WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

torstai 18. huhtikuuta 2013

MIKSI ETTE SAA YHTEYTTÄ JOIHINKIN?Kanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
16.4.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat ystävät,

Kenties perheessänne tai yhteisössänne on jäseniä, joita ette voi ymmärtää, koska heidän tekonsa ja ajatuksensa näyttävät hyvin erilaisilta kuin omanne. Lapsena olette ehkä haaveilleet, että oikea perheenne pelastaa teidät tästä vieraasta kodista.

Vaikka ette muista "aikaa" ennen tulemistanne maapallolle, monet teistä jonottivat tilaisuutta osallistua tähän siirtymään siitä huolimatta, että aiemman henkiperheenne jäsenet eivät tunteneet kiinnostusta.

Muistatte pelkästään, miten epämukavalta teistä tuntui suuren osan lapsuutta, kun yrititte olla vuorovaikutuksessa niiden vieraiden kanssa, jotka olivat perheenne tai yhteisönne jäseniä.

Olette myös saattaneet valita perheitä, joiden kanssa olitte tekemisissä menneissä elämissä, saattaaksenne loppuun tietyt karma-asiat tässä elämässä. Vaikka ette erityisesti pidä vuorovaikutuksesta heidän kanssaan, teillä on jonkinlainen side näihin ihmisiin, joiden kanssa teillä on ollut aiempia elämiä maan päällä. Nämä yksilöt eivät ole tämän päivän keskusteluaihe.

Puhumme niistä, joita ette voi ymmärtää tai joihin ette osaa suhtautua, vaikka miten ahkerasti lähetätte heille rakkautta ja myötätuntoa. Kenties he ovat perheenjäseniä, joista tunnette olevanne täysin irti. Ette pysty ymmärtämään, miten he ajattelevat - ettekä erityisesti haluakaan. Kyse ei ole siitä, että inhoatte heitä - ei vain ole yhteyttä.

Olette ehkä kuulleet, että olette tekemisissä samojen ihmisten kanssa elämä toisensa jälkeen. Tämä on tavallisesti tilanne - paitsi nyt. Käytössä oli rajatusti maaelämäpaikkoja tämän siirtymän alkuvaiheen aikana. Te jotka osallistuitte moniin maapallon alkuihin - ensimmäiset ihmiset ja kaikki merkittävät siirtymät sen jälkeen - olette löytäneet toisenne perheidenne tai yhteisöjenne kautta.

Yhdistytte toisiinne hyvin monin tavoin - vaikka kaikki eivät ole positiivista vuorovaikutusta. Mutta tunnette jonkinlaista sydänkiintymystä, kun katsotte olemuksenne sisään ratkaistaksenne sen ongelman, miten parhaiten olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Teidän ei tarvitse suojella sydäntänne - pelkästään avata se ja sallia - puuttumatta asiaan - ne, joiden elämään nykytaajuutenne ei sovi. Vaikka onkin sydänyhteys, teillä on vain vähän kiinnostusta jatkuvaan fyysiseen yhteyteen.

Puhumme niistä, joiden kanssa tunnette sydänyhteyden. Kenties he ovat vanhempianne, sisaruksianne, lapsianne, työtovereitanne tai jokin vastaava suhde. Yhteys on tyhjä. Teillä ei ole tunteita heitä kohtaan ettekä ole kiinnostunut ymmärtämään heitä. Ikään kuin he tulisivat eri paikasta tai maailmasta. Niin he tulevatkin.

Vaikka kaikki löytävät lopulta valopolkunsa, jotkut niistä joiden kanssa olette nyt tekemisissä, eivät ole kiinnostuneita tekemään sitä lähitulevaisuudessa.

Haluamme toistaa, että niiden välillä on eroa, joiden kanssa olette olleet tekemisissä menneissä elämissä tai jotka ovat uusia piirissänne.

Ne joiden kanssa olette olleet tekemisissä menneissä elämissä - maapallolla tai muissa paikoissa - tuntuvat tärkeiltä teille fyysisesti, henkisesti tai tunteellisesti. Ne joiden kanssa ette ole olleet tekemisissä aiemmin, eivät saa aikaan samoja tunteita. Olette heidän kanssaan vuorovaikutuksessa fyysisesti, mutta teillä ei ole mitään siteitä heihin välttämättömän 3D-vuorovaikutuksen ulkopuolella. He tuntuvat vierailta.

Taas kerran, kenties lapsuushaaveisiinne sisältyi oikean perheenne löytäminen - indikaattori siitä, ettei teillä ollut läheisiä siteitä perheeseenne tässä elämässä. Kenties tunsitte heidät lyhyesti aiemmissa elämissä, mutta ette varmasti tavalla, mikä yhdistää olennot perheiksi siirtymäaikojen ulkopuolella.

Miksi emme ole kertoneet tätä informaatiota aiemmin? Teillä ei ollut tunnetaitoja olla vuorovaikutuksessa vieraiden kehojen kanssa maailmassanne.

Olette puhdistaneet jonkin aikaa. Tehdessänne sitä tutkitte menneitä elämiä, perhedynamiikkoja, yhteisövuorovaikutusta ja monia muita asioita. Mutta ette olleet vielä oppineet, miten ollaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, jotka eivät ole sydämessänne. Muutama seuraava päivä antaa informaatiota sen tekemiseen.

Olette onnistuneet yhdistymään vilpittömästi joihinkin, joiden kanssa ette ole kokeneet elämää maan päällä tai universumien muissa osissa. Ette välttämättä niin, kuin haluaisitte fyysisessä maailmassa, mutta olette luoneet kuitenkin yhteyden.

Puhumme niistä, jotka tuntuvat epämukavilta, ja kuitenkaan ette pysty poistamaan heitä olemuksestanne, sillä ei ole mitään poistettavaa. He ovat ikään kuin haamuja - eivät riittävän kiinteitä poistettavaksi elämästänne.

Muutama seuraava päivä antaa teille työkaluja niiden poistamiseen, jotka tuntuvat raskaalta taakalta ilman mitään tietoa tai pienen tiedon kera, ja tämä auttaa teitä tiellänne. Selitetäänpä.

Joskus ne joita kohtaan teillä ei ole tunteita, ripustautuvat teihin, koska olette valomajakka ja he ovat peloissaan. Nuo olennot ovat luultavasti uusia maan päällä. He halusivat osallistua tähän jännittävään siirtymään ja tulivat vapaaehtoisesti.

Jotkut paikat täytettiin uusilla maaolennoilla, jotka eivät osaa tuntea tai ajatella niin kuin te, jotka olette eläneet monia maaelämiä.

He ovat uusia maasieluja - riippumatta siitä, ovatko he uusia sieluja universumien kaikissa paikoissa vai eivät. Kuten tohtori Spock Star Trek -televisiosarjassa, he eivät ehkä edes halua tuntea niin kuin te. He näyttävät kylmiltä ja laskelmoivilta ja he leikkivät uusilla mielen kyvyillään eivätkä ole kiinnostuneita tunteista tai ne eivät ole tuttuja heille. Tai he ovat niin täynnä tunteita, että se on teistä ahdistavaa.

Näillä uusilla maasieluilla on ehkä niin valtava epätasapaino, että te ette halua heitä sydämeenne. Tämä on ryhmä, mihin tartutte muutaman seuraavan päivä kuluessa.

Haluatteko auttaa heitä oppimaan maan tapoja? Se on teidän päätöksenne. Mutta luultavimmin te ette tee sitä, sillä he ovat maavauvoja teihin aikuisiin verrattuna. Lennätte heidän yläpuolellaan, tutkien uusia ulottuvuuksia ja toimintoja ja he haluavat tutkia maata.

Olemme kertoneet teille, etteivät jotkut siirry 3D:n yli tässä elämässä. Ja niin se on, että nämä upean rakastavat sielut ovat vapaaehtoisesti tulleet täyttävään tuota roolia niiden toisten rinnalla, joilla on asioita, joita he haluavat selvittää tässä elämässä. Muut ihmiset maapallolla ovat valotyöntekijöitä.

Jokainen on tärkeä osa tätä siirtymää, myös ne joihin ette saa yhteyttä. He eivät ole pahoja ihmisiä, pelkästään uusia maaolentoja joilla on mahtavaa kahlatessaan niiden fyysisten, tunne- ja henkisten 3D-tekijöiden läpi, jotka te jätitte taaksenne kuukausia tai jopa vuosia sitten.

Ajatelkaa heitä maahanmuuttajina, jotka parantavat maan dynamiikkoja ja lopulta tekevät siirtymän 3D:n yläpuolisiin ulottuvuuksiin kera tuoreiden näkemysten, ajatusten ja toimien, joita te koette suurella ilolla tulevaisuuden elämissä.

Antakaa heidän olla maavauvoja iästään riippumatta ja tietäkää, ettei ole mitään tarvetta kuluttaa aikaa heidän hoitamiseensa - ellette halua sitä sydämellisesti. He nauttivat perinpohjin oppimisvaiheistaan maan päällä, aivan kuin te 3D:n yläpuolisissa ulottuvuuksissa. He tuovat uutta verta maapallolle - ja ovat aivan yhtä tärkeä osa tätä siirtymää kuin te.

Ei ole mitään tarvetta huolehtia heistä. Pelkästään tarkkailla - jos haluatte - tietäen, että te kasvatte eri ulottuvuussuunnissa, kun taas he leikkivät suurella ilolla 3D-sonnassa - puhjetakseen valotyöntekijäkukkaan myöhemmin. 
Niin olkoon. 
Aamen.

MIKSI ETTE SAA YHTEYTTÄ JOIHINKIN?
-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: