WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

tiistai 30. huhtikuuta 2013

GALAKTISTEN JA MAAN LIITTOUMA - LASKEUTUMISRYHMÄ MUISTAA, OSA 2Kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
21.4.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 

Mytrian blogi

Rakkaat lukijat, esitän nyt toisen osan viestistä, minkä aloitin viime blogissani 20.4. Varmista siksi, että luet sen ensin, sillä tuossa osassa Arcturuslainen ei puhunut ainoastaan loittoryhmän jäsenille, vaan kaikille maan ihmisille. Oli mielenkiintoista nähdä, miten Arcturuslainen kommunikoi kahden ryhmän kanssa samassa viestissä. Itse asiassa luulen, että Arctruslainen opetti loittoryhmää puhumaan ihmisille, silloin kun he käyttävät maa-astiaansa.

Alan ymmärtää, miten maa-astian käyttäminen luo erillisyysharhan. Tämä erillisyyden tunne on erittäin huomattava omassa elämässäni. Uneni ovat erillään jokapäiväisestä elämästäni, missä tunnen olevani erillään toisista ihmisistä. Itse asiassa tunnen olevani erillään myös siitä, mitä haluan luoda.

Voin tuntea syvällä sisälläni, miten jokin haluaa tulla ilmaistuksi jokapäiväisessä elämässäni. Ulkoinen ja sisäinen elämäni ovat kuitenkin - no, ne ovat erillisiä.

En pysty vieläkään suoranaisesti muistamaan aluksella olemista, mutta on hämärä tunne ykseydestä, mikä on tullut tietoisuuteeni näiden unien alettua. On myös kasvavaa ykseyttä päiväitseni ja uni-itseni välillä, mikä on hyvä alku, eikö vain? Tarkoitan, että on aloitettava jostain ja minulle ykseydestä aloittaminen on hyvä asia.

Sillä niin suuren osan elämästäni, minkä muistan, olen tuntenut yksinäisyyttä. Sanon "elämästäni minkä muistan", koska näytän unohtavan menneisyyteni. Menneisyyteni on nyt ohi ja mitä tahansa ongelmia tai traumoja siihen sisältyi, ne hukkuvat tähän uuteen seikkailuun - no, täytyy kai sanoa tähän uuteen seikkailuun kohti tuntematonta, ykseyden löytämiseksi.

Tämä toinen elämä tai unet tai fantasiat - mitä ikinä ne ovatkin - muuttavat minua hyvin syvällisesti. En tunne enää eksyneeni. Kun elän päivääni, ajattelen uniani ja ykseyttä, mitä tunnen nähdessäni niitä. Mietin, voinko jotenkin muodostaa tuollaisen ykseyden tänne, tähän maailmaan. Vau, myönsin juuri, että minulla on todella kaksi maailmaa ja kaksi elämää. Kenties minulla on vielä enemmän?

Mutta riittää jo minulta, kun tämä osa Arcturuslaisen viestistä näyttää hyvin tärkeältä.

Arcturuslainen puhuu:

Olemme kertoneet teille, miten elementaalit auttavat teitä todellisuutenne luomisessa, koska tarvitsette noita peruskäsitteitä ymmärtääksenne sen, mitä kohta sanomme. Nimittäin tekin olette elementaali. Tekin olette muodonrakentaja, mutta olette unohtaneet sen. Kolmannen ulottuvuuden maa-astianne koostuu maan fyysisen aineen elementeistä. Tämä fyysinen aine hahmotetaan kehoksenne, mikä hahmotetaan "sinuksi".

Samalla tavalla neljännen ulottuvuuden astraalikehonne/unikehonne koostuu astraaliaineen elementaaleista, mitkä myös hahmotatte "sinuksi": Näin ollen se yksilö, mikä hahmotatte "sinuksi", on sekä fyysinen keho että astraalikeho. Nämä kehot pitää ilmentyneenä kolmannen ja neljännen ulottuvuuden elementaalit.

Hahmotatte kolmannen ulottuvuuden muodon tietoisena itsenä ja neljännen ulottuvuuden muodon alitajuisena itsenä. Koska useimmat ilmentämisenne syntyvät alitajuisesta mielestä, ei tietoisesta, neljännen ulottuvuuden elementaalit ovat todellisuutenne ensisijaisia luojia.

On totta, että ihmisitsenne on oppimassa yhdistämään tietoisen ja alitajuisen mielen. Tämä yhdistäminen auttaa teitä kovasti olemaan tietoinen siitä todellisuudesta, minkä luotte.

Siksi muistutamme teille, että aina kun annatte alitajuiselle itsellenne ehdotonta rakkautta, mikä on universumin yhteensitova voima, yhdistätte tietoisen (usein hahmotetaan nykyisyydeksi) ja alitajuisen itsen (usein hahmotetaan menneisyydeksi) ykseyden nyt-hetkeen.

Silloin kun tietoinen mieli ja maa-astian kolmannen ulottuvuuden elementit on yhdistetty alitajuisen mielen ja neljännen ulottuvuuden elementaalien kanssa, teillä on suurempi kyky yhdistää tietoisesti 3D-fyysinen keho 4D-astraalikehoon. Silloin astraalikeho voi luoda yhteyden kolmannen ulottuvuuden fyysisen muotonne ja viidennen ulottuvuuden valokehonne välille.

Moniulotteisen ITSENNE luontaisen luomiskyvyn muistaminen edistää kovasti näiden kolmen moniulotteisen ITSENNE ilmaisun tietoista yhdistämisprosessia. Moniulotteisen luovuutenne muistaminen alkoi, silloin kun sallitte korkeamman valon astua fyysiseen muotoonne. Tämä korkeampi valo tuli ensin astraalikehon eteeriseen aineeseen ja siirtyi sitten maa-astian fyysiseen aineeseen.

Silloin kun fyysinen 3D-itse ja 4D-astraali-itse ovat yhdistyneet 5D-valokehoon, luotte sillan moniulotteisen ITSEN korkeampiin ilmaisuihin. Kun tunnistatte ne ja muodostatte syvän suhteen niiden kanssa, voitte hahmottaa todellisuutenne tuosta ITSEN korkeammasta perspektiivistä.

Tämä perspektiivi auttaa teitä tehtävänne täyttämisessä. Ensin teidän on kuitenkin käytettävä juuri löytämiänne luomiskykyjä luodaksenne elämän, mikä perustuu ehdottomaan rakkauteen, iloon ja onnellisuutteen. On välttämätöntä luoda tämä elämäntyyli, sillä ainoastaan eläessänne rakkaudessa, pystytte rakastamaan itseänne riittävästi oivaltaaksenne valtavat ja luontaiset luomiskykynne.

Nämä luomiskyvyt riittävät siihen, että luotte itsellenne elämän, mikä on moniulotteisen ITSENNE korkeampien ilmaisujen mukainen. Toisin sanoen, teidän ei enää tarvitse olla yksi miljoonista eksyneistä, jotka kamppailevat selviytyäkseen maailmassa, mikä on täynnä vihaa ja pelkoa. Viha ja pelko pysyvät valitettavasti Gaialla, kunnes useammat ihmiset kehittyvät tai lähtevät planeetalta sen kautta, minkä he uskovat olevan kuolema.

He uskovat kuolemaan, koska he eivät ole koskaan saaneet ensikäden kokemusta todellisesta ITSESTÄÄN korkeammissa todellisuustaajuuksissa. Tästä syystä he ovat eksyneet. He ovat eksyneet todellisesta ITSESTÄÄN. Jos he pystyvät löytämään ITSENSÄ, mikä resonoi korkeampiin todellisuustaajuuksiin, he eivät ole enää eksyksissä. He ovat löytäneet ITSENSÄ.

Sitten kun he tuntevat ehdottoman rakkauden virtaavan moniulotteisesta ITSESTÄ jatkuvasti fyysiseen itseen, he tietävät, että rakkaus ja onnellisuus ovat tärkeimmät elämän ominaisuudet. Enää he eivät halua hallita toisia tai vahingoittaa Gaian kehoa mitenkään.

Enää he eivät tunne erillisyyttä, yksinäisyyttä ja olevansa ilman apua. He oivaltavat myös, ettei raha ole onnellisuuden syy, ja he havaitsevat samanaikaisesti, että he voivat elää yltäkylläisyydessä ykseyden nyt-hetkessä, koska he ovat oman todellisuutensa luoja.

Ne vanhat uskomukset, että kärsiminen tekee heistä parempia ihmisiä, häviää pois tietoisuudesta, samalla kun halukeho keskittyy ruumiillistumissyyn toteuttamiseen. Ollessaan yhteydessä korkeampiin ilmaisuihinsa, heillä on jatkuva opastuksen, lohdutuksen ja ehdottoman rakkauden lähde.

Valitettavasti on monia, jotka ovat niin eksyneet Kali Yugan pimeimmistä pimeimmässä ajassa, että heidän täytyy ehkä lähteä planeetalta lepäämään ja toipumaan kuolemana tuntemansa kokemuksen kautta. Kun he ovat yhdistyneet taas moniulotteiseen ITSEENSÄ, he voivat puhdistaa vanhat psyykkiset haavansa ja luoda uuden maa-astian voidakseen palata maapallolle.

Uudessa maa-astiassaan he ovat valmiita auttamaan Gaiaa ja/tai sen asukkaita. Itse asiassa jo ennen kuolemakokemusta useammat ja useammat eksyneistä sieluista tulevat neljännen ulottuvuuden toipumiskeskuksiin. Niissä heidät voidaan parantaa myriadeista elämistä, jotka on eletty pelossa, vihassa ja tarpeessa kokea valtaa toisiin.

Ensimmäiseksi heidän on opittava, että he tarvitsivat "valta toisiin" -tunnetta vain, koska he eivät olleet löytäneet sisäistä voimaansa. Monet perheet jatkoivat sukupolvi toisensa jälkeen valtaa lapsiinsa, jotka kasvoivat aikuisiksi ja tarvitsivat vallan omiin lapsiinsa. Tällä tavalla perhe oli eksynyt sukupolvien ajan.

Kuitenkin maailman tullessa turvallisemmaksi ja täyttyessä enemmän ehdottomalla rakkaudella, niillä jotka ovat tulleet sellaisesta varhaisympäristöstä, on parempi mahdollisuus parantua. Jos he parantuvat pelokkaasta tarpeestaan saada valtaa toisiin ennen lasten hankkimista, niin he voivat rikkoa kierteen, mikä on jatkunut monta sukupolvea. Tällä tavalla he eivät paranna ainoastaan itseään, vaan myös sukulinjansa.

Kun ne jotka elävät pelossa ja vihassa, löytävät tien rakkaudessa ja ilossa elämiseen, planeettaylösnousemusprosessi nopeutuu suuresti. Sitten kun me, galaktinen perheenne, huomaamme, että riittävä määrä teistä voi hyväksyä rakkautemme ja jakaa sen Gaian ja kaikkien sen asukkaiden kanssa, teemme julkisen laskeutumisen.

"Riittävä määrää" ei voi kuitenkaan määritellä maa-aikanne tällä hetkellä. Valtaosa planeetastanne on edelleen pelon ja vihan ansassa, mikä voisi helposti johtaa väkivaltaan, jos laskeutuisimme. Siksi on teidän tehtävänne, maatehtävämme loittoryhmänä, yhdistyä mahdollisimman monien ihmisten kanssa ykseydessä ja ehdottomassa rakkaudessa.

Ryhmäenergia mikä perustuu ykseyteen ja ehdottomaan rakkauteen, voi helposti jakaa viestin, että Gaia on valmis palaamaan uuden maan korkeampaan ilmaisuunsa. Gaia haluaa ihmistensä liittyvän siihen nyt. Se kuitenkin kyllästyy eksyneiden sielujen odottamiseen ja ulottaa ensisijaisen olemuksensa planeetta-ITSEN korkeampiin taajuuksiin.

Kaikki sen elementaalit, eläimet ja kasvit ovat valmiita. Sen kolmannen ulottuvuuden astian ainoa osa, mikä ei ole valmis, ovat ihmiskunnan eksyneet sielut. Se ei halua hylätä eksyneitä sielujaan. Siksi se jättää kehonsa kolmannen ulottuvuustaajuuden auki mahdollisimman pitkäksi aikaa, samalla kun sen ensisijainen olemus siirtyy korkeampiin taajuuksiin.

Monet teistä loittoryhmämme jäsenistä sekä Gaian heränneet ihmiset alatte panna merkille, miten elämänne näyttää parantuvan joka päivä. Teillä on luultavasti monia muuntumisoireita, kun maa-astianne sopeutuu korkeampiin ja korkeampiin valotaajuuksiin.

Jos kuitenkin pysytte tässä korkeammassa valossa ja sallitte sen integroitua maa-astiaanne, alatte kokea jatkuvasti laajentuvaa iloa ja kovasti vähenevää pelkoa ja vihaa. Jos lisäksi lisäätte korkeamman valon kiertoa vetämällä sen muotonne läpi, maadoittamalla sen Gaiaan ja jakamalla sen fyysisen maailmanne kanssa, osallistutte aktiivisesti maan muuntumiseen.

Toisin sanoen, jos sallitte korkeamman valon virrata maa-astianne läpi, jaatte sitä toisten kanssa lähettämällä heille hiljaa sitä ehdotonta rakkautta, mikä on tämän valon korkein oktaavi. Tuntemalla ehdottoman rakkauden virtaavan muotonne läpi, muuntumisoireenne vähenevät. Mikä tärkeintä, alatte kokea ykseyttä kaiken elämän kanssa.

Käsitämme, että tämä taajuutenne muuttaminen asuen edelleen tuossa muodossa on äärimmäisen haastavaa. Kuitenkin tilaisuus ottaa keho tämän upean siirtymän aikana on suuri kunnia, mitä olette odottaneet myriadeja elämiä.

Haluamme teidän tietävän, että te ette ole yksin. Me, galaktinen ja taivaallinen perheenne, jotka olemme ITSENNE korkeampia ilmaisuja, olemme halukkaita olemaan jatkuvassa yhteydessä kanssanne. Näin te ette ole koskaan yksin, koska me olemme aina kanssanne.

Omasta perspektiivistämme tarkkailemme, kun loittoryhmämme jäsenet löytävät tapoja, joilla he voivat auttaa yhteisössään ja maailman järjestelmiä, mikä tekee siirtymästä helpompaa ja ehdottoman rakkauden täyteisempää.

Ennen kaikkea muistakaa, että olette kaikki loittoryhmän jäseniä, kun teillä kaikilla on korkeampi ilmaisu joko tähtialuksilla tai korkeammissa todellisuusulottuvuuksissa. Lisäksi teillä kaikilla on sama tehtävä:

* Muistaa ITSENNE.
* Muodostaa jatkuva ja intiimi suhde ITSENNE kanssa.
* Tulkita ja välittää kaikille jotka kuuntelevat, se totuus, minkä saatte korkeammalta ilmaisultanne.

Te, loittoryhmämme jäsenet, sekä monet jotka ovat ottaneet maa-astian tällä maa-aikajanalla, ovat korkeampien ulottuvuusmaailmojen kehittyneimpien ja parhaiten valmistautuneiden kansalaisten joukossa.

Kun muistatte, kuka olette, pelkonne vähenee kovasti. Mikä tärkeintä, alatte muistaa ehdottoman rakkauden ja puhtaan ilon tunteen. Jos vain säteilette ehdotonta rakkautta ja puhdasta iloa ilmakehäänne, autatte kovasti muita muistamaan korkeamman ilmaisunsa.

Kun toiset muistavat moniulotteisen ITSENSÄ, hekin voivat yhdistää tuon korkeamman ilmaisunsa kolmannen/neljännen ulottuvuuden maa-astiaansa. Silloin heistä tulee täysin oman todellisuutensa luojia.

-----------

Rakkaat lukijat, olen saanut sähköpostia monilta ihmisiltä, jotka ovat myös muistamassa ITSENSÄ. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi jakamaan kokemuksia TODELLISESTA ITSESTÄNNE. Jaan joitain näistä sähköposteista alla.

D:LTÄ

Minulla on ollut niin monia vastaavia kokemuksia kuin sinulla, etten tiedä, mistä aloittaa, paitsi että minulla on oltava sama rohkeus kertoa niistä. Minullakin on pitkä vaalea mies, joka näyttää kreikkalaiselta Jumalalta ja on esittäytynyt minulle useissa eri tilanteissa meditoidessa tai ennen nukahtamista. Hän on näyttänyt minulle vaihtoehtoisen maailman, mikä on kaunis, ja hän sanoo minun asuvan siellä. Tutkittuani tätä maailmaa olen hyvin yksinäinen, sitten kun herään aina taas täällä.

Hän on näyttänyt minulle galaktisen olennon, joka näyttää hyvin erilaiselta kuin ihmismuoto, ja sekin on ok minulle. Äskettäin nuori pilotti on tullut tiedustelualuksessa ja vienyt minut matkalle kanssaan. Jos sinulla on hallusinaatio, niin minulla on hyvin samanlainen. Siksi blogisi pitää minut tervejärkisenä ja tiedän, että kokemamme on hyvin todellista.

Olen ollut tähtialuksilla, missä kuulen vesiputoukselta kuulostavaa ääntä. Minut on esitelty "muukalaisystävälle", joka on galaktisen ryhmän jäsen. Joskus hän sanoo minulle: "Olet kanssani nyt". Joskus hän sanoo: "Olet minä nyt". Hän tulee usein illalla juuri ennen nukahtamista ja viime yö oli ensimmäinen, jolloin minulla ei ollut sydämen jyskytystä ja kovaa kuumuutta 3D:ssä. Pidin sitä hyvänä merkkinä siitä, että energiani on nousemassa tämän haasteen tasalle.

T:LTÄ

Minulla alkaa huomenna hyvin suuri projekti, jota olen valmistellut kolme kuukautta. Tavallaan sekoan yrittäessäni selvittää, miten saan oman osani tehtyä maanantaihin mennessä. Perjantaina minulle lähetettiin muutoksia heidän prioriteetteihinsa ja perjantai-iltaan mennessä stressasin jo kovasti sitä, miten voisin saada työni tehtyä maanantain aloitusta varten.

Sitten lauantaiaamuna voin sanoa käyneeni uudella maapallolla. Se alkoi high schoolista ja peruskoulusta, jota kävin. Kokemus oli yhtä todellinen kuin tämän viesti kirjoittaminen. Kaikki oli erilaista, mutta tiesin se olevan sama paikka. Jalkapallokentän kohdalla oli vanha metsä. Kävelin koulun taakse ja siellä oli valtava joki, missä oli vesiputous.

En pysty löytämään tarpeeksi kaunista sanaa. Kauneus ja energia oli pakahduttavaa. Sanoinko jo, että oli kaunista?? Kokemus jatkui melko kauan. Ajoimme moottoripyörällä, istutimme hedelmäpuita ja monia muita asioita, joita en pysty täysin muistamaan. Kokemukseni viimeinen osa oli jumalaisen täydentäjäni kanssa. Olin naisen kotona korkeassa rakennuksessa suuressa kaupungissa - paitsi tuossa kaupungissa energia oli puhdasta ja kaikki hyvin kaunista. Halasin häntä lähtiessäni ja tämä energiaräjähdys tuli solar plexuksestamme. Kysyin, tunsiko hän sen, ja hän vastasi kieltävästi. Sitten kommunikoin hänelle mielellä: "Tunnet sen pian."

Kun heräsin, olin täysin eri ihminen ja minulla oli täysin eri perspektiivi elämään. On sanottava, että se on yksi parhaista kokemuksistani elämässä. Tunnen, että opin luottamaan korkeampiin ilmaisuihini tilanteissa, jotka näyttävät mahdottomilta. Voin sanoa, ettei minulle ole koskaan tuotettu pettymystä, mutta olen niin piintynyt omassa elämässäni, että minun on tajuttava se aivoillani. On haasteellista elää aivoissamme ja samanaikaisesti korkeammissa maailmoissa, missä ei ole rajoja.

J:LTÄ

Näin unta, missä olin tyhjiössä. En nähnyt mitään, kun oli sysimustaa, mutta kuulin kauniin äänen, mikä kertoi minulle ja kenties myös toisille, miten vaikea tämä käytävä oli ollut. Se oli hyvin erityislaatuista, että tuo ääni resonoi sydämessäni. Siksi oli suuri tunne läheisyydestä ja jakamisesta täysin läpinäkyvästi. Nyt voin sanoa vain, että se jätti sydämeeni veljeyden tunteen, mitä ei voi kuvata sanoin.

Voit kuvitella, miten kauniin vahvistuksen sain, kun luin blogistasi viestin, mikä värähteli samalla tavalla. Alan kokea/tuntea enemmän ja enemmän yhtenäistodellisuutta ajattomissa unissani.
GALAKTISTEN JA MAAN LIITTOUMA - LASKEUTUMISRYHMÄ MUISTAA, OSA 2
-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: