WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 26. huhtikuuta 2013

KIERROS HENKISISSÄ ULOTTUVUUKSISSA


Aleksanderia kanavoinut Ramon Stevens
Cosmic Lighthouse -verkkolehti, numero 03/2009 (www.cosmiclighthouse.com)
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine


Tiedemiehet luokittelevat maailman monia lajeja aina enemmän ja monimutkaisemmin: jokainen yksilö kuuluu lajiin, sukuun, heimoon, pääjaksoon jne. Aivan samalla tavalla kuin hierarkian monimutkaisuus lisääntyy maan olentojen joukossa, henkiulottuvuuskin on rakentunut "tasoiksi", joissa olentojen koko, monimutkaisuus ja tarkoitus lisääntyy.

Henkinen hierarkia ei ole jossain kaukaisessa "paikassa", niin kuin pyhäkoulun pilvien yllä leijuva taivas. Kaikki henkisen hierarkian tasot sekoittuvat keskenään. Ne pitää erillään ja selkeinä toiminta- ja tarkoitusryhminä kunkin tason värähtelytaajuus.

Henkisessä ulottuvuudessa taajuus viittaa tietoisuuden ominaisuuksiin "korkeampien" ja "matalampien" sykkeiden sijasta. Voisitte visualisoida henkiulottuvuuden valtavaksi kuoroksi, joka on jaettu pienempiin, tyyliltään vaihteleviin ryhmiin - täällä on parturikvartetti, tuolla gregoriaanista laulua ja tuolla loistavapukuinen ooppera. Hahmot ovat vapaita virtaamaan paikasta toiseen oppien ja antaen lisäarvoa toisilleen, kunnes he ovat valmiita siirtymään eteenpäin. Mitä suurempaa sielun kehittyminen on, sitä enemmän monimutkaisuutta se etsii ja sitä enemmän sieluja osallistuu kuhunkin kasvu-ulottuvuuteen.

Astraalitaso

Astraalitaso on "väliasema" maasidonnaisen elämän ja henkisten ulottuvuuksien välillä. Siellä on valtavaa vilskettä, kuten voisi odottaakin maan runsaiden ja monimuotoisten elämänjärjestelmien "kulissien takana". Astraalitaso on portaali, jonka läpi tietoisuus kiteytyy lihaksi ja johon tietoisuus palaa vapautuessaan aineellisesta muodosta. Olennot jotka pyrkivät inkarnoitumaan tiettyyn aikaan ja paikkaan, tungeksivat astraalitasolla ja silmäilevät sopivimpia raskaana olevia naisia. Astraalitaso on myös niiden nukkuvien ihmisten vaeltavan tietoisuuden isäntä, jotka kokoontuvat "juonimaan" seuraavan päivän, viikon ja vuoden tapahtumia.

Astraalitasolla on henkisen hierarkian hitain värähtelytaajuus. Se sykkii juuri ja juuri aineen taajuuksien ja aistienne ulottuvuuden yläpuolella, mikä tekee mahdolliseksi puhtaan tietoisuuden välittömän yhdistymisen maasidonnaisten olentojen ajatuksiin ja toimintoihin. Tämä vähäinen kuilu maan ja astraalitasojen välillä helpottaa myös sielun siirtymää kehostaan kuolemassa.

Astraalitason "henkilökuntaa" ovat sielut, jotka toimivat rajan ylittävien sielujen kätilöinä. Vaikka kutsumme heitä astraaliolennoiksi, he eivät luonnostaan asu astraalitasolla, vaan vähän korkeammilla tasoilla. Luonnollinen järjestys on, että tietyn tason olennot palvelevat oppaina ja mentoreina vähän alempien askelmien olennoille.

Kun sielu ymmärtää, missä se on ja että sen keho on kuollut, sen ensimmäinen tehtävä on tarkastella elämää. Elämän jokainen hetki on tallennettuna kehon energiakenttiin muistimatriisiksi - kuolemassa tämä matriisi kuljetetaan astraalitasolle ikuiseksi elämäntiedostoksi. Tervehtijän opastuksella tämä muistivirta kelataan taaksepäin ja tarkastellaan merkittäviä hetkiä, erityisesti karmallisia seuraamuksia.

Samalla kun kaikki tämä kuoleman jälkeinen toiminta tapahtuu astraalitasolla, elämän toinen siirtymä - sielun inkarnoituminen - välitetään myös täältä. Jokainen elävä olento lähettää tasaisena virtana värähtelyinformaatiota ilmakehään, "sydännauhavirtaa" kokemisesta, ajattelusta ja unelmista. Sielut jotka lähestyvät inkarnaatiota, tulevat astraali- ja maatason rajalle - värähtelytermein he laskeutuvat korkeammista ulottuvuuksista - arvioidakseen paremmin raskaana olevasta naisesta tulevia persoonallisuusvirtauksia. Kun nainen on neljännellä kuulla raskaana ja hänen sikiönsä on toimintakykyinen, astraalisielut seulovat mahdollisuuksista parhaiten sopivan.

Kun sopiva on löydetty, sielu yhdistyy vähitellen sikiöankkuriinsa heijastamalla laskeutuneen tietoisuuden säikeen kohtuun ja ympäröi sikiön puumerkkivärähtelyllään. Sielu ei hyppää maajärjestelmään kerralla, vaan "tihkuu" asteittain astraali- ja maatason välisen rajan läpi. Aina kuuden kuukauden ajan syntymän jälkeen sielu "pyyhkäisee" säännöllisesti takaisin astraalitasolle tarkastelemaan omaa reinkarnoitumishistoriaansa ja ennen syntymää suunniteltuja tehtäviä.

Laajentuva sielu

Yksi vaikeimpia käsitteitä maasidonnaisen olennon nieltäväksi on yksittäisten sielujen asteittainen "imeytyminen" suurempiin tietoisuusryhmiin. Pelko oman ainutlaatuisen persoonallisuuden ja identiteetin menettämisestä sekä ikuisuuteen nielaisemisesta ja katoamisesta usein ohittaa kuolemanpelon. Oivaltakaa tämä pelko selvästi egon vaistonvaraiseksi reaktioksi jokaiseen oman koskemattomuutensa uhkaan. Sitten oivaltakaa, että ego haihtuu kuollessa, joten ei ole mitään pelättävää, koska ei ole ketään, jonka puolesta pelätä. Lohdutuksena, "elämäkertanne" joka leimataan kuollessa astraalitasolle, pysyy siellä ikuisesti elämänne historiana. Te ette ole kuitenkaan tämä - tietoisuussisältöänne ajatellen - vaan se on pelkästään energeettinen tiedosto elämästänne.

Perimmäinen "sinä", ydintietoisuutenne siirtyy eteenpäin henkisen hierarkian läpi ja pyrkii aktiivisesti hyödyttämään jatkuvasti laajenevia tietoisuusryhmiä. Jos katsotte elämäänne taaksepäin ja muistelette olemistanne 3-, 10-, 15- ja 30-vuotias, myönnätte, että nämä olivat kaikki "entisiä" versioita teistä - ne on yhdistetty siihen, kuka olette tänä päivänä, mutta ne eivät säilytä omaa elinvoimaansa. Näin on sielunkin osalta: se etsii ikuista kasvua ja laajentumista sekoittumalla toisten sieluosien kanssa suuremmaksi tietoisuusryhmäksi.

Omega-taso

Omega-taso on astraalitason yläpuolella ja se on seuraava seisake sielun ylösnousemismatkalla. Tämän tason olennoilla on keskimäärin 20-100 sieluosaa. Nämä ovat hierarkian intellektuelleja ja filosofeja: he uppoutuvat selvittämään fyysisten järjestelmien toimintaa hallitsevia periaatteita ja voimia. Omega-taso on hierarkian yliopisto, sillä sielujen on täysin tajuttava ne valtavan monimutkaiset ja yhteenpunoutuneet järjestelmät, jotka ovat fyysisen todellisuuden taustalla. Opiskellaan energiamallien kiteyttämistä ilmaksi, nesteeksi ja pohjakallioksi ja erityisesti sitä elementtien ihanteellista tasapainoa, joka tarvitaan ylläpitämään elollista elämää.

"Omega-olennot" koostuvat sieluosista, jotka ovat täysin vapautuneet maajärjestelmistä. Kasvettuaan reinkarnaatiokierron kautta itsekkäästi asiat ymmärtävästä vauvasielusta hiljaisen viisauden vanhoiksi sieluiksi ja vapauduttuaan kaikista karmasiteistä, he työskentelevät nyt vapautuakseen kokonaan maan järjestelmästä ja siirtyäkseen toisiin ulottuvuuksiin. Ennen kuin he voivat tehdä sen, heidän täytyy osata fyysisen todellisuuden luomisperiaatteet.

Hierarkian jokaisella askeleella "ylöspäin", mukanaolo maan järjestelmissä ja mielenkiinto niitä kohtaan vähenee. Maapallo on vain yksi pieni paikka, joka on käytettävissä tietoisuuden etsiessä fyysisiä kokemuksia - myös kaikki fyysiset järjestelmät yhteensä ovat vain pieni toimintanurkka. Kun sielu on saattanut loppuun reinkarnaatiokiertonsa ja antanut kokemusvarastonsa jatkuvasti laajeneviin tietoisuusryhmiin, kiinnittyminen maahan ja maakokemuksesta kerätty oppiminen vähenevät.

Kuten olemme nähneet, astraalitaso on läheisesti yhteydessä maajärjestelmän jokapäiväiseen vilinään ja se ohjaa sieluvirtaa lihaan ja sieltä pois. Omega-tasolla hallitsee abstraktimpi älyllinen lähestymistapa, missä perimmäinen, fyysistä järjestelmää ylläpitävä mekaniikka on suuren kiinnostuksen kohteena.

Theta-taso

Omega-tason yläpuolella on theta-taso - yksi suuri askel poispäin maan mekaniikasta ja kohti suurempaa abstraktisuutta. Omega-tason tiedon hallitsemisen jälkeen näkökulma laajenee täällä kokonaisten toimintajärjestelmien luomisen, toiminnan ja lopettamisen avaruudelliseen arviointiin, fyysisen järjestelmän ollessa vain yksi tällainen alue.

Miettikää esimerkkinä suhdetta tietoisuuden ja aineen välillä, kun koette sitä - vaikka yleensä otatte oman järjestelmänne parametrit itsestään selvyyksinä ja kenties ette koskaan ole ajatelleet niitä yhtään. Tietoisuus vaikuttaa aineeseen tietyissä vaihteluvälissä. Selvin esimerkki on kehonne altistuminen kroonisille, negatiivisille ajattelumalleille, mikä saattaa ilmentyä sairautena. Vastaavasti positiivisten, parantavien ajatusten virtaaminen voi palauttaa kehonne terveyden. Näin siis tietoisuuden ja aineen välillä on suhde, jossa mielelle on annettu voimaa vaikuttaa aineeseen, mutta vain rajallisella asteikolla.

Tämä mielen ja aineen välinen suhde on vain yksi parametri fyysisessä järjestelmässä. Toisissa järjestelmissä tietoisuus on niin voimakas ja aine niin altis sen vaikutukselle, että sen olennoilla ei ole tarvetta lihalliseen kehoon - he manipuloivat ympäristöään pelkän keskittyneen aikomuksen avulla. Asteikon toisessa päässä ovat järjestelmät, joissa tietoisuus on niin hidasliikkeistä ja aine niin läpäisemätöntä sen vaikutukselle, että vasta vaikeuksien kautta voitaisiin saada käsi tarttumaan lusikkaan, puhumattakaan sen taivuttamisesta pelkällä tahdon voimalla.

Tämä kirjo - vahvasta mielen ja aineen kaksinaisuudesta niiden läheiseen synergiaan - on vain yksi myriadeista parametreista, joita liittyy fyysisten järjestelmien muodostamiseen. Theta-olennot tutkivat järjestelmien kaikkien parametrien kokemushistoriaa ja arvioivat, mitkä niistä näyttävät tarjoavan suurimmat kasvumahdollisuudet - sillä kasvuhan on lopulta olemassaolon perimmäisen tarkoitus. Järjestelmä jossa elämä on liian helppoa, antaa vain pinnallisia kokemuksia, kun taas järjestelmä täynnä valtavia haasteita, musertaa liian monet sielut epätoivoon. Parannellen ja säätäen fyysisten järjestelmien hallitsevia parametreja, theta-olennot voivat tutkia moninaisia "kokemustyöpajoja".

Fyysiset järjestelmät eivät tietenkään ole olemassa omaksi edukseen, vaan toimintapaikkoja tietoisuusryhmille, jotka etsivät aineeseen perustuvia kokemuksia. Näin theta-olennot ovat läheisesti tekemisissä tietoisuuden ja aineen välisen suhteen kanssa ja keskittyvät erityisesti niihin paikkoihin, missä olosuhteet tukevat elollisen elämän runsautta. Tämä vaatii omega-tason mekaniikan hallinnan taustaksi, mille theta-olennot perustavat elollisen elämän ja sen monien muunnelmien tutkimuksensa.

Koska ihmiskunta on erityistapaus, radikaalisti erilainen kuin toiset lajit rationaalisen, myyttisen ja tunne-elämänsä osalta, jotkut theta-olennot erikoistuvat ihmiselämään, mukaan luettuna sen painottuminen reinkarnaatiokierron suhteisiin ja toimintaan.

Reinkarnaatio on aivan liian laaja aihe tutkittavaksi tässä, mutta voisimme lyhyesti mainita, että se on paljon "sotkuisempi" ja monimutkaisempi prosessi kuin yleinen käsitys siitä, että sielut hyppäävät kehojäänteistä sikiöön ja taianomaisesti selvittävät menneet vaikeutensa. Koska vapaa tahto on järjestelmänne kulmakivi, jokaisessa inkarnaatiossa on vapaus tehdä mitä lystää - myös lisätä omia karmataakkoja niistä vapautumisen sijasta tai epäonnistua selvittämään niitä karmavelkoja, joita korkeampi itse aikoi selvittää. Theta-olennot tulevat kuvaan oppaina, jotka ohjaavat sieluja karmasiteiden roolituksessa lihalliseen elämään.

Sieluilta jotka ovat reinkarnaatiokierrossa, puuttuu viisautta ja tietämystä punoakseen yksin nämä monimutkaiset ja monisyiset suhteet yhteen, ja theta-olennot auttavat antamalla omaa viisauttaan vähemmän kehittyneille sieluille. Jokainen reinkarnaatiosuhde on äärettömän monimutkainen henkilökohtaisen ja yhteisen tarkoituksen sekoitus ilman mitään takuita siitä, että odotettu lopputulos saavutetaan. Valtavan ihmiskokemusvarastonsa kera - theta-olennoilla on tavallisesti 500-1000 sieluosaa - theta-olennot pallottelevat myriadeilla tekijöillä ja muotoilevat suhteen, joka antaa ainakin mahdollisuuden karman selvittämiseen.

Zeta-taso

Theta-tason yläpuolella on äärettömästi mielen portaita, tietoisuuden alati laajentuvia kokonaisuuksia, jotka lopulta johtavat takaisin erilaistumattomaan universaaliin mieleen. Jos näissä ulottuvuuksissa ylipäätään on maapallosta mitään tietoa, on vain kaukainen sieluosien sisältämä tietoisuus, muutamia kohokohtia elämästä ihmis- tai eläinmuodossa, laimennettuna valtavalla kokemusmäärällä toisista ulottuvuuksista. Tässä valtavassa kuilussa maan ja korkeampien ulottuvuuksien välillä on vain yksi poikkeus, jota kutsumme zeta-tasoksi. Tämä on se tasomuoto, mistä me - ja monet muut olennot - kommunikoimme.

Selvitettyään ja hallittuaan astraali-, omega-, theta- ja muiden tasojen tiedon, zeta-tason olennot ovat ainutlaatuinen joukko, mikä osallistuu viimeiseen, "pyyteettömään" hankkeeseen maapallon kanssa, ennen kuin he lopettavat kaiken osallistumisen sen toimintaan. Tämän tekeminen vaatii ensinnäkin sitä, että tämän tason olennot ovat kokeneet elämää ihmismuodossa, jotta heillä on tietämys siitä, miten järjestelmä toimii siinä mukana olevien näkökulmasta, ja melkein aina sitä että he ovat jakaneet aiemman elämän nykyisen ihmisisäntänsä kanssa ja luoneet tietoisuus- ja kokemussillan, mikä palvelee suhdeyhteytenä.

Zeta-taso tarjoaa olennoilleen tilaisuuden tähdätä yhden fyysisen planeettajärjestelmän toiminnan tarkkailemiseen lähemmin, malliesimerkkinä laajemmista periaatteista, jotka osataan ennen tämän vaiheen saavuttamista. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat vaikeuksissa olevat maailmat, joissa jokin järjestelmän rakenteessa ja toiminnassa on mennyt pieleen ja joissa mukana olevat olennot ovat omaksuneet "huonosti" olosuhteensa. Uskomme, että meidän ei tarvitse antaa ylenpalttisesti todisteita siitä, että tämä on nyt planeettanne tila, minkä on aiheuttanut oikukas ja kokeellinen laji (tämä tarkoittaa teitä).

Ajattelunne, muistojenne, erottelukykynne ja puheenne voimalla kykenette kehittämään sosiaalisia liittoja ja manipuloimaan ympäristöä tavoilla, joka ei ole yhtenevä minkään toisen lajin kanssa. Voitte tehdä vaatteita ja jalkineita herkän alastomuutenne suojaksi, harjoittaa maataloutta vapautuaksenne jatkuvasta ruuanetsinnästä, valmistaa koneita kantamaan taakkojanne. Järki - ei huonosti sopeutunut kehonne - tekee teistä planeetan isännän.

Ja kuitenkin olette paljon enemmän kuin rationaalinen mielenne. Olette hyvin henkisiä olentoja, jotka ovat uppoutuneita myytteihin ja satuihin ja joita innoittavat pyyteettömyyteen ja julmuuteen sellaiset uskonnolliset uskomukset, joissa ei ole rahtuakaan rationaalista perustaa. Olette tunteellisia olentoja, joita liikuttaa kyyneliin, uhrauksiin ja sotaan tunteiden oikukas ryöppyäminen, mikä laukkaa järjen yli uuvuttavassa intensiivisyydessään. Olette psykologisesti mutkikkaita - mielenne on kiistelevien äänien, halujen ja impulssien riitasointuinen kuoro.

Tämä kokeellinen laji - joka kykenee rakkauteen ja raakuuteen, taiteeseen ja tuhoamiseen, järkevyyteen ja hulluuteen, totuuteen ja petokseen - seisoo nyt kriittisessä risteyksessä ja kamppailee yhdistääkseen ristiriitaiset älylliset, henkiset, tunne- ja psykologiset puolet yhtenäiseksi mielikentäksi, yli-inhimilliseksi tietoisuudeksi. Jos se onnistuu, tuloksena on rotu, mikä on todellinen planeetan isäntä - ja mikä nöyryyden kera ottaa oikean paikkansa sitä tukevassa luonnon maailmassa.

Koska tämä siirtymä on hyvin kriittinen ja lopputulos epävarma, tällä aikakaudella on nähty zeta-tason olentojen ennenkuulumatonta "puuttumista" maan alueeseen kanavoitujen olentojen muodossa. Tarkoituksena on ratkaista tilanne lajin nopeutuneeksi kamppailuksi kohti kokonaisvaltaisuutta ja nöyryyttä ja näin välttää ekologinen itsemurha.

Zeta-tason tuolla puolen

Kaiken elämän, kaiken tietoisuuden perimmäinen tavoite on palata lähteeseen, universaaliin mieleen ja hyödyttää sitä matkan varrella opituilla asioilla. Jokaista teitä motivoi henkilökohtaisessa elämässänne tämä perimmäinen pyrkimys: elää ja kukoistaa, käsittää korkein potentiaalinne, kerätä erilaisia kokemuksia, jättää merkkinne maailmaan. Näin tekemällä otatte ensiaskeleet käsittämättömän laajentumisen ja syventymisen matkalla, maatasolta astraalitasolle ja henkisen hierarkian kautta universaaliin mieleen. Onnellista matkaa!

Ote kirjasta Spirit Wisdom II: The Enlightened Warrior's Guide to Personal and Cultural Transformation (= Henkistä viisautta II: valaistuneen soturin opas henkilökohtaiseen ja kulttuurilliseen muodonmuutokseen)

-----------

KIERROS HENKISISSÄ ULOTTUVUUKSISSA 

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Ei kommentteja: