jotka nauttivat täysillä ulkoa ohjatusta voimasta. Te tunnette olevanne valmis sen kokemisessa tai ilmaisemisessa. He ovat oikeassa paikassa itsensä kannalta - mutta eivät teidän.
 
Teidän tarpeenne siirtää heidät valoon ei eroa heidän tarpeestaan siirtää teidät pimeyteen. Ja jos hyväksytte heidän vihansa ja osallistutte heidän raivoonsa, palaatte ulkoa ohjattuun voimaan.
 
Monet teistä ovat huolissaan, ettei teillä on voimia siirtyä uudelle maapallolle Pollyanna-asenteellanne. Teillä on. Teidän täytyy olla huolissanne pelkästään omasta suunnastanne. Muut huolehtivat itse itsestään.
 
Älkää yllättykö, jos ne jotka yrittävät säilyttää ulkoa ohjatun voiman, eivät menesty. Mutta toisaalta älkää yllättykö, jos he menestyvät. Sillä he tosiaan haluavat jatkaa ulkoa ohjattua elämäänsä. Heitä pidätte vastenmielisimpinä. Mutta kun pidätte, oivaltakaa, että olette esittäneet itse aivan samaa roolia lukuisia kertoja ja että vihassanne on kyse enemmän omasta vihastanne menneitä elämiänne kohtaan kuin heistä. Sillä paljastatte osia itsestänne, joita ette odottaneet löytävänne - myös tarve vahingoittaa toisia. Raivonne niiden käyttäytymisestä, jotka ovat edelleen sotkeutuneet ulkoa ohjattuun voimaan, on pelkästään häpeää omasta entisestä käyttäytymisestänne.
 
Teidän on tarvinnut kulkea kaikkien ulkoa ohjatun voiman osien läpi hyväksyäksenne uuden sisäisen olemuksenne - myös ulkoa ohjatun voiman, uhrina olemisen, huolehtimisen ja kaikki muut tekijät vanhan ajan temppupussissa.
 
Olette nyt avaamassa uuden ajan temppupussianne - iloa, rauhaa, rakkautta ja harmoniaa. Sallikaa niiden, jotka nauttivat ulkoa ohjautuista oppitunneistaan, saattaa loppuun nuo oppitunnit.
 
Teillä on uusi oppisuunnitelma, mikä on paljon hauskempi teille. Näiden uusien oppituntien vaatimiseksi teidän täytyy vain siirtyä iloon, harmoniaan ja rakkauteen. Teidän ei enää tarvitse tehdä, mitä toiset käskevät tekemään, jos se ei tunnu mukavalta - se on uhrina olemista. Teidän ei enää tarvitse hidastaa etenemistänne sopiaksenne jonkun toisen tahtiin - se on huolehtimista. Eikä teidän enää tarvitse kontrolloida ketään, myöskään itseänne - se on ulkoa ohjattua voimaa. Niin olkoon. 
Aamen.
MIKSI PELKÄÄTTE VAATIA OMAN VOIMANNE?
 

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: